Schöck Sconnex® – redukujemy ostatni duży mostek termiczny

Mniej więcej 40% wszystkich konstrukcyjnych mostków termicznych budynku jest zlokalizowanych w obrębie połączeń ścian i słupów. Mostki te odpowiedzialne są za około 10% strat energii cieplnej.

Firma Schöck w nowej rodzinie produktów Sconnex® przenosi swoją wiedzę ekspercką w zakresie izolacji termicznej balkonów także na ściany i słupy. Konsekwentnym, dalszym rozwinięciem skutecznej technologii stosowanej do minimalizacji mostków termicznych są łączniki Schöck Sconnex®, które stanowią kamienie milowe na rzecz budownictwa energooszczędnego i koncepcji zrównoważonych budynków.

Nowości, które niosą ze sobą wymierne korzyści

Schöck Sconnex® typu P, typu W i typu M można stosować do bezpośredniego i trwałego izolowania termicznego elementów budynku, w szczególności ścian i słupów wyeksponowanych termicznie – zlokalizowanych w pomieszczeniach wilgotnych, przy występach elewacji, loggiach, tarasach, podcieniach i innych elementach wystroju architektonicznego. Dzięki Schöck Sconnex® można skutecznie zaizolować mostki termiczne, których nie dało się dotychczas uniknąć. Sconnex® stanowi skuteczne, eleganckie i atrakcyjne wizualnie rozwiązanie, które zapewnia niezawodną ochronę przed uszkodzeniami elementów konstrukcji budynku spowodowanymi przez skropliny i pleśń.

Schöck Sconnex®

Schöck Sconnex®

© Schöck

Zalety w pigułce

Ekonomiczność

• Zwiększenie jakości i zrównoważony rozwój
• Neutralny pod względem kosztów dzięki zaoszczędzeniu izolacji bocznej ścian i słupów
• Zmniejszenie grubości izolacji zewnętrznej

Wygląd

• Poprawa wyglądu dzięki rezygnacji z izolacji bocznej ścian i słupów
• Swoboda projektowania w przypadku elementów budynku niekorzystnie wyeksponowanych termicznie
• Większa swoboda projektowania przy wymagających geometriach budynku

Fizyka budowli

• Wysoka temperatura wewnętrznej powierzchni ścian chroni przed uszkodzeniami elementów konstrukcji budynku
• Nieprzerwana płaszczyzna izolacji termicznej daje pewność projektowania
• Zwiększona efektywność energetyczna dzięki zmniejszeniu udziału mostków termicznych.

Schöck Sconnex® typu P, W, M

Schöck Sconnex® typu P, W, M

© Schöck

Więcej informacji na stronie firmy SCHÖCK Sp. z o.o. w portalu PdD.

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
Bestsellery