Maciej Jagielak

Maciej Jagielak — architekt, zafascynowanym ekologiczną i społeczną rolą architektury, rozwiązaniami low-tech, naturalnym budownictwem, permakulturą. Obecnie próbuje zostać gwiazdą internetu poprzez podcast Emisja Architektury .

Zawodowo specjalizuje się w zastosowaniu naturalnych materiałów. Działając w ramach nieformalnej grupy FUCHI Studio projektuje domy z drewna, słomy, gliny itp., doradza, szkoli, pisze.

Działa w organizacjach promujących naturalne budownictwo w skali krajowej i europejskiej: Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Budownictwa Naturlanego i European Straw Building Association.

W czasie wolnym wybiera podróże, książki z antykwariatu, budowanie baz oraz przemieszczanie się wszelkimi pojazdami posiadającymi koła, lecz pozbawionymi silnika.

Architektura & Biznes – artykuły

Bestsellery