Przestrzeń dla książki

01'16

Przestrzeń dla książki

01'16

temat numeru
Przestrzeń dla książki

 

Nowy rok otwieramy numerem poświęconym przestrzeniom dla książek — bibliotekom. Współczesne biblioteki, oprócz swoich tradycyjnych funkcji, pełnią również role kulturotwórcze. Gminne biblioteki publiczne w Czarnym Borze czy w Szynwałdzie stają się centrami kultury, które aktywizują lokalne społeczności.

Biblioteki mogą spełniać również funkcje rewitalizacyjne. Obrazuje to przykład z Ameryki Łacińskiej, a konkretnie z Medellín, gdzie w samym środku slumsów powstała jedna z najciekawszych i najbardziej ikonicznych bibliotek świata autorstwa Giancarlo Mazzanti Architect. Działają tam też niewielkie wypożyczalnie BiblioMetro, znajdujące się przy stacjach metra. Ich obecność oraz sprawnie przeprowadzony proces naprawczy podnoszą poziom edukacji mieszkańców najbardziej zaniedbanych i biednych dzielnic.

Współczesne biblioteki, czytelnie i miejsca wymiany książek mają wiele zadań. Nie są już więc tylko domami dla książek, ale przede wszystkim przyjaznymi i otwartymi przestrzeniami, które często kierują się zasadami urbanistyki społecznej.


Małgorzata Tomczak


 

 

INSPIRATIONS