PDA 2024 – materiały i technologie dla Architekta. Korzystaj z darmowej wersji online

Stal GreenCoat® w zrównoważonym budownictwie – odporne oraz estetyczne dachy, elewacje i rynny

25 kwietnia '24

Z cyklu „Dachy, akcesoria dachowe — trendy 2024”

Powszechnie znane w projektach architektonicznych ze swojej dużej trwałości jako materiał dla dachów, fasad i rynien, powlekane organicznie stale GreenCoat® z SSAB spełniają teraz najwyższe normy w zakresie odporności na promieniowanie UV i korozję (prEN 10169).

Długi okres eksploatacji jest kluczowy dla zrównoważonych budynków

Nasze przyszłe miasta i domy muszą być budowane w zrównoważony sposób. Niedobór surowców oraz przepisy budowlane zmieniają tradycyjną branżę budowlaną w bardziej zrównoważoną. Długi okres użytkowania produktu odgrywa ważną rolę przy specyfikacji materiałów budowlanych. Muszą być odporne na dużą korozję i zużycie, jak również na promieniowanie UV, by zapewnić, że budynki przetrwają dziesiątki lat. Nowe klasy korozyjności RC oraz UV gwarantują, że produkty budowlane mają ekstremalnie długą trwałość użytkową, co potwierdziły już gwarancje SSAB GreenCoat®.

GreenCoat Pural BT w wersji matowej

GreenCoat Pural BT w wersji matowej został użyty na dachu ze względu na możliwość uzyskania ostrych linii dla bardzo graficznego domu. GreenCoat Pural BT oferuje najwyższą klasę korozyjności RC5+ oraz klasę Ruv5, zapewniając długi okres użytkowania produktu.

Przedstawiamy nowe klasy Ruv5 i RC5+ dla wyższych norm UV i korozyjności

Podczas gdy nowe klasy korzystają z tych samych metod badania, co poprzednie, wydłużone zostały czasy badania. Czas badania dla Ruv5 wynosi albo 4 lata w warunkach naturalnych, albo 4000 godzin przy sztucznym promieniowaniu UV (dla klas Ruv2 do 4, są to odpowiednio 2 lata i 2000 godzin). Czas badania dla RC5+ wynosi 4 lata w warunkach naturalnych (dla RC3-5 są to 2 lata, a dla RC2 1 rok). Przykładowo, powszechnie znana stal GreenCoat Pural BT, która jest używana głównie do produkcji dachów, spełnia teraz najwyższe normy dotyczące odporności na promieniowanie UV i korozję: Ruv5 (w wersji matowej) i RC5+ (w wersji matowej i z połyskiem).

40 lat testów zewnętrznych w surowych warunkach

Gwarancje GreenCoat® bazują na ponad 40-letnim doświadczeniu SSAB w prowadzeniu badań w akredytowanych lokalizacjach zewnętrznych. Wszystkie produkty GreenCoat® są badane pod względem odporności na promieniowanie UV oraz odporności korozyjnej w rzeczywistych warunkach panujących w przyrodzie. Wszystkie produkty objęte są gwarancją dotyczącą parametrów technicznych i wykończenia. Obejmuje ona zabezpieczenie przed korozją w postaci rdzy lub białej rdzy, jak również przed płowieniem i innymi wadami wykończenia.

Wszystkie produkty GreenCoat® są badane pod względem odporności na promieniowanie UV oraz odporności korozyjnej w rzeczywistych warunkach panujących w przyrodzie

Wszystkie produkty GreenCoat® są badane pod względem odporności na promieniowanie UV oraz odporności korozyjnej w rzeczywistych warunkach panujących w przyrodzie. 40 lat testów zewnętrznych w surowych warunkach zapewnia budynkom długi okres eksploatacji

Stal SSAB bez paliw kopalnych i bio-powłoki

Już dzisiaj, powlekane organicznie stale GreenCoat® oferują wykonawcom poziom zrównoważonego rozwoju niemający sobie równego na rynku, dzięki wykorzystaniu w powłoce znacznych ilości szwedzkiego oleju rzepakowego zamiast związków kopalnych. Oprócz tego, począwszy od 2026 roku, SSAB będzie oferować komercyjne ilości stali bez paliw kopalnych. Produktem ubocznym uzyskiwanym przy produkcji stali SSAB będzie wówczas woda, a nie dwutlenek węgla.

Celem GreenCoat® będzie nadal spełnianie i wykraczanie poza założenia norm zrównoważonego budownictwa.
Osiągnięcie najwyższych poziomów norm odporności na promieniowanie UV i korozję jest kolejnym krokiem w realizacji tego celu.

 

Więcej informacji na stronie firmy SSAB Poland Sp. z o.o. w portalu A&B.

Głos został już oddany

Materiał w architekturze — trendy 2024
LS Dark — żaluzje zaciemniające
INSPIRACJE