Paula Drozdowska

Paula Drozdowska jest architektką i absolwentką Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Pracuje w Space is More, gdzie wraz z interdyscyplinarnym zespołem współpracuje nad architekturą ekstremalną i kosmiczną. Jednym z projektów Space is More jest Stacja Badawcza LunAres — laboratorium izolacji wykorzystywane do badań z zakresu medycyny, psychologii oraz testowania rozwiązań technologicznych dla przemysłu kosmicznego.

Jako koordynatorka misji pracuje nad organizacją symulacji misji kosmicznych oraz przygotowaniem międzynarodowych załóg. W 2022 roku Paula pełniła funkcję dowódcy podczas sześcioosobowej analogowej misji kosmicznej o nazwie „Perseus. Przez dwa tygodnie była odpowiedzialna za zdrowie i bezpieczeństwo pozostałych członków załogi, a także nadzorowała pomyślną realizację wszystkich projektów.

Paula wierzy, że możliwości rozwoju w sektorze kosmicznym powinny być dostępne dla każdego, dlatego działa aktywnie w organizacji non-profit Deep Space Initiative. Zrzesza ona inżynierów, naukowców, architektów i pasjonatów kosmosu, którzy wspólnie pracują nad programami, wspierającymi poszerzenie możliwości badań związanych z eksploracją kosmosu, skierowanych zarówno do młodych naukowców, studentów, jak i profesjonalistów.

Architektura & Biznes – artykuły

Bestsellery