polityka prywatności

 1. Serwis wykorzystuje zautomatyzowany, zintegrowany z serwisem mechanizm tworzenia plików cookie na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Pliki te są wykorzystywane przez operatora Serwisu (i przez jego partnerów) wyłącznie w celu zbierania statystycznych informacji o Użytkowniku. Użytkownik ma możliwość pobrania dodatku do wykorzystywanej przez siebie przeglądarki internetowej, który blokuje zbieranie powyższych danych LINK

 2. Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) stanowią zbiór danych informatycznych w postaci plików tekstowych, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i tworzone są w celu umożliwienia i usprawnienia korzystania z portalu Architektura & Biznes. Cookies zawierają zwykle nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas wygaśnięcia (przechowywania ich na urządzeniu końcowym) oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookie oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.architekturaibiznes.com.pl — AiB Sp. z o.o. - wydawca miesięcznika „Architektura & Biznes” z siedzibą na ul. Bohdana Zaleskiego 11/2, 31-525 Kraków.

 4. Pliki cookie wykorzystywane są w celu:

  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb i konfiguracji sprzętowej;

  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie struktury Serwisu i jego zawartości;

 5. W ramach Serwisu stosowane mogą być dwa główne typy plików (podział ze względu na ich czas przechowywania na urządzeniu Użytkownika):

  a) cookie „sesyjne” (session cookies) — Cookie będące plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania — opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  b) cookie „trwałe” (persistent cookies) — będące plikami przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika przez zmienną czasową określoną w parametrach plików cookie przez programistów Serwisu lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. Ze względu na podtypy pliki cookie wykorzystywane w Serwisie możemy podzielić na:

a) podstawowe — pliki cookie, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) bezpieczeństwo — pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) wydajność — pliki cookie, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) funkcjonalność — pliki cookie, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) reklamowe — pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań, odwiedzin na stronach internetowych, także w celach remarketingowych z użyciem tzw. (ang.) third party cookies (ciasteczka stron trzecich). Poza własnymi plikami cookies, na stronach internetowych mogą być wykorzystywane tzw. (ang.) third party cookies (ciasteczka stron trzecich). Wykorzystywane są do zapewniania na stronie internetowej lub za pośrednictwem strony internetowej właściwości lub funkcji pochodzących od stron trzecich, (np. funkcje i treści reklamowe, filmy i usługi analityki strony internetowej). Podmioty instalujące tzw. (ang.) third party cookies mogą rozpoznać Twoje urządzenie zarówno wtedy, gdy przy jego użyciu odwiedzasz daną stronę internetową, jak i wówczas, gdy przy użyciu danego urządzenia odwiedzasz strony internetowe, współpracujące z naszymi dostawcami.

W zależności od potrzeb Serwis może wymagać wykorzystania jednego lub więcej powyższych podtypów plików.

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookie. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach wykorzystywanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.

 2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookie mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 3. Wszystkie niezbędne informacje zapisane w plikach cookie mają jedynie na celu poprawne funkcjonowanie Serwisu i analizę statystyczną generowanego na serwerze ruchu, które są objęte klauzulą poufności.

  Użytkownik ma możliwość ręcznego lub zautomatyzowanego usunięcia plików cookie z własnego urządzenia końcowego. Po ponownym zalogowaniu Serwis odtworzy niezbędne do jego funkcjonowania pliki cookie.

  Użytkownik ma możliwość zablokowania w ustawieniach swojego oprogramowania akceptowania plików cookie z Serwisu www.architekturaibiznes.com.pl. Serwis nie będzie wówczas generował nowych cookies w żadnym z typów i podtypów tych plików na urządzeniu Użytkownika. Należy jednak pamiętać, że w takiej sytuacji korzystanie z Serwisu może być bardzo utrudnione lub wręcz niemożliwe (problemy z renderowaniem elementów strony).

 4. Więcej informacji na temat plików cookie dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

newsletter portalu i opcjonalne powiadomienia typu push

 1. Portal wykorzystuje zautomatyzowany, zintegrowany z serwisem mechanizm przechowywania adresów e-mail (za zgodą Użytkowników podczas rejestracji portalu lub po manualnej zmianie przez osobisty panel Użytkownika).

 2. Automatyczna baza adresowa portalu A&B jest wykorzystywana do celów wewnętrznych Wydawnictwa, przede wszystkim do kontaktu z Czytelnikami i przekazywaniu im informacji na ogólne tematy wydawnicze i branżowe w tym m.in. ogłoszenia i rozstrzygnięcia konkursów własnych i podmiotów współpracujących z Wydawnictwem, nowości technologicznych i produktowych, ofert promocyjnych dla Czytelników A&B itp.

 3. Zebrane adresy e-mail mają charakter kontaktowy i/lub marketingowy w zależnosci od wyrażonych zgód Użytkownika i zgody te w każdej chwili użytkownik może cofnąć lub nadać poprzez panel Użytkownika.

 4. Powyższa baza nie jest odsprzedawana lub udostępniana ani w całości ani częściowo jakimkolwiek podmiotom zewnętrznym.

 5. Użytkownicy mają prawo w każdej chwili usunąć zgodę na otrzymywanie Newslettera portalu A&B poprzez odznaczenie stosownej opcji w swoim panelu Użytkownika. Usunięcie adresu e-mail z bazy danych newslettera portalu A&B skutkuje brakiem otrzymywaniu wiadomości o nowych artykułach, nowym numerze A&B itp. od kolejnego cyklu wysyłkowego włącznie. Wszystkie te informacje Użytkownik może wciąż zdobyć korzystając normalnie z portalu A&B.

 6. Usunięcie z bazy danych newsletterów marketingowych, jeśli udzielono takiej zgody, następuje poprzez wysłanie wiadomości zwrotnej na adres e-mail zawarty w stopce otrzymanego newslettera. Usunięcia z bazy marketingowej można dokonac także za pomocą wiadomości email, kontaktu telefonicznego lub innych metod komunikacji.

 7. Wydawnictwo A&B korzysta lub może korzystać w wybrannych okresach z powiadomień typu push. Użytkownik może wyrazić zgodę lub zrezygnować z otrzymywania powiadomień tego typu w swojej przeglądarce. Powiadomienia push mogą służyć do wysyłki w niezdefiniowanym interwale czasowym informacji do Użytkownika porzez interfejs przeglądarki nawet w momencie, gdy strona A&B lub jej subportali nie są aktualnie aktywne w karcie przegladarki Użytkownika. Informacje zawarte w tych wiadomościach dotyczyć mogą ofert promocyjnych na prenumeratę i magazyny Wydawnictwa A&B, konkursów błyskawicznych, udostępniania darmowych wejściówek na wydarzenia i imprezy A&B oraz podmiotów stowarzyszonych. Najczęściej służą jednak do przekazywania informacji czysto merytorycznych, np. o najnowszych artykułach, którymi Użytkownik może być zainteresowany.

 8. Użytkownik ma prawo w każdej chwili manualnie zrezygnować z powiadomień typu push. Informacja o sposobie deaktywacji tej funkcji znajduje się w opcjach używanej przez Użytkownika przeglądarki najczęściej w ustawieniach lub B pod stosowną ikoną powiadomień podczas pobytu na stronie A&B.

   

  zasady komentowania w portalu A&B

  1. Uwaga: W świetle Rozporządzeń i Dyrektyw DSA Wydawnictwo AiB zrezygnowało z możliwości komentowania na łamach portalu A&B i subportalach. Tym samym poniższe punkty [2–14] tego paragrafu nie mają więcej zastosowania.

  2. Portal A&B posiada zaimplementowany system komentarzy DISQUS. Korzystanie z niego oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

  3. Użytkownik ma prawo korzystać z ww. rozwiązania rejestrując się na platformie i akceptując warunki Polityki prywatności DISQUS.

  4. Użytkownicy posiadający już konto na ww. platformie mogą się do niego zalogować z poziomu systemu komentarzy i rozpocząć udział w dyskusjach.

  5. Każdy Użytkownik DISQUS korzysta z indywidualnego konta. Jakiekolwiek współdzielenie konta lub podszywanie się pod inne osoby może zostać ukarane usunięciem kont z portalu.

  6. Jakiekolwiek nazewnictwo kont, które może rodzić podejrzenie ich wulgarności lub niecenzuralności jest niedozwolone i konta takie zostaną zbanowane bez ostrzeżenia.

  7. Administrator portalu A&B udostępnia zintegrowany z portalem A&B system komentarzy w celu prowadzenia merytorycznych i rzeczowych dyskusji na tematy związane z danym artykułem lub wątkiem przewodnim i bezpośrednio powiązanymi wątkami pobocznymi.

  8. Jakiekolwiek odstępstwa od netykiety oraz przyjętych norm moralnych, społecznych i prawnych mogą spowodować konsekwencje dla Użytkownika w postaci moderacji wpisów, usunięcia posta i ostrzeżenia lub zbanowania konta.

  9. Nagminne łamanie regulaminu lub skrajne nadużycie prowadzić może do czasowego lub całkowitego zbanowania konta DISQUS Użytkownika w portalu A&B a w skrajnych przypadkach zawieszenie lub całkowite usunięcie konta głównego Użytkownika z portalu A&B.

  10. Każdy Użytkownik, ma prawo zwrócić się z prośbą do Administracji serwisu o interwencję w sytuacjach naruszających wspomniane powyżej zakresy norm a także w każdej innej niezdefiniowanej sytuacji, która wg. Użytkownika godzi w jego godność osobistą. Przypadki takie będą rozpatrywane indywidualnie.

  11. Każdy przypadek naruszający w sposób skrajny dobra osobiste innych osób może zostać zinterpretowany jako łamanie prawa ze wszystkimi tego konsekwencjami.

  12. Wszelkie potwierdzone przypadki naruszenia regulaminu mogą prowadzić do czasowego lub stałego zbanowania konta DISQUS Użytkownika na portalu A&B. W przypadku rażącego naruszenia regulaminu konsekwencją może być także usunięcie głównego konta Użytkownika na portalu A&B.

  13. Redaktorzy A&B nie są zobligowani, lecz mogą brać czynny udział w dyskusjach — prowadzić polemikę lub udzielać informacji. Natomiast w sytuacji wymagającej szybkiej interwencji lub informacji prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego w zakładce kontakt w nagłówku strony głównej lub pisząc na wybrany adres e-mail tam się znajdujący.

  14. Życzymy owocnych debat.

   

  Rozporządzenie Digital Services Act (DSA) – Akt o usługach cyfrowych

  Od 17 lutego 2024 roku obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE, czyli akt o usługach cyfrowych (Digital Services Act). Akt o usługach cyfrowych koncentruje się na tworzeniu bezpieczniejszego środowiska internetowego dla użytkowników i firm cyfrowych oraz na ochronie praw podstawowych w przestrzeni cyfrowej [źródło: Oficjalny portal Rady UE i Rady Europejskiej 14.02.2024].
  Wprowadza nowe przepisy dotyczące:

  1. Zwalczania nielegalnych treści w internecie, w tym nielegalnych towarów, usług i informacji, z pełnym poszanowaniem Karty praw podstawowych.

  2. Przeciwdziałania zagrożeniom społecznym w internecie.

  3. Identyfikowalności przedsiębiorców na internetowych platformach handlowych.

  4. Środków przejrzystości w odniesieniu do platform internetowych.

  5. Wzmocnionego nadzoru.


  Akt o usługach cyfrowych wraz z aktem o rynkach cyfrowych tworzą pakiet dotyczący usług cyfrowych, który ma:

  1. Zapewnić użytkownikom cyfrowym dostęp do bezpiecznych produktów i chronić prawa podstawowe użytkowników.

  2. Umożliwić wolną i uczciwą konkurencję w sektorach cyfrowych pobudzającą innowacyjność i wzrost.


  Powyższe dyrektywy zobowiązywać mają podmioty świadczące pośrednie i bezpośrednie usługi cyfrowe do daleko idącej przejrzystości i uczciwości w swpoich działaniach względem Użytkowników. Platformy cyfrowe muszą wprowadzić szereg środków, które będą lepiej chronić Użytkowników i zwiększą przejrzystość prezentowanych informacji zarówno w formie, jak i w treści. To między innymi:

  1. Zwalczanie sprzedaży nielegalnych produktów i usług.

  2. Przeciwdziałanie nielegalnym treściom (fałszywym informacjom, propagandzie, nawoływaniu do nienawiści, molestowaniu i niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych), szybkie reagowanie na te treści i umożliwianie użytkownikom ich sygnalizowania – przy zachowaniu wolności wypowiedzi.

  3. Stosowanie narzędzi moderowania treści, które obejmują możliwość zaskarżania decyzji o usunięciu treści zamieszczonych przez użytkowników lub o ograniczeniu dostępu do nich.

  4. Zapewnianie użytkownikom większej przejrzystości co do warunków korzystania z usług i sposobu rekomendowania treści przez algorytmy.

  5. Zakazanie reklam kierowanych do dzieci i wykorzystywania wrażliwych danych osobowych (płeć, orientacja seksualna, rasa, religia czy poglądy polityczne) do celów ukierunkowywania reklam.

  6. Zakazanie stosowania zwodniczych interfejsów, tj. interfejsów wprowadzających w błąd, celowo zaprojektowanych w sposób mający podstępem nakłaniać użytkowników na przykład do nieświadomej subskrypcji usług.


  W związku ze stałym rozwojem portalu A&B i subportali Wydawnictwo AiB wprowadziło w ciagu ostatnich lat wiele usprawnień samego interfejsu, przejrzystości przekazywania informacji i ogólnej transparentności formy i samej treści oraz jawnym oznaczaniu treści reklamowych i sponsorowanych. Dodatkowo, zobowiązani dobrą wolą i przepisami DSA w celu przeciwdziałania dezinformacji i nieuczciwym praktykom, wprowadzamy jako sposób kontaktu dla użytkowników i organów Unijnych i Rzeczypospolitej Polskiej dwa zgłoszeniowe adresy e-mail, tzw. punkty kontaktowe:

  1. dsa@architekturaibiznes.com.pl — dla organów Unijnych i Państwowych do wszelkich zgłoszeń nadużyć i naruszeń formalnych zapisów Digital Services Act

  2. abuse@architekturaibiznes.com.pl — dla Użytkowników do zgłoszeń wszelkich podejrzeń naruszenia zapisów DSA w odniesieniu do treści lub sposobu przekazywania informacji

   W obu przypadkach zgłoszenia mogą wnosić o korektę (z proponowaną sugestią) lub usunięcie takich treści.


  Administratorem DSA portalu www.architekturaibiznes.pl jest Wydawnictwo AiB
  z siedzibą na ul. Bohdana Zaleskiego 11/2, 31-525 Kraków.

   

  Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

  Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych (RODO). Korzystanie z portalu A&B wymaga zgody Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji prezentacji treści i analizy ruchu w portalu (dane osobowe przechowywane w plikach cookie). W świetle powyższego rozporządzenia danymi osobowymi jest już sam adres IP komputera lub sieci osoby odwiedzającej portal. W sposób automatyczny nie są zbierane o Użytkowniku i bez wiedzy tego Użytkownika żadne dodatkowe informacje pozwalające na jego identyfikację personalną.

  1. Jakie dane są przetwarzane?
   Są to dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania z naszego portalu i jego funkcji, w tym zapisywanych w plikach cookie i/lub przetwarzanie podanego przez Użytkownika kontaktowego adresu e-mail w ramach newslettera portalu [patrz powyżej ustęp newsletter portalu].

  2. Kto jest administratorem powyższych danych osobowych?
   Administratorem danych osobowych jest:
   AiB sp. z o.o.
   ul. Bohdana Zaleskiego 11/2
   31-525 Kraków

  3. W jakim celu przetwarzamy dane?
   Dane przetwarzane są w celu analizy ruchu na stronach A&B oraz ewentualne zapisywanie ustawień Użytkownika na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Użytkownika w plikach cookie w celu wygodniejszego korzystania z funkcji portalu. W przypadku dobrowolnego podania przez Użytkownika kontaktowego adresu e-mail (newsletter portalu), skrzynka ta może zostać wykorzystana według założeń ww. newslettera, czyli do przesyłania informacji merytorycznych i partnerskich, np. informacji o konkursach, publikacjach, nowościach i trendach branżowych.

  4. Czy i ewentualnie komu dane mogą być przekazywane?
   Dane, których administratorem jest AiB Sp. z o.o., nie są przekazywane w formie umożliwiającej bezpośrednią identyfikację osoby Użytkownika (np. z imienia czy nazwiska). W celach analitycznych może być przekazany adres IP komputera lub sieci, z której korzystała osoba odwiedzająca portal wraz z tzw. zachowaniem tej osoby, czyli np. liczbą i typem odwiedzanych stron portalu, czasem trwania odwiedzin itp. Tego typu powiązane dane mogą być przekazywane wyłącznie w celach statystycznych podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie AiB sp. z o.o. m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, firmom badawczym, partnerom handlowym – przy czym takie podmioty mają wgląd do danych na podstawie odrębnych umów z Administratorem danych osobowych i wyłącznie zgodnie z wydanymi poleceniami w ograniczonym zakresie określonym w każdej tego typu umowie.

  5. Przykład wykorzystania danych osobowych przez AiB Sp. z o.o.:
   Podmiotem, któremu w postaci uogólnionej przekazywane są dane osobowe w zakresie opisanym powyżej, jest np. firma Google, której system Google Analytics Solutions - Marketing Analytics & Measurement jest wykorzystany do analizy ruchu portalu. Dane zbierane są za pomocą skryptu przekazującego informacje o adresie IP i zachowaniu Użytkownika portalu do tymczasowej bazy danych.

   W przypadku newslettera portalu może on zostać użyty wśród innych tego typu adresów do mass mailingu zapisanych do newslettera portalu Użytkowników, zawierających treści bezpośrednio związane z branżą portalu i mające charakter informacyjno-handlowy, np. oferty nowych publikacji, produktów i technologii.

  6. Zgody użytkownika (pop-up)
   Portal A&B wykorzystuje mechanizm zgód, który wyświetlany jest użytkownikowi podczas pierwszego uruchomienia dowolnej strony serwisu. W zaprezentowanym pop-up'ie użytkownik otrzymuje możliwość zaakceptowania domyślnego zestawu zgód, które umożliwiają bezproblemowe korzystanie z portalu lub manualne sprecyzowanie zgody, lub zestawu zgód, na które zdecyduje się użytkownik. Pierwsza zgoda jest obligatoryjna i wymagana do korzystania z portalu — zezwala na zapis na urządzeniu końcowym użytkownika informacji o dokonanych zgodach (zgoda na mechanizm tzw. cookies). Zawiera ona także zgodę na stosowanie newralgicznych dla pracy portalu zabezpieczeń. Zgoda ta jest zablokowana w pozycji włączonej — brak zgody na nią oznacza konieczność opuszczenia portalu A&B. Każda z kolejnych sekcji precyzuje wybór użytkownika co do udzielonych zgód i zawiera m.in. zgody na stosowanie anonimowych mechanizmów analitycznych, reklamowych, remarketingowych i bezpieczeństwa. Każda sekcja zawiera precyzyjny opis przedmiotu, jakiego dotyczy. Użytkownik ma pełną dowolność w wyborze udzielanych zgód. Wybór użytkownika jest zapisywany w nietrwałym ciasteczku na urządzeniach końcowych użytkownika (komputer, telefon, tablet) — niezależnie dla każdego z nich. W celu zapisania stałego zakresu zgód można skorzystać z mechanizmu logowania do portalu i sprecyzować zakres zgód w swoim panelu użytkownika. Dokonany i zapisany w panelu użytkownika wybór po zalogowaniu na każdym urządzeniu użytkownika będzie miał priorytet nad wyborem dokonanym czasowo w pop-up'ie. Zalogowany użytkownik może w każdej chwili dokonać zmian w udzielonych zgodach. Niezalogowany użytkownik w celu zmiany udzielonych zgód musi wykonać tzw. czyszczenie cache przeglądarki z zapisanych w niej plików cookie z ustawieniami portalu A&B. Spowoduje to reset ustawień/wyboru zgód oraz ponowne wyświetlenie pop-up'u w celu ich zdefiniowania.

   Adnotacja: do momentu zaakceptowania/wyboru zgód w zaprezentowanym pop-up'ie, domyślnie ustawione są podstawowe wartości [analytics_storage: granted] i [ad_storage: denied] pozwalajace na początkową analizę, lecz blokujące zgody na reklamy Google oraz remarketing.

    1. Jakimi prawami dysponujesz w związku z przetwarzaniem tych danych?

    2. Użytkownik ma prawo do informacji czy i ewentualnie jakimi danymi na jego temat dysponuje Administrator.
    3. Użytkownik ma dostęp do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii,
    4. Użytkownik A&B może zażądać od Administratora sprostowania błędnych danych,
    5. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych w wybranym przez siebie zakresie,
    6. Użytkownik może wycofać zgody, na których podstawie dane osobowe są przetwarzane,
    7. Użytkownik może w każdej chwili wnioskować o całkowite usunięcie swoich danych (w określonych sytuacjach).


  Dodatkowo udostępniając dane osobowe:

    • Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
    • Masz prawo do przenoszenia danych osobowych.

     Aby skorzystać ze swoich praw, wystarczy skontaktować się z nami, pisząc na adres e-mail: Biuro AiB lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
     AiB sp. z o.o., ul. Bohdana Zaleskiego 11/2, 31-525 Kraków.  Administrator Państwa danych osobowych deklaruje, że dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przetwarzanych przez siebie danych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i dobrą wolą ochrony powierzonych przez Państwa danych.

  IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
  Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
  DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
  INSPIRACJE