Przestrzenie historii i sztuki

05'17

Przestrzenie historii i sztuki

05'17

temat numeru
przestrzenie historii i sztuki

 

Przestrzenie historii i sztuki to temat majowego wydania A&B. Chcemy przyjrzeć się w nim relacjom, jakie zachodzą na polu kultury i architektury. Nowoczesne instytucje kultury, oprócz swoich walorów estetyczno-przestrzennych mają też silny wydźwięk polityczny. Śledziliśmy to ostatnio na polskim gruncie na przykładzie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Podobne sytuacje mają miejsce w innych krajach europejskich — w Niemczech, Hiszpanii czy Francji. Wszędzie tam, gdzie pojawiają się obiekty, będące domem dla narracji artystyczno‑historycznych, wszędzie tam pojawia się polityka. Nie jest jednak naszą intencją wchodzenie w polityczny dyskurs, ale chcemy zastanowić się nad zagadnieniem, na ile architektura, sama w sobie, poprzez formę, detal czy estetykę, która ją reprezentuje, użyty materiał i program, który ją wypełnia ma wymiar polityczny. Chcemy się też prześledzić trendy, jakie pojawiają się w projektowaniu obiektów o przeznaczeniu kulturalnym. Wybraliśmy najciekawsze, naszym zdaniem, przykłady budynków o funkcji kulturalnej ostatnich lat. Ich projektanci to doświadczeni i świadomi istnienia wielu złożonych aspektów występujących w architekturze. Chcemy odsłonić ich warsztat i pokazać, jak negocjują istotne dla nich konteksty.


Małgorzata Tomczak

 

 

INSPIRATIONS