Architektura budynków jednorodzinnych

05'08

Architektura budynków jednorodzinnych

05'08

architektura budynków biurowych


Tematyki budynków biurowych nie można analizować wyłącznie na płaszczyźnie zastosowanych architektonicznych środków wyrazu. W większości przypadków są one dodatkiem do zunifikowanej struktury przestrzennej budynków. Na ogół mamy tu do czynienia z obiektami o stosunkowo niewielkiej powierzchni zabudowy pnącymi się w górę. Na ogół są one lokowane w centrach miast, na atrakcyjnych działkach. W związku z tym w ocenie ich wartości istotną rolę zaczyna odgrywać aspekt urbanistyczny, analizowany w skali mikro oraz makro. Żaden inny typ budowli w tak istotny sposób nie definiuje panoramy miasta, jak właśnie biurowiec — współczesna katedra, swoją sylwetą informująca o istotnych wartościach wyznawanych przez społeczeństwo. A może raczej przez jego część, znikomą, ale posiadającą „narzędzia”, którym niewielu jest w stanie się oprzeć. Tu dotykamy ważnego problemu współczesnego miasta i obywatela. Analizuje go Krzysztof Nawratek w wydanej w 2008 roku przez Korporację Ha!art książce pt. „Miasto jako idea polityczna”. Okazuje się, że nasze — obywateli uczestnictwo w podejmowaniu politycznych decyzji jest fikcją. W obecnym, neoliberalnym porządku kształtowanym przez globalne korporacje tracimy prawo do miasta, w zamian otrzymujemy „prawo” do konsumowania, konstytuujące byt podmiotów, które prawo do miasta nam odbierają.

Interesujące w tym kontekście, choć w trochę innej skali, wydają się toczone ostatnio w Krakowie dyskusje na temat lokalizacji wysokich budynków biurowych w centrum, sprowokowane pomysłem nadbudowy stojącego przy rondzie Mogilskim „Szkieletora”. Pomyślna dla inwestora decyzja stanowiłaby precedens, na który MIASTO nie może sobie pozwolić. Tylko czy będzie miało ono coś do powiedzenia?

Paweł Kraus


WYDARZENIA

 • Architektoniczna podróż Jeana Nouvela – Nagroda Pritzkera 2008 (oprac.: Magda Broniatowska) 24
 • Konkurs na „Geo-centrum” Politechniki Wrocławskiej (oprac.: Magda Broniatowska) 26
 • Galeria Jednego Projektu (Michał Duda) 27
 • Wrażenie elegancji (Magda Broniatowska) 28
 • Kształtując polską politykę architektoniczną (Marta Boguta) 28
 • Nowa polska architektura (Justyna Jabłońska) 29
 • III Konferencja Doktorantów Wydziałów Architektury (Tomasz Bradecki) 29
 • Spacer nad wodą (Anna Popiel-Moszyńska) 30
 • Z głową w chmurach (Grażyna Krzechowicz) 31
 • Retrospektywa Hansa Poelziga (Jerzy Wilk) 32
 • Lekcje Bernarda Rudofsky’ego (Grażyna Krzechowicz) 32
 • Młody wrocławski design (Magdalena Sądel) 33
 • Romantyczny high-tech (Justyna Jabłońska) 33
 • Wygrać z samym sobą (prof. Ewa Kuryłowicz) 34
 • „Edison” 36
 • Informacje o konkursach, zaprosili nas… 37
 • Nagroda „Europe 40 Under 40” (oprac.: Magdalena Broniatowska) 37
 • Targi „Surface Design Show” (Iwona Witkowska) 37
 • Postsacrum (Katarzyna Ryczek) 38
 • Szlifując diamenty – Mateusz Tański (Paweł Kraus) 40


TEMAT NUMERU: ARCHITEKTURA BUDYNKÓW BIUROWYCH

 • oczy zwrócone na… 44
  Anna Pleszko
  budynek biurowy ADA 1 w Hamburgu, proj.: J. Mayer H. Architects
 • wartość dodana (s.50)
  Anna Pleszko
  rozmowa z Jürgenem Mayerem H. (budynek biurowy na ulicy Cichej 8 w Warszawie
  oraz kompleks biurowy S 11 w Hamburgu projektu J. Mayer H. Architects)
 • wodny kamuflaż 56
  Elżbieta Komarzyńska
  kompleks Walter Bos Niderlandzkiego Głównego Urzędu Skarbowego w holenderskim Apeldoorn, proj.: Neutelings Riedijk
 • struktura minerału 66
  Marta Boguta
  budynek biurowy Topaz II w Warszawie, proj.: JEMS Architekci
 • kij w mrowisku? 72
  Paweł Kraus
  rozbudowa istniejącego obiektu handlowego firmy Brinkman Polska w Tychach,
  proj.: Biuro Architektoniczne „ARS Architektura” s.c.
 • ROZMOWY A&B
  projekt=produkt 78
  Olga Bogucewicz
  rozmowa z dr hab. Katarzyną Laskowską z Pracowni Programów Edukacyjno-Projektowych i Współpracy z Przemysłem na Wydziale Architektury i Wzornictwa poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych
 • WSPOMNIENIA I REFLEKSJE
  „Śmierć przez przeciętność. Wspomnienia architekta” 83
  Wojciech Albert Leśnikowski
  „Po stopniach przeszłości” — szesnasta część autobiografii Wojciecha Leśnikowskiego
 • DESIGN
  Człowiek-krzesło 84
  Paweł Kraus
  projekty Martína Ruiza de Azúy
INSPIRATIONS