Renesans miasta

05'12

Renesans miasta

05'12

temat numeru
renesans miasta

 

Architektura renesansu odwoływała się do sztuki rzymskiej, czyli harmonii, prostoty, planu centralnego, schematu ulic: cardo-decumanus. W XXI wieku naiwne byłoby bezpośrednie nawiązanie, ale potrzeba ładu przestrzennego, zwłaszcza na gruncie polskim jest olbrzymia. Pojęcie renesansu miasta w ostatnim czasie pojawia się dość często w popularno‑naukowym dyskursie. W niniejszym numerze zastanawiamy się, czym jest dzisiaj miasto i czyje potrzeby spełnia? Czy tworzymy humanistyczne miasta? Czy wielkie miasta w ogóle mogą być humanistyczne? Analizując przypadek ekspansji rozwojowej współczesnych miast azjatyckich, zwłaszcza Chin czy Dubaju, można zastanawiać się nad kierunkiem tych zmian. Na drugim biegunie są miasta w Skandynawii — stosunkowo nieduże, dobrze zorganizowane, świetnie skomunikowane, respektujące potrzeby każdej grupy społecznej: dzieci, niepełnosprawnych, osób najstarszych. Polskie miasta są gdzieś pomiędzy Azją a Skandynawią (geograficznie bliżej Skandynawii, mentalnie bliżej Azji). Dopiero uczymy się tego, czym jest miasto, w którym dobrze się mieszka. Prof. Jacek Purchla zwykł powtarzać, że w Polsce jest dużo urbanistów, ale nie ma urbanistyki. Miejmy jednak nadzieję, że pojawienie się w Polsce urbanistyki na wysokim poziomie to tyko kwestia czasu i że w okresie tzw. transformacji nie zdążymy wszystkiego popsuć!

Małgorzata TOMCZAK

 


WYDARZENIA

PROFESJA

 • Murowana rewolucja
  Beata Seweryn

KONKURSY — OKIEM KRYTYKA

 • Nowohucka rewolucja?
  Paweł Kraus

WYSTAWY

 • Ogródki działkowe jako motor oddolnego rozwoju urbanistycznego
  Grażyna Krzechowicz
 • Francuskie budownictwo socjalne – akt drugi
  Anna Popiel-Moszyńska
 • Architektura konsekwencji – konsekwencje architektury
  Paweł Brożyński

AKADEMIA A&B

 • Przedszkole modułowe
  Joanna Nosal

KONTROWERSJE

 • Mościce – życie po życiu
  Grzegorz Piątek

PATRONATY A&B

 • Dwa oblicza krajobrazu
  Anna Cymer
 • patronaty medialne A&B

KSIĄŻKI, FILMY

 • Budynki mają głos
  Anna Cymer
 • Pejzaż Współczesnej Infrastruktury
  Dorota Wantuch-Matla
 • Wszyscy jesteśmy zurbanizowani
  Marta Karpińska
 • Cadavre exquise
  Katarzyna Barańska

 

TEMAT NUMERU: RENESANS MIASTA

 • nowa Kopenhaga
  Marta Karpińska
  Ørestad – nowa dzielnica stolicy Danii
 • co z tym Krakowem?
  Paweł Hałat
  • Uwagi do wstępnej koncepcji rozwoju miasta „Kraków Jutra – tworzenie wyższych standardów” autorstwa Atelier Loegler
   dr Huibert A. Haccoû
  • Uwagi do koncepcji rozwoju Krakowa jako miasta kompaktowego i policentrycznego autorstwa Stanisława Deńki
   dr Huibert A. Haccoû
  • Krótki komentarz do wizji Krakowa
   Andrea Kreppenhofer

Nowe Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Krakowa

 • szara rzeczywistość
  Karolina Częczek
  miasto Shenzhen, Chiny – trzy dekady rozwoju
 • złoto pustyni
  Anna Popiel-Moszyńska
  Dubaj – zapiski z podróży
 • ziemia obiecana
  oprac.: Katarzyna Barańska
  Nowe Centrum Łodzi – zagospodarowanie terenów poprzemysłowych
 • fokus na ludzi
  Dorota Wantuch-Matla
  Waterfront Toronto – rewitalizacja nadbrzeża jeziora Ontario

 

p o d g l ą d    n u m e r u :

  

 

Pełna deska tarasowa perfekcyjnie imitująca drewno
Laminaty architektoniczne EASYDECOR – połączenie atrakcyjności z użytecznością
Schody strychowe i modułowe, wyłazy dachowe
INSPIRACJE