Architektura i woda

03'09

Architektura i woda

03'09

architektura i woda

Przed siedemnastu laty wydaliśmy pierwszy numer A&B. Zaprezentowane na kilku stronach materiały sygnalizowały potrzebę pisania o architekturze z myślą o przekazie skierowanym nie tylko do środowiska zawodowego. Myśleliśmy o konieczności znalezienia sposobu komunikowania się odbiorców architektury z jej kreatorami. Mieliśmy nadzieję na zbudowanie pomostu pomiędzy oczekiwaniami społeczeństwa a tęsknotą środowiska architektów za projektowaniem współczesnej architektury zaspokajającej ambicje twórców, architektury wskazującej na swoją rolę w życiu współczesnego pokolenia, dopisującego w naturalny sposób nowe wartości do kulturowego dziedzictwa naszego kraju. Próbowaliśmy przekazać wiedzę o ambitnych architektach, ich wędrówce w poszukiwaniu nowych form wypowiedzi zakorzenionych w „polskim regionalizmie”. Staraliśmy się przybliżyć zrozumienie ich projektów wyrażanych nierzadko językiem abstrakcji. Publikując negatywne przykłady, próbowaliśmy odnieść się krytycznie do mało znaczących, pozbawionych sensu, kiczowatych budowli, które w przekonaniu niektórych miały być antidotum na zimne, bezduszne, pozbawione detalu „domy-pudła”. Wskazywaliśmy potrzebę ratowania wartościowych przykładów powojennej architektury, z których wiele „zdewastował” nowy system prawny, wprowadzony po 1989 roku.

To wszystko pokazywaliśmy na tle wydarzeń światowych, nierzadko będących udziałem Polaków. Uwrażliwiając odbiorcę, mieliśmy i mamy nadzieję na ugruntowanie wśród naszych Czytelników świadomości, iż żądanie kreowania estetycznego otoczenia jest nieodzownym warunkiem powstawania dobrej architektury. Jest wiele dowodów na to, że dobra architektura pozytywnie oddziałuje na różne dziedziny życia, na rozwój innych dyscyplin, których osiągnięcia dają się z kolei zastosować w tworzonych budowlach.

Dwusetny numer A&B, rezultat wielu „przeobrażeń”, to nie bilans zamknięcia. To bilans otwarcia następnych edycji czasopisma, które istnieje dzięki wielu Firmom, Ludziom pracującym w wydawnictwie, Korespondentom, Kolegom Architektom… i Czytelnikom. Im wszystkim składam podziękowania za to, że wciąż towarzyszą A&B.

Romuald Loegler


WYDARZENIA

 


TEMAT NUMERU: ARCHITEKTURA I WODA

 • ikona z ambicjami 30
  Anna Pleszko
  Ozeaneum — nowy bydynek Niemieckiego Muzeum Morskiego w Stralsundzie,
  proj.: Behnisch & Partner
 • pływający klub 40
  Anna Bulanda-Jansen
  Hongluo Clubhouse, proj.: MAD
 • biel do kwadratu 48
  Anna Popiel-Moszyńska
  Les bains des docks, proj.: Ateliers Jean Nouvel
 • temat rzeka 58
  Warszawa – dzikość w sercu (s. 58)
  Jarosław Trybuś
  Gdańsk – wodna wędrówka (s. 60)
  Agnieszka Szeffel
  Szczecin – płynny potencjał (s. 62)
  Piotr Fiuk
  Poznań – Wartowstręt? (s. 64)
  Jakub Głaz
  Wrocław – zaginiona rzeka (s. 66)
  Jakub Snopek
  Kraków – kocha, nie kocha (s. 68)
  Marta A. Urbańska
  rzeka w polskim mieście
 • ROZMOWY A&B
  dom muzyki 70
  rozmowa z Romualdem Loeglerem na temat nowego gmachu Opery Krakowskiej
 • DESIGN
  Kaganek poświaty 84
  Agata Antonowicz
  wzornictwo Paula Cocksedge’a
 • WSPOMNIENIA I REFLEKSJE
  Wędrówki architekta (część 7) 86
  Andrzej Pinno
  Stany Zjednoczone, Ithaca – Uniwersytet Cornella
INSPIRATIONS