Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie „Mój Prąd” 5.0. Tym razem otrzymasz je także na pompę ciepła

29 maja '24

Ruszyła piąta już edycja rządowego programu „Mój prąd”. W jego ramach można otrzymać nawet 58 tysięcy złotych dofinansowania do zakupu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

To już piąta edycja rządowego programu

To już piąta edycja rządowego programu

Fot. Andreas Gucklhorn © UNSPLASH

Kto może złożyć wniosek?

Z dofinansowania mogą skorzystać trzy grupy:

- wnioskodawcy, którzy rozliczają się w systemie net-billing i dotychczas nie korzystali z programu

- wnioskodawcy, którzy rozliczają się w systemie net-metering, czyli opustów i nie korzystali wcześniej z programu, jednak wyłącznie pod warunkiem, że zgodzą się na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing

- wnioskodawcy, którzy rozliczają się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering i skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu „Mój Prąd”, pod warunkiem, że przyłączyli i zapłacili za instalację po 01.02.2020 r., zmienili system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing oraz chcą zakupić urządzenie dodatkowe objęte programem

W tej edycji pod uwagę są brane również pompy ciepła

W tej edycji pod uwagę są brane również pompy ciepła

© Daikin

Dofinansowanie obejmuje więc wyłącznie osoby korzystające z net-billingu lub gotowe przejść na ten system. Wsparcie nie dotyczy jednak posiadaczy pieców i kotłów na paliwo stałe, z wyjątkiem kotła na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości mniejszej bądź równej 20 mg na m sześcienny spełniającego wymagania ekoprojektu.

Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, w tym programu „Czyste powietrze”. Musisz więc zdecydować się, z której formy dofinansowania chcesz skorzystać. Dotacje udzielone w ramach programu „Mój Prąd” zwolnione są z podatku dochodowego.

Dofinansowanie obejmuje więc wyłącznie osoby korzystające z net-billingu lub gotowe przejść na ten system

Dofinansowanie obejmuje więc wyłącznie osoby korzystające z net-billingu lub gotowe przejść na ten system

Fot. Bill Mead © UNSPLASH

Ile wynosi kwota dofinansowania?

Kwota dotacji nie może przekroczyć 50 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji.

W zależności od urządzenia i opcji otrzymać można:

• do 6 tys. zł na zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej

• do 7 tys. zł na zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej z dodatkowym sprzętem zwiększającym autokonsumpcję

• do 5 tys. zł na zakup magazynu ciepła

• do 16 tys. zł na zakup magazynu energii

• do 3 tys. zł na zakup HEMS/EMS, czyli systemów zarządzania energią w domu pochodzącą z fotowoltaiki

• do 4,4 tys. zł na pompę ciepła powietrze-powietrze

• do 28 tys. zł na gruntową pompę ciepła

• od 12,6 do 19,4 tys. zł na pompę ciepła powietrze-woda w zależności od klasy energetycznej urządzenia

• do 3,5 tys. zł na kolektory słoneczne

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 58 tys. zł

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 58 tys. zł

Fot. Andres Siimon © UNSPLASH

Jak złożyć wniosek?

Wnioski można składać do 22 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania środków. Wniosek składany jest wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie GWD. Pamiętaj, że po wysłaniu wniosku nie możesz go edytować, ani podmieniać jego załączników. Aby skorzystać z generatora, musisz posiadać w nim konto. Do założenia konta w GWD niezbędny jest profil zaufany lub e-dowód.

Do złożenia wniosku potrzebne będą Ci następujące elektroniczne dokumenty:

- potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej wydane przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej lub podpisane przez Ciebie, lub przedstawiciela sprzedawcy energii elektrycznej, zaświadczenie potwierdzające rozliczanie się za wytworzoną/pobraną energię elektryczną na zasadach systemu net-billing lub inne dokumenty potwierdzające nowy system rozliczeń

- faktury lub paragony imienne za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz dodatkowych elementów wskazanych do dofinansowania

- potwierdzenie dokonania płatności za wszystkie elementy zgłoszone do dofinansowania w pełnej wysokości dołączonej faktury lub paragonu imiennego

Dokumentami potwierdzającymi dokonanie płatności mogą być:

  •  potwierdzenie dokonania przelewu
  • dokument KP podpisany przez osobę przyjmująca płatność gotówkową
  • oświadczenie wykonawcy / sprzedawcy o otrzymaniu płatności ze wskazaniem numeru dokumentu, kwoty oraz daty dokonania płatności w pełnej wysokości
  • oświadczenie o dokonaniu płatności ze wskazaniem numeru dokumentu (faktury lub paragonu imiennego), kwoty oraz daty dokonania płatności w pełnej wysokości

Wniosek składany jest elektronicznie

Wniosek składany jest elektronicznie

Fot. Benjamin Jopen © UNSPLASH

- zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające datę przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano

- dowolny dokument potwierdzający numer rachunku bankowego wskazany we wniosku

- protokół odbioru prac od wykonawcy lub oświadczenie dotyczące samodzielnego montażu dodatkowych elementów

- dokument potwierdzający zgłoszenie do właściwego Operatora Sieci Dystrybucyjnej montażu / uruchomienia magazynu energii elektrycznej

- karta produktu i/lub etykieta energetyczna, w zależności czy jeden dokument posiada pełną informację na temat urządzenia

- jeśli wniosek składany jest w imieniu osoby fizycznej ubiegającej się o dofinansowanie potrzebne będzie również pełnomocnictwo

Wzory dokumentów znajdują się na stronie programu.

Wnioski można składać do 22 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania środków

Wnioski można składać do 22 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania środków

Fot. Flash Dantz © UNSPLASH

Budujesz lub remontujesz dom? Mamy dla Ciebie więcej informacji na temat pomp ciepła! Kliknij TUTAJ

Opracowanie: KATARZYNA SZOSTAK

Głos został już oddany

Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Dachówki ceramiczne zawsze na czasie
Dachówki ceramiczne Röben – zawsze na czasie
Bestsellery
Białe Ciepło® – ochrona przed ogniem, hałasem, ciepłem, zimnem i kondensacją
Otwórz się na przestrzeń
Łazienka TECE – przestrzeń dla idei, technologii i zmysłów