Kompletny system energetyczny, czyli pompa z rekuperacją i fotowoltaiką

Pompy ciepła cieszą się niesłabnącą popularnością, którą zawdzięczają m.in. swojej bezemisyjnej i ekonomicznej pracy. Instalacje oparte na pompie ciepła coraz częściej uzupełniane są o rekuperację oraz fotowoltaikę. Taki kompleksowy system bazujący na energii odnawialnej pozwala uzyskać niezależność energetyczną oraz maksymalną redukcję kosztów ogrzewania budynku.

 Pompa ciepła, rekuperacja i instalacja fotowoltaiczna to sprawdzone rozwiązanie w nowych budynkach energooszczędnych. Nie tylko z uwagi na fakt, że połączenie obu technologii pozwala spełnić założenia obowiązujących Warunków Technicznych, dotyczących wartości współczynnika rocznego zapotrzebowania budynku jednorodzinnego na nieodnawialną energię pierwotną (EPmax. do 70 kWh/(m2·rok). Połączenie w jeden system pompy ciepła Vitocal, centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła Vitovent oraz instalacji fotowoltaicznej Vitovolt niesie ze sobą dodatkowe, wymierne korzyści.

Nowa generacja pomp ciepła firmy Viessmann niezwykle efektywnie wykorzystuje ciepło otoczenia do ogrzewania i chłodzenia budynku.

Nowa generacja pomp ciepła firmy Viessmann niezwykle efektywnie wykorzystuje ciepło otoczenia do ogrzewania i chłodzenia budynku.

© VIESSMANN

Pompa ciepła z rekuperacją

Wentylacja mechaniczna z rekuperacją Vitovent zapewnia kontrolowaną, stałą wymianę powietrza w budynku. Dodatkowo pozwala odzyskiwać część energii ze zużytego powietrza wywiewanego na zewnątrz i ogrzewać nim świeże, napływające do pomieszczeń. Wysokosprawny odzysk ciepła dzięki rekuperacji zmniejsza zapotrzebowanie energetyczne budynku, a tym samym redukuje koszty jego ogrzewania. Połączenie pompy ciepła z rekuperacją zwiększa więc energooszczędność budynku, co w obliczu rosnących cen energii jest niezwykle istotne.

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Vitovent osiągają sprawność ponad 90%. Zintegrowana nagrzewnica gwarantuje ciągłą pracę wymiennika również przy niskich temperaturach zewnętrznych i stały odzysk ciepła, nawet gdy do centrali napływa bardzo chłodne powietrze. Zapewnia tym samym nawet do 50% oszczędności na kosztach ogrzewania w sezonie grzewczym.

Ponieważ system rekuperacji zmniejsza zapotrzebowanie na ciepło budynku pozwala także zastosować pompę ciepła o mniejszej mocy, co przekłada się na niższe koszty inwestycyjne na etapie wykonania systemu grzewczego w budynku. Wybór pompy ciepła Vitocal z rekuperatorem Vitovent umożliwia także zarządzanie oboma urządzeniami za pomocą wspólnego sterownika. Gwarantuje to zoptymalizowaną pracę systemu grzewczo-wentylacyjnego.

Zastosowanie pompy ciepła Vitocal, centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła Vitovent oraz paneli fotowoltaicznych Vitovolt powala stworzyć kompletny system energetyczny, zapewniający niezależność od zewnętrznych dostawców energii.

Zastosowanie pompy ciepła Vitocal, centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła Vitovent oraz paneli fotowoltaicznych Vitovolt powala stworzyć kompletny system energetyczny, zapewniający niezależność od zewnętrznych dostawców energii.

© VIESSMANN

System z fotowoltaiką

Uzupełnienie systemu z pompą ciepła i rekuperatorem o instalację fotowoltaiczną daje możliwość zasilania urządzeń darmowym prądem wyprodukowanym z energii promieniowania słonecznego. System inteligentnego zarządzania energią pozwala w jak największym stopniu wykorzystywać energię wytworzoną przez instalację fotowoltaiczną, redukując do minimum zużycie energii z sieci, m.in. poprzez magazynowanie nadwyżek wytworzonej przez fotowoltaikę energii w postaci ciepła w zasobniku c.w.u. lub buforze c.o. Połączenie paneli fotowoltaiczny Vitovolt z pompą ciepła Vitocal sprawi, że zbilansowane koszty ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej mogą zostać zminimalizowane praktycznie do zera. Zwiększa także bieżącą konsumpcję energii elektrycznej z fotowoltaiki.

Moduły fotowoltaiczne Vitovolt 300 umożliwiają efektywne wykorzystanie prądu z energii słonecznej na potrzeby własne, a instalacja podgląd uzysku przez Internet, m.in. na urządzeniach mobilnych.

Moduły fotowoltaiczne Vitovolt 300 umożliwiają efektywne wykorzystanie prądu z energii słonecznej na potrzeby własne, a instalacja podgląd uzysku przez Internet, m.in. na urządzeniach mobilnych.

© VIESSMANN

Połączenie pompy ciepła z rekuperacją i fotowoltaiką pozwala zredukować zapotrzebowanie energetyczne budynku przy jednoczesnej znacznej redukcji rachunków za prąd i energię cieplną. Decydując się na urządzenia jednego producenta zyskamy gwarancję, że wszystkie elementy zostaną do siebie odpowiednio dopasowane, a kompletny system będzie działał sprawnie i efektywnie.


Więcej informacji na stronie firmy VIESSMANN Sp. z o. o. w portalu A&B.

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Bestsellery