Wyniki konkursu na zagospodarowanie brzegów jeziora Guzianka Duża

rozstrzygnięcie konkursu

marzec 2022

organizator

Gmina Ruciane-Nida, SARP Oddział Olsztyn

lokalizacja

Ruciane-Nida

opis
3 marca br. poznaliśmy wyniki jednoetapowego, realizacyjnego konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania brzegów jeziora Guzianka Duża wraz z przyległymi terenami zieleni miejskiej i dawnego tartaku „Ruciane-Nida, Przystań!”. Konkurs rekomendowany był przez SARP oraz Warmińsko-Mazurską Izbę Architektów.
 
Przedmiotem konkursu było opracowanie koncepcji ubanistyczno‑architektonicznej śródmiejskiego obszaru Rucianego‑Nidy, niewielkiego miasta w województwie warmińsko‑mazurskim. Konkursowy teren obejmował brzeg jeziora Guzianka Duża, przyległe tereny zielni miejskiej i dawnego tartaku. Program funkcjonalny zakładał uwzględnienie portu jachtowego, strefy obsługi turystyki wodnej, pieszej i rowerowej, terenów urządzonej zieleni miejskiej i ogólnodostępnej strefy wypoczynku nad wodą.
 
Sąd konkursowy pod przewodnictwem Zbigniewa Maćkowa (SARP Wrocław) w składzie: Wojciech Gadomski (sędzia referent, SARP Olsztyn), Piotr Ryszard Feliński (burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida), Marek Kaczmarczyk (Inspektor ds. pozyskania funduszy zewnętrznych; z ramienia Zamawiającego),
Małgorzata Lidia Kaczmarczyk (kierowniczka Referatu Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska; z ramienia Zamawiającego), Artur Chudzik (kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej; z ramienia Zamawiającego), Marcin Brataniec (SARP Kraków) i Adriana Patalas (SARP Olsztyn) spośród 10 finalnych prac wybrał laureatów.
 
I Nagrodę jednogłośnie przyznano
pracowni Restudio Jacaszek Architekci z Gdańska, II Nagrodę zdobył zespół z biura D+P Architektura z Katowic, III Nagrodę wręczno Pracowni Architektonicznej Format z Kielc, a wyróżnienie — zespołowi biura Inicjatywa Projektowa z Warszawy.

I Nagroda

Restudio Jacaszek Architekci

II Nagroda

D+P Architektura

III Nagroda

Pracownia Architektoniczna Format

Wyróżnienie

Inicjatywa Projektowa

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE