Paneltech inwestuje w technologię BIM!

27 maja '24

Idea BIM stanowi fundament transformacji cyfrowej w branży architektoniczno-budowlanej. Wprowadza nową jakość w procesy związane zarówno z planowaniem i projektowaniem inwestycji, jak też z ich realizacją i późniejszą eksploatacją. Paneltechjeden z liderów rynku płyt warstwowych w Polsce — dołączył do tej rewolucji tworząc własną nakładkę, która pozwala usprawnić proces projektowania budynków, korzystających z technologii płyt warstwowych.

Czym jest BIM?

BIM (ang. Building Information Modeling) oznacza system modelowania informacji o budynku, bazujący na inteligentnych modelach 3D. Termin ten odnosi się do metodyki, w ramach której — poprzez odpowiednie narzędzia informatyczne — tworzy i zarządza się danymi wspomagającymi proces projektowania, konstruowania oraz eksploatacji budynku.

Koncepcja ta stanowi rewolucję zarówno w podejściu do planowania i realizacji inwestycji budowlanych, jak też w późniejszym zarządzaniu nimi. Daje bowiem dostęp do szerokiego pakietu informacji o projekcie, zastosowanych rozwiązaniach, a także kosztach poszczególnych elementów i harmonogramie prac. Całość upraszcza proces projektowania, wprowadzając możliwości testowania różnych rozwiązań w wymiarze wirtualnym, co też pozwala wybrać najefektywniejszą opcję.

Idea BIM zyskała popularność przede wszystkim w krajach anglosaskich i skandynawskich, gdzie uznawana jest już za standard. Jest to również coraz powszechniejsza technologia stosowana w krajach Europy Zachodniej, a konieczność prac nad jej rozwojem dostrzegają także organy Unii Europejskiej.

W Polsce nad upowszechnieniem rozwiązań opartych na tej idei pracuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii, które w ubiegłym roku powołało nawet grupę roboczą ds. BIM. Celem stworzenia takiego zespołu ma być opracowanie jednolitych standardów, jak też zaplanowanie procesu wdrażania tej metodologii w Polsce. Ma to przynieść korzyści zarówno dla inwestorów, projektantów i wykonawców danej inwestycji, jak też dla jej finalnych użytkowników.

Nowa wizja projektowania dzięki Paneltech BIM toolbox

Nowa wizja projektowania dzięki Paneltech BIM toolbox

© PANELTECH

Jak wygląda modelowanie w technologii BIM?

Koncepcja BIM zakłada wykonanie parametrycznego modelu budynku. Poszczególne jego elementy posiadają przypisane specyficzne parametry, w ramach których zachodzą określone relacje. W konsekwencji modyfikacja jednego z komponentów, jak np. zmiana wielkości okien, czy rodzaju zastosowanej płyty warstwowej, powoduje przesunięcie innych, powiązanych z nim obiektów, przeliczenie powierzchni i aktualizacje innych danych. Efekt wprowadzonych poprawek można natomiast zweryfikować w trójwymiarowym modelu, co pozwala zarazem dokonać oceny tego, jak zmiany te wpłynęły na poszczególne elementy projektu.

Warto przy tym podkreślić, że modelowanie BIM nie ogranicza się jedynie do danych geometrycznych i ich wizualizacji. System ten tworzą bowiem obiekty zorganizowane w bibliotekach, które pozwalają na odwzorowanie w projekcie określonych produktów, urządzeń, materiałów i technologii. Tego rodzaju biblioteka może zawierać m.in.: modele BIM określonych rodzajów drzwi, okien, czy też płyt warstwowych – jak ma to miejsce w przypadku rozwiązania opracowanego przez Paneltech.

Umożliwia to przygotowanie precyzyjnej strategii inwestycyjnej i eksploatacyjnej, poprzez dokładne oszacowanie zarówno harmonogramu, jak i kosztorysu realizacji inwestycji. Daje to też szansę na to, by już na etapie projektowym zweryfikować dostępne na rynku opcje i alternatywy, a tym samym dobrać optymalne rozwiązanie.

Paneltech — platforma BIM Paneltech

Paneltech — platforma BIM Paneltech

© PANELTECH

BIM toolbox od Paneltech – jakie daje korzyści?

Paneltech – jeden z liderów rynku styropianu i płyt warstwowych w Polsce – dołączył do grupy producentów, którzy stworzyli dedykowaną modelowaniu BIM bibliotekę produktów wraz z autorskim pluginem.

Wtyczka pozwala m.in. na wczytywanie modeli płyt bezpośrednio do programu, bez konieczności ich wcześniejszego pobierania na dysk, jak również poszerza możliwości projektowania. BIM toolbox Paneltech składa się z trzech elementów, mianowicie:

  • platformy BIM Paneltech, która umożliwia przeglądanie i pobieranie modeli płyt warstwowych oraz obróbek blacharskich, przy wsparciu zaawansowanego filtra produktów;
  • modeli BIM płyt warstwowych, generowanych na platformie w sposób automatyczny w czasie rzeczywistym;
  • wtyczki BIM Paneltech, dającej dostęp do modeli bezpośrednio z poziomu oprogramowania Revit.

Wtyczka udostępniona przez Paneltech — poza możliwością wczytania biblioteki bezpośrednio do programu Revit oraz zautomatyzowanym dostępem do dokumentacji — daje użytkownikowi także szereg funkcjonalności poszerzających możliwości projektowania. Wśród nich można wymienić między innymi:

  • narzędzie do dzielenia ściany i dachu na poszczególne płyty, a także symulowanie łączenia ich w narożnikach, zgodnie z systemem producenta;
  • odejmowanie powierzchni w miejscach otworów na stolarkę okienną i drzwiową, wliczanie odciętych fragmentów do zestawień, a także możliwość ukośnego docinania płyt na ścianach szczytowych, co pozwala zwiększyć dokładność obliczeń i zredukować straty materiału;
  • tagowanie płyt dachowych, dzięki czemu projekt jest czytelniejszy w odbiorze dla wykonawcy;
  • funkcję pozwalającą na zmianę typu lub koloru panelu, wraz z możliwością pobrania materiału oraz sprawdzenia, czy jest on możliwy do zastosowania w danym miejscu;
  • możliwość weryfikacji, czy długości płyt w zestawieniu nie przekraczają zalecanego maksymalnego rozmiaru, dzięki czemu można lepiej doprecyzować ilość i rodzaj potencjalnego zamówienia;
  • automatyczne wstawianie obróbek blacharskich na ściany i dach według załączonego zestawienia modeli, co pozwala przyspieszyć prace projektowe.

Paneltech — wtyczka BIM Paneltech do Revit

Paneltech — wtyczka BIM Paneltech do Revit

© PANELTECH

W konsekwencji implementacja bibliotek zawierających płyty warstwowe, wraz z pluginem Paneltech znacząco zwiększa możliwości wykorzystania metodologii BIM. Poza dostępem do pakietu rzeczywistych modeli, w nakładce udostępniono bowiem narzędzia pozwalające na poprawienie precyzji projektu, co też wpływa na przyśpieszenie i uproszczenie prac.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę Paneltech, gdzie znajdują się niezbędne informacje odnośnie BIM toolboxa i jego użytkowania oraz filmy instruktażowe, które krok po kroku przeprowadzają przez proces instalacji, implementacji modeli oraz dodatkowych funkcjonalności.

 

Głos został już oddany

Materiał w architekturze — trendy 2024
LS Dark — żaluzje zaciemniające
INSPIRACJE