Jeśli jesteście Państwo zainteresowani zamieszczeniem reklamy/artykułu lub udziałem w charakterze Partnera w organizowanych przez nas wydarzeniach dla architektów, prosimy o kontakt mailowy: reklama@architekturaibiznes.com.pl lub telefoniczny: +48 601 402 511.

Wymagania techniczne dla reklam drukowanych

  • pliki EPS z tekstami zamienionymi na krzywe
  • pliki PDF z tekstami zamienionymi na krzywe, spłaszczone, zawierające bitmapy CMYK o rozdzielczości 300 dpi kompresowane bez straty jakości
  • pliki bitmapowe TIF, EPS — CMYK o rozdzielczości 300 dpi, dopuszczalnie kompresowane bez straty jakości

 

Wydawnictwo dokłada wszelkich starań by zweryfikować poprawność otrzymanych reklam, jednak nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku wynikające z niepoprawnych plików zamkniętych .EPS, .PDF dostarczonych przez Klienta, np. niskiej rozdzielczości ilustracji, rastrowania tekstu, zalewek w miejscach kolizji elementów bitmapowych i wektorowych, efektów mieszania barw/przezroczystości, nadruków, błędów pisowni, etc.

W przypadku pytań, wątpliwości — prosimy o kontakt: reklama@architekturaibiznes.com.pl

Wymiary reklam

Architektura & Biznes

  • 1 strona: 240×310 mm +3 mm z każdej strony na obcięcie
  • 1/2 strony poziom: 190×133 mm
  • 1/2 strony pion: 92×271 mm

Produkty dla Architekta

  • 1 strona: 215×265 mm +3 mm z każdej strony na obcięcie
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE