Budowa domu bez pozwolenia na budowę. Jak to zrobić?

Od 3 stycznia bieżącego roku, możliwe jest budowanie domów o powierzchni zabudowy do 70 m2 oraz budynków rekreacyjnych bez pozwolenia. Jak spełnić określone w przepisach warunki i czy warto zdecydować się na takie rozwiązanie?

Jak zgłosić budowę?

Mimo tego, że nie potrzebujesz posiadać pozwolenia do budowy domu o powierzchni do 70 m2, nadal musisz zgłosić planowaną budowę. Zrobisz to w wydziale architektoniczno-budowlanym miejscowego urzędu miasta lub starostwie. Zgłoszenie powinno zawierać informacje na temat rodzaju obiektu budowlanego, lokalizację budowy, termin rozpoczęcia prac oraz Twoje dane teleadresowe. A także oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością, na której będą prace budowlane oraz uproszczony projekt, szkice lub rysunki. Co ważne, w tym przypadku urząd nie wystawia decyzji. Jeśli właściwy organ nadzoru budowlanego w ciągu ustawowo określonych 21 dni od dnia złożenia zgłoszenia nie wniesie żadnego sprzeciwu do wnioskowanych prac, możesz rozpocząć budowę.

Na to musisz zwrócić uwagę

Mimo iż budowa bez pozwolenia brzmi łatwiej, należy pamiętać o wadach takiego rozwiązania. Po pierwsze, projekt takiego domu nadal musi przestrzegać wszystkich szczegółowych przepisów dotyczących m.in. emisji zanieczyszczeń czy odległości szamba od sąsiedniej posesji. Oceny takiej zgodności dokonują urzędnicy. Nie ominą nas więc inne formalności. Ponadto, nowe przepisy co prawda zwalniają inwestora z konieczności zatrudnienia kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika. Jednakże sprawia to, że właśnie na Tobie, a nie na urzędniku spoczywa odpowiedzialność za legalność budowy. Jeśli naruszysz te procedury, będziesz odpowiadać za samowolę budowlaną. Pamiętaj również, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obowiązuje niezależnie od tego, czy budujesz obiekt na zgłoszenie, czy pozwolenie. Istnieje również ryzyko kłopotów z uzyskaniem kredytu, gdyż bankom trudno zweryfikować jakość takiego domu.

Dom wybudowany bez pozwolenia może mieć do 70 m2

Dom wybudowany bez pozwolenia może mieć do 70 m2

© ROBEN

Kiedy konieczne jest pozwolenie na budowę?

Pozwolenie jest niezbędne w przypadku gdy, projektowany dom będzie wpływał na sąsiednią działkę, ograniczając możliwość jej zagospodarowania. Ponadto, zgodę należy uzyskać również, jeśli, konieczna będzie ocena oddziaływania inwestycji na obszar Natura 2000. Kolejnym scenariuszem jest ten, gdy obiekt będzie stawiany na obszarze objętym nadzorem archeologicznym. Pozwolenie potrzebne jest również do budowy bliźniaka lub domu wielorodzinnego.

Będzie jeszcze łatwiej?

Jak pisaliśmy już na naszej stronie, zapowiadana są zmiany w prawie budowlanym dające możliwość budowy domu jednorodzinnego bez pozwolenia i bez limitu powierzchni użytkowej. Zmiany te miałyby wejść w życie od 2023 roku. Możliwość taką będą miały rodziny i osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwo, pod warunkiem, że budynek zostanie przeznaczony na własne cele mieszkaniowe. Aby spełnić ten warunek, potrzebne będzie spisanie specjalnego oświadczenia, które będzie posiadać klauzulę o odpowiedzialności karnej. Nie oznacza to jednak, że w przyszłości nie możesz takiego domu sprzedać lub wynająć. Kolejnym warunkiem do spełnienia jest to, aby obszar oddziaływania mieścił się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany. Niezbędny jednak będzie kierownik oraz dziennik budowy. Zniesiony ma być również obowiązek zawiadomienia o zakończeniu prac budowlanych. Za oddanie do użytkowania może być odpowiedzialny kierownik budowy. Urząd trzeba będzie jedynie zawiadomić o rozpoczęciu użytkowania.

Nawet jeśli nie potrzebujemy pozwolenia, budowę należy zgłosić

Nawet jeśli nie potrzebujemy pozwolenia, budowę należy zgłosić

© ELABRICK

Budujesz dom? Mamy dla Ciebie więcej przydatnych informacji! Kliknij tutaj

Opracowanie: Katarzyna Szostak

Nowatorskie spojrzenie na małą architekturę
Bestsellery