Warszawa

termin składania prac

01.01.1970

Konkurs o doroczną Nagrodę Stowarzyszenia Architektów Polskich im. Zbyszka Zawistowskiego – Dyplom Roku 2021

organizator: Stowarzyszenie Architektów Polskich

wymagania

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe, magisterskie, wykonane na uczelni wramach kształcenia skutkującego nadaniem dyplomu magistra inżyniera architekta, w roku akademickim poprzedzającym rok przeprowadzenia Konkursu, które uzyskałypozytywną opinię Komisji Dyplomowej danego Wydziału Architektury.

cel

Doroczna Nagroda im. Zbyszka Zawistowskiego „DYPLOM ROKU” przyznawana jest przez Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, za najlepszy projekt dyplomowy absolwentowi, który uzyskał w danym roku na wyższej uczelni w Polsce tytuł magistra inżyniera architekta. Konkurs Dyplom Roku jest konkursem składającym się z 3 etapów, które zostały dokładnie opisane w załączonym regulaminie.

warunki

Tematem zgłoszonej pracy winno być zadanie projektowe opracowane przez jednego dyplomanta. Zgłaszanie prac wykonanych przez zespół autorski dyplomantów dopuszcza się warunkowo w uzasadnionych przypadkach.

O Nagrodę mogą ubiegać się prace nominowane przez Komisje Kwalifikacyjne.

Prace dyplomowe, zgłoszone do konkursu są oceniane na podstawie:

  • dostarczonych materiałów opisowych i graficznych,
  • autorskiej prezentacji dyplomanta (w czasie nie dłuższym niż 5 min.) oraz udzielanych odpowiedzi na pytania Sądu Konkursowego,
  • ewentualnych dodatkowych opinii, powołanych do składu Sądu Konkursowego ekspertów, w przypadku przyznawania nagród pozaregulaminowych.

Szczegółowe informacje na temat zgłaszania prac znajdują się w załączonym regulaminie.

kalendarium

Termin ogłoszenia: 01.02.2021 r.

I Etap: 05.02 - 31.05.2021 r.

II Etap: 21-30.06.2021

więcej informacji

Informacje oraz materiały do pobrania dla uczestników dostępne są na oficjalnej stronie organizatora konkursu.

regulamin

http://www.sarp.org.pl/pliki/2993_60184a3677c5d-regulamin_dyplom_roku.pdf

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE