Pompa ciepła w praktyce: projekt, montaż, formalności

19 stycznia '22

Pompy ciepła to urządzenia grzewcze cenione m.in. za niskie koszty eksploatacji, komfort obsługi oraz aspekty ekologiczne. O czym warto pamiętać na etapie ich doboru, montażu i użytkowania? Oferta ekologicznych urządzeń grzewczych z roku na rok się powiększa. Na rynku pojawiają się coraz nowsze, udoskonalane wersje pomp ciepła, które oferują nam nie tylko wysoki komfort cieplny, ale również użytkowy. Aby w pełni korzystać z ich zalet, ważne jest odpowiednie zaprojektowanie instalacji i dobór mocy urządzenia. Kwestią istotną dla użytkownika jest również fachowy montaż pompy ciepła wykonany przez odpowiednio wykwalifikowanego instalatora oraz formalności, których należy dopełnić po jej zakupie i uruchomieniu.

Jak uniknąć błędów zwiększających koszty ogrzewania?

Instalacja z pompą ciepła wymaga starannego zaprojektowania — m.in. dostosowania jej pracy do wymagań i potrzeb domowników. Wszelkie niedopowiedzenia na etapie projektowania systemu grzewczego mogą sprawić, że faktyczne koszty eksploatacji pompy ciepła mogą być nawet dwukrotnie wyższe niż zakładano.
Za właściwe zaprojektowanie i wykonanie instalacji ogrzewania domu odpowiedzialny jest projektant i instalator. Ale przyszły właściciel pompy ciepła również może popełnić kilka „błędów”, które sprawią, że nie będzie on zadowolony z takiego sposobu ogrzewania. Zalicza się do nich m.in.: utrzymywanie wyższej temperatury w pomieszczeniach niż zakładano (np. 23°C, zamiast projektowanej 21°C), zwiększone zużycie ciepłej wody użytkowej (np. 300 litrów/dobę, zamiast projektowanego 200 litrów/dobę), wymagana wyższa temperatura c.w.u. (np. 55°C zamiast projektowanej 45°C), zastosowanie ogrzewania mieszanego (grzejniki i podłogówka), które wymaga wody grzewczej o temperaturze 55°C, zamiast podłogówki o temperaturze zasilania 35°C.
Błędów polegających na niedostosowaniu założeń projektowych do faktycznych wymagań użytkowników można uniknąć projektując instalację, która uwzględnia rzeczywiste warunki pracy pompy ciepła. Znając dokładne potrzeby mieszkańców dotyczące m.in. temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach czy zużycia ciepłej wody oraz jej temperatury, projektant dobierze pompę ciepła o odpowiedniej mocy, a w przypadku urządzeń typu solanka/woda zaprojektuje również wymiennik gruntowy właściwej wielkości.

Co nowego w pompach ciepła?

Nowością na rynku powietrznych pomp ciepła są urządzenia firmy ViessmannVitocal 100-S i 111-S. Wyróżnia je zastosowanie czynnika chłodniczego o niskim współczynniku GWP (Global Warming Potential). Sprawia on, że nowe urządzenia typu split są jeszcze bardziej ekologiczne, niż ich poprzednicy.
Nowe pompy ciepła cechuje również wyższa klasa efektywności A++ oraz wyższa efektywność SCOP do 5,1, co przekłada się na jeszcze niższe koszty ogrzewania.
Pompy ciepła Vitocal 100-S i 111-S wyposażone zostały również w przypływową grzałkę elektryczną wody grzewczej oraz funkcję „active cooling“, do komfortowego chłodzenia pomieszczeń w porze letniej.

Kto może zainstalować pompę ciepła?

Pompy ciepła dzielą się na urządzenia hermetycznie i niehermetycznie zamknięte. Podział ten oznacza konkretne wytyczne dotyczące m.in. ich montażu. Urządzenie hermetycznie zamknięte może zostać zainstalowane przez osobę posiadającą uprawnienia producenta do montażu i uruchomienia pomp ciepła. W przypadku urządzeń typu split (czyli składających się z dwóch jednostek), które są pompami ciepła niehermetycznie zamkniętymi, uruchomienie musi być wykonane przez osobę posiadającą certyfikat dla personelu, popularnie nazywany uprawnieniami f-gazowymi. Sam montaż pompy ciepła typu split, prowadzenie rurociągu chłodniczego pomiędzy jednostkami, lecz bez ich finalnego podłączenia można zlecić instalatorowi bez certyfikatu. Instalator, który łączy jednostki pompy ciepła musi natomiast posiadać certyfikat f-gazowy.

Kupiłeś pompę ciepła? Sprawdź, czy musisz ją zarejestrować

Jednym z obowiązków właściciela/użytkownika pompy ciepła jest jej rejestracja. Polega ona na założeniu tzw. Karty urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów. Obowiązek rejestracji dotyczy zarówno nowych pomp ciepła, jak i tych pracujących od wielu lat, które zawierają określoną ilość czynnika chłodniczego.
Rejestracji wymaga urządzenie, które zawiera co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2, dla urządzeń niehermetycznie zamkniętych (pompy ciepła typu split) oraz co najmniej 10 ton ekwiwalentu CO2, dla urządzeń hermetycznie zamkniętych.
Informacje o tym, czy dana pompa ciepła jest hermetycznie zamknięta, czy nie, a także o ilości znajdującego się w niej czynnika chłodniczego znaleźć można w danych technicznych urządzenia oraz na tabliczce znamionowej znajdującej się na pompie ciepła.
Rejestracji należy dokonać do 15 dni od daty dostarczenia pompy ciepła typu monoblok i do 15 dni od uruchomienia pompy ciepła typu split. Warto o tym pamiętać, ponieważ nieprzestrzeganie związanych z tym przepisów wiąże się niestety z karami finansowymi.

 

Więcej informacji na stronie firmy VIESSMANN Sp. z o. o. w portalu PdD.

 

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Bestsellery
Prefabrykowane wiązary dachowe
Innowacyjne okna PVC z linii Platinum Design – premiera roku 2023
Energooszczędne sterowanie temperaturą z ENGO Controls