AirFlex Spectra – nowa era w ochronie mikrobiologicznej przewodów wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne AirFlex Spectra


W powietrzu przesyłanym w systemach wentylacyjnych znajdują się duże ilości drobnoustrojów. Z tego powodu sterylność panująca w instalacjach wentylacyjnych jest warunkiem koniecznym do utrzymania dobrych warunków bytowych w budynkach oraz powstrzymywaniu transmisji patogennych mikroorganizmów.

Szkodliwy biofilm w przewodach wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne tworzące rozbudowaną sieć charakteryzują się silnie rozwiniętą powierzchnią wewnętrzną. Zapewnia to doskonałe warunki do rozwoju mikroorganizmów i tworzenia się biofilmu. Dzieje się tak, ponieważ pomimo stosowania filtrów w centralach wentylacyjnych mikroorganizmy przedostają się do przewodów. Dodatkowo pomimo wrażenia gładkości wewnętrznej powierzchni przewodów wentylacyjnych, w rzeczywistości jest ona porowata, wręcz idealna do zasiedlenia przez drobnoustroje i tworzenia biofilmu, stanowiąc w konsekwencji duże zagrożenie dla ludzi.

Mikroorganizmy tworzą zorganizowane społeczności, które wraz z rozwojem kolonii uodparniają się na warunki środowiskowe oraz większość chemicznych substancji biobójczych. Mikroorganizmy posiadają zdolność do przylegania do siebie nawzajem, a także do naturalnych i sztucznych powierzchni stałych, w tym przewodów wentylacyjnych – tworząc biofilm.

Instalacje wentylacyjne pokryte biofilmem dużo łatwiej ulegają zainfekowaniu chorobotwórczymi patogenami np. bakterią Legionella pneumophila — bakteria powodującą chorobę układu oddechowego zwaną legionelozą. Komórki patogenów mogą wywoływać również wiele innych chorób, w tym choroby, które powodują osłabienie systemu immunologicznego organizmu, co może ułatwić infekcje wirusowe grypy czy COVID-19.

Najskuteczniejszą i całkowicie bezpieczną metodą zapobiegania skażeniu wewnętrznych powierzchni przewodów wentylacyjnych jest jej funkcjonalizacja w procesie produkcji z wykorzystaniem naturalnych substancji hamujących wzrost mikroorganizmów.

AirFlex Spectra

AIRLEX SPECTRA – przewody wentylacyjne z polimeru aktywnego mikrobiologicznie

W celu opracowania materiału charakteryzującego się pełną ochroną mikrobiologiczną firma Ingremio angażując do pomocy kilka ośrodków naukowych, przeprowadziła projekt badawczy trwający półtora roku. W jego wyniku w 2020 roku określono skład kompozycji materiałów aktywnych mikrobiologicznie. Uzyskane właściwości przeciwdrobnoustrojowe, skierowane przeciw szerokiemu zakresowi bakterii oraz grzybów, pozwalają na fizyczną eliminację komórek dokonujących skażenia powierzchni oraz redukują ryzyko tworzenia się biofilmu. Z nowego polimeru wykonana jest wewnętrzna ścianka przewodów wentylacyjnych o nazwie AIRLEX SPECTRA.

AIRLEX SPECTRA - Redukcja bakterii        AIRLEX SPECTRA - redukcja grzybów

Skuteczność aktywności mikrobiologicznej przewodów AIRLEX SPECTRA

Aktywna ochrona na dziesięciolecia

Praktyczny brak migracji substancji aktywnych pozwala na oszacowanie trwałości ochrony mikrobiologicznej na kilkadziesiąt lat na stałym poziomie. W ramach badań wykonano ponad 350 testów mikrobiologicznych, w których wykorzystano różne grupy mikroorganizmów, w tym bakterie: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enterica subsp. Enterica; oraz grzyby: Aspergillus brasiliensis, Candida albicans, Saccharomyces cerevisiae i Penicillium expansum. Zastosowanie kilku związków aktywnych mikrobiologicznie w praktyce eliminuje możliwości obronne drobnoustrojów i zdolność ich uodpornienia się na pojedyncze substancje. Należy zaznaczyć, że wewnętrzna warstwa przewodów została również sfunkcjonalizowana w zakresie antystatyczności, co wpływa na ograniczenie osiadania kurzu na jej powierzchni.

Aby zapewnić możliwość kontroli jakości wysycenia materiałów aktywnych w gotowym produkcie, nasza firma zastosowała innowacyjną i podlegającą ochronie patentowej metodę poprzez użycie barwnika fluorescencyjnego w strukturze tworzywa. Dzięki temu poprzez analizę widma emitowanego przez tworzywo łatwo sprawdzić, czy instalowany produkt zawiera najwyższej jakości ochronę mikrobiologiczną Spectra.

Reasumując, uzyskany poziom ochrony mikrobiologicznej w przewodach wentylacyjnych AirFlex Spectra jest absolutnie wyjątkowy
i wyprzedzający wszystkie dotychczasowe produkty na rynku.

AirFlex Spectra

Opracowane przez Ingremio polimery z ochroną mikrobiologiczną ze względu na jej efektywność są unikalne w skali całego świata, w związku z czym firma Ingremio planuje wykorzystać opracowane rozwiązania również w innych aplikacjach w produktach, między innymi w produktach przeznaczonych na rynek medyczny.

 

Więcej informacji na stronie firmy Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Ingremio-Peszel w portalu PdD.

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
Bestsellery