Przestrzeń pracy

01'12

Przestrzeń pracy

01'12

temat numeru
przestrzeń pracy

 

Blisko dwudziestoletnia obecność A&B na rynku wydawniczym to z naszej strony nieustająca troska o wysoki poziom merytoryczny, a także o wizualną atrakcyjność naszego pisma, które kreują komunikatywny przekaz o sensie i potrzebie tworzenia architektury dobrze służącej ludziom i przyjaznej środowisku.

Staraniem naszym jest też, by temu samemu celowi służyły zamieszczane na stronach magazynu informacje promujące Produkty dla Architekta, które stają się tworzywem dla powstających budowli, ulic, placów, parków… Nasza otwartość na producentów i projektantów innowacyjnych wyrobów, technologii, systemów i materiałów znajduje swoje dopełnienie w organizowanych wspólnie z naszymi biznesowymi partnerami publicznych przedsięwzięciach, które stają się inspiracją dla samorządów, inwestorów, wystawców i architektów do współpracy na rzecz tworzenia przyjaznej, trwałej i estetycznej architektury.

Nie zapominamy o studentach, wyższych uczelniach, o pedagogach. Docieramy do nich z opcją wykorzystania przekazywanych przez nas informacji do włączenia ich w proces edukacyjny następnych pokoleń twórców i tych, którzy w innych formach niż projektowanie realizować będą swój wyznaczony zawód.

Tematyka niniejszego wydania A&B, która dotyczy przestrzeni pracy, potwierdza naszą potrzebę zajmowania się każdą dziedziną życia, która rozgrywa się w objęciach architektury. Miejsce pracy, jego organizacja, estetyka to podstawowy warunek, by spędzony w biurze czas pracownikowi i pracodawcy przyniósł satysfakcję.

Wkroczyliśmy w nowy rok — dwudziesty rok działalności naszego wydawnictwa. Życzymy sobie, aby wraz z naszymi Przyjaciółmi, stałymi Czytelnikami, a także rosnącym gronem nowych odbiorców spędzić wspólnie jak najwięcej kolejnych lat, wypełnionych — tak jak do tej pory — energią, optymizmem i zaangażowaniem całego naszego zespołu.


Romuald Loegler
redaktor naczelny wydawnictwa „RAM”

 


WYDARZENIA

KONKURSY — OKIEM KRYTYKA

 • Daleko od Zollverein
  Paweł Kraus

WYSTAWY

 • Miastoobłoki
  Kaja Pawełek
 • 300 gramów architektury
  Barbara Stec

SPOTKANIA

 • Projektowanie po epoce cyfrowej
  Karolina Konecka

PATRONATY A&B

 • Rok podsumowań w Poznaniu
  Jakub Głaz
 • Budownictwo przyszłości — uwolnij swoją wyobraźnię
 • Data ważności architektury

 

TEMAT NUMERU: PRZESTRZEŃ PRACY

 • skórka pomarańczowa
  Anna Popiel-Moszyńska
  Le Cube Orange, proj.: Jakob+MacFarlane
 • pudełko na Televisor
  Anna Cymer
  aranżacja wnętrz nowej siedziby firmy Televisor, proj.: 137kilo + WWAA

PUBLICYSTYKA

 • Alternatywy 73
  Joanna Erbel
  coworking

 

 • szkielet na witrynie
  oprac.: Marta Karpińska
  Vakko Fashion Center/Power Media Center, proj.: REX
 • trompe l’oeil
  oprac.: Marta Karpińska
  siedziba agencji No Picnic, proj.: Elding Oscarson
 • kopenhaski relief
  oprac.: Marta Karpińska
  budynek firmy prawniczej Horten, proj.: 3XN
 • austriacki łącznik
  oprac.: Katarzyna Barańska
  siedziba firmy Luxbau, proj.: synn architecten
 • skwer
  oprac.: Marta Karpińska
  nowe biura Rabobank Nederland, proj.: Sander Architecten (projekt wnętrz)
 • zielona kasa
  oprac.: Katarzyna Barańska
  Sparkassenhöfe Graz, proj.: Szyszkowitz-Kowalski + Partner ZT GmbH
 • monochrom
  oprac.: Marta Karpińska
  aranżacja wnętrz pracowni architektonicznej, proj.: W+ ARCHITEKCI s.c. Wolski & Włosek
 • przemysł kreatywny
  oprac.: Marta Karpińska
  budynek biurowy FIS-SST, proj.: Zalewski Architecture Group


ROZMOWY A&B

 • akord architektury
  Małgorzata Tomczak
  rozmowa z Tomaszem Koniorem

 

p o d g l ą d    n u m e r u :

 

 

INSPIRATIONS