Cegła

7-8'10

Cegła

7-8'10

cegła

W tym roku po raz kolejny odbył się konkurs „Brick Award”. Podczas ceremonii wręczania nagród podkreślone zostało, że kryterium decydującym o przyznaniu tego wyróżnienia, oprócz estetyki i funkcjonalności, była ekologia. Właśnie te słowa, wskazujące na znaczenie ekotechnologii jako metody projektowej na każdym etapie powstawania budynku, dowodzą, jak wielkie znaczenie mają świadome sposoby ratowania środowiska naturalnego, trwałość i zrównoważony rozwój.

O architekturze ceglanej można by opowiadać dużo — jak wpływa na emocje i nastrój zamieszkujących ją ludzi, jaki miała wpływ na historię rozwoju architektury, jak wpływa na tożsamość miejsca, jak ważne niesie kody kulturowe w poszczególnych kręgach cywilizacyjnych. Można by podkreślać jej walory estetyczne, funkcjonalne, etc., etc. Wszystkie te określenia dowodzą, jak ciekawe ma ona zastosowanie i jak ważną rolę odgrywa w budownictwie. Tym samym przykłady, które zostały wybrane do prezentacji w tym numerze, legitymują ten niepodważalny etos architektury ceglanej.


Małgorzata Tomczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 WYDARZENIA

 • Ceglana melodia
  oprac.: Magda Broniatowska
 • Teatr niewidzialny
  Michał Duda
 • Wielkie nadzieje i fakty z życia
  Wojciech Wilczyk
 • Grupa robocza
  Grażyna Krzechowicz
 • Na zewnątrz
  Magdalena Sądel
 • Utopijne wizje vs nieciekawe plany
  Anna Cymer
 • Grzebowisko dla zwierząt
  Anna Jasztal
 • Roboty parkowe
  Ewa Szymczyk
 • Architekt=stymulator
  Marcin Pala
 • Bez reguł
  Magda Broniatowska, rozmowa z Janem Janczykowskim
 • Mariaż uczelni
  oprac.: Marta Karpińska
 • Patronaty medialne A&B
 • Krótka historia pewnego placu
  Karina Koziej
 • Poprzemysłowy apartamentowiec
  oprac.: Marta KarpińskaTEMAT NUMERU: CEGŁA        

 • rezerwat sztuki
  Kinga Baumann
  Forum Myślenia Przestrzennego (muzeum architektury), proj.: Álvaro Siza, Rudolf Finsterwalder
 • cegła zresocjalizowana
  Dorota Wantuch-Matla
  zespół mieszkań socjalnych Timberyard, proj.: O’Donnell+Tuomey Architects
 • apologia prowincji
  Agnieszka Stępień
  osiedle mieszkań socjalnych w Mocejón, proj.: Luis Martínez Santa-María
 • chiński mur
  Anna Bulanda-Jansen
  strefa sztuki Caochangdi, Pekin, proj.: Ai Weiwei/FAKE Design

  DESIGN
 • Design na arenie
  Anna Grabowska-Konwent
  targi Arena Design w Poznaniu
IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE