Oddymianie i doświetlanie

Oddymianie i doświetlanie

Oddymianie i doświetlanie

Oddymianie i doświetlanie to dwie niezbędne funkcje w wielkogabarytowych budynkach. Klapy dymowe spełniają nie tylko rolę bezpieczeństwa, ale również zapewniają prawidłową higienę pracy. Są również niezwykle przydatne w codziennej eksploatacji budynku.

po co stosować klapy dymowe?

Podstawową funkcją klap dymowych jest zapewnienie wentylacji podczas zaistniałego pożaru. Wentylacja przeciwpożarowa to system warunkujący bezpieczeństwo budynku. Poprawnie zaprojektowany system klap dachowych pod względem ilości i rozmieszczenia chroni pomieszczenia przed zadymieniem i nadmiernym wzrostem temperatury.

Dobrze rozmieszczone, umożliwiają lepszą drogę ewakuacji, szczególnie w ciągach komunikacyjnych, jak na przykład klatki schodowe. Właściwie zainstalowany system oddymiający ułatwia działania ratownicze i ewakuację. Dzięki niemu w dolnej części pomieszczenia zaistnieje przestrzeń wolna od dymu oraz obniży wzrost temperatury. W ten sposób gazy pożarowe znajdą ujście, co poprawi widoczność w zagrożonych pomieszczeniach.

Prawidłowo skoordynowany system przeciwpożarowy, czyli klapy dachowe, system wykrywania pożarów, stolarka przeciwpożarowa, czy instalacja tryskaczowa pozwoli na szybką akcję ratunkową, dzięki czemu ewakuacja z budynku przebiegnie sprawnie i zapewni większą gwarancję bezpieczeństwa budynku i jego konstrukcji.

Jest to niezwykle istotny element systemu szczególnie w budynkach wielkogabarytowych, czy wielkich halach produkcyjnych, gdzie zagrożenie pożarowe jest podwyższone.

jakie jeszcze funkcje spełniają klapy dymowe?

Klapy dymowe stają się niezwykle przydatne w codziennej eksploatacji budynku. Dobrze rozmieszczone, nie tylko ze względu zwiększenia bezpieczeństwa podczas pożaru, zapewniają również większą ilość naturalnego światła. W halach produkcyjnych umieszczenie świetlików dachowych zapewni dostęp naturalnego światła rzucanego z góry, bezpośrednio na stanowiska pracy.

Dzięki systemom elektrycznym, czy pneumatycznym klapy dachowe można otwierać i zamykać w każdym momencie. Jest to istotne w celu wentylacji budynku, ponieważ zapewnia stały dostęp świeżego powietrza.

Chcąc zadbać o prawidłową higienę pracy, ważne jest zapewnienie jak największej ilości naturalnego światła oraz wietrzenia pomieszczeń. Praca w dogodnych warunkach zwiększa wydajność pracownika, co w konsekwencji przekłada się na wzrost produktywności zakładu.

Klapy dymowe mogą pełnić również funkcję wyłazu dachowego, co oszczędza przestrzeń i obniża koszta inwestycji budowlanej.

Montaż klap dymowych czy świetlików dachowych nie tylko zagwarantuje większe bezpieczeństwo w razie pożaru, ale również zapewni lepsze doświetlenie i wentylację pomieszczeń, dlatego warto już na etapie projektowania budynku uwzględnić ich funkcjonowanie.

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
SIATKA - METAL - PROGRESS
Ekologiczne nawierzchnie brukowe
INSPIRACJE