Kanały o przekroju okrągłym i prostokątnym

02 września '19

 

Kanały wentylacyjne o przekroju okrągłym i prostokątnym

Kanały o przekroju okrągłym wykonane z PVC-U zgodnie z następującymi normami:

  • kanały o przekroju okrągłym — norma DIN 4740 Teil 1 wykonanie z PP, PE i PPs:

  • kanały o przekroju okrągłym — norma DIN 4741 Teil 1 zgodnie z normami zakładowymi

Wielkość nominalna będąca wymiarem umownym używanym do oznaczania i obliczeń przewodów prostych i kształtek, stanowi zewnętrzny wymiar boku D.

Przy połączeniach kanałów i kształtek poprzez spawanie, szczelność systemu wynosi 100%.

Kanały i kształtki są usztywniane poprzez odpowiednio dobraną grubość materiału, z którego są wykonane. W przypadku dużych kanałów wykonywanych z płyt zwijanych, możliwe jest zastosowanie ożebrowania wzmacniającego, w celu ograniczenia grubości płyty.

Możliwe metody łączenia systemu kanałów i kształtek — mufowe i kołnierzowe

Kanały prostokątne wykonywane z PVC-U są zgodnie z następującymi normami:

  • kanały i kształtki o przekroju prostokątnym - norma DIN 4740 cz. 5 wykonanie z PP, PE i PPs:

  • kanały i kształtki o przekroju prostokątnym - norma DIN 4741 cz. 5 zgodnie z normami zakładowymi

Kanały i kształtki są usztywniane poprzez odpowiednio dobraną grubość materiału, z którego są wykonane. W przypadku dużych kanałów możliwe jest zastosowanie ożebrowania wzmacniającego w celu ograniczenia grubości płyty — zgodnie z wytycznymi w normach DIN.
Kanały i łuki, na życzenie klienta, mogą być usztywniane za pomocą kierownic zgodnie z normą PN-EN 1505. W kolanach i łukach o kątach ≤ 45° kierownice nie są wymagane.

Głos został już oddany

Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Dachówki ceramiczne Röben – zawsze na czasie
AQUA – Stelaże podtynkowe i przyciski spłukujące
INSPIRACJE