GDA - ARCHITEKCI

Gąsior i Dąbrowska Architekci (GDA) to energiczny zespół ambitnych architektów dla których projektowanie jest czymś więcej niż tylko pracą. Za każdym razem staramy się stworzyć idee budynku, która jest połączeniem naszego postrzegania świata, analizy uwarunkowań prawnych i technicznych oraz oczekiwań i potrzeb inwestora. Projektujemy nowoczesną architekturę z poszanowaniem wymogów danego miejsca, otoczenia i funkcji jakiej ma służyć. Pracujemy na modelach fizycznych, druku 3D oraz wizualizacjach.

Projects and implementations

(authored and collaborated)
INSPIRATIONS