Konkurs „Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA”
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Luzowanie Prawa Budowlanego coraz bliżej. Pora na domy powyżej 70 metrów kwadratowych

07 października '22

Bez pozwolenia na budowę nie tylko domy powyżej 70 metrów kw., ale też niektóre kioski, przydomowe schrony i maszty flagowe. To tylko kilka nowości, które można znaleźć w projekcie zmian prawa opublikowanym właśnie przez rząd. Co jeszcze może zmienić się od 1 stycznia?

Kolejne luzowanie przepisów nabiera wyraźniejszych kształtów. Najnowszy projekt zmian w prawie budowlanym i pokrewnych ustawach poznaliśmy w tym tygodniu (całość dostępna na stronie Rządowego Centrum Legislacji). Tak jak pisaliśmy w czerwcu, nie trzeba będzie mieć pozwolenia na budowę domu o powierzchni powyżej 70 m kw., którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany.

Dotyczy to jednak jedynie domów o wysokości do dwóch kondygnacji stawianych na własne potrzeby. Wystarczy zatem zgłoszenie, ale inaczej niż w przypadku domów bez pozwolenia do 70 m kw. nadal niezbędny będzie kierownik oraz dziennik budowy. Zniesiony ma być również obowiązek zawiadomienia o zakończeniu prac budowlanych. Za oddanie do użytkowania może być odpowiedzialny kierownik budowy. Urząd trzeba będzie jedynie zawiadomić o rozpoczęciu użytkowania. Podobna procedura zgłoszeniowa przewidziana jest także dla obiektów budowlanych.

Jak czytamy w pisemnym uzasadnieniu zmian, ma to służyć

dalszemu upraszczaniu i przyspieszaniu procesu inwestycyjno-budowlanego.

trzysta metrów i schrony

Są też inne nowości. Pozwolenie na budowę nie będzie potrzebne w przypadku budynków gospodarczych do jednej kondygnacji i wiat związanych z produkcją rolną o maksymalnej powierzchni zabudowy 300 m kw. i wysokości 6 m. Zgłoszenie wystarczy także w przypadku kiosków i pawilonów sprzedaży ulicznej do 15 m kw. Na liście są też przydomowe schrony i „ukrycia doraźne” do 35 m kw. (podziemne lub częściowo zagłębione w gruncie), bezodpływowe zbiorniki na deszczówkę o objętości od 5 do 15 m sześc. oraz maszty flagowe o wysokości do 3 do 7 m kw.

Są też zmiany dotyczące małych obiektów budowlanych przy obiektach sportowych. Nawet zgłoszenia nie będą wymagać szatnie, zadaszenia ławek oraz małe trybuny. Natomiast na obiektach budowlanych planuje się umożliwić montaż masztów i urządzeń do produkcji prądu z energii wiatru (o mocy nie większej większych niż moc mikroinstalacji w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii).

więcej online

Wreszcie, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, planowany jest rozwój cyfryzacji procesu budowlanego: powstać ma Baza Projektów Budowlanych na portalu e-budownictwo. W szczegółowym opisie zmian czytamy, że

inwestor zamiast dołączać do wniosków, zgłoszeń czy zawiadomień projekty budowlane, będzie mógł wskazywać indywidualny numer projektu, który został umieszczony (przez np.inwestora lub projektanta) w Bazie Projektów Budowlanych […]. Organ obsługujący wniosek, zgłoszenie czy zawiadomienie będzie zaś miał wgląd do projektu poprzez Bazę [...].

Według zapowiedzi znaczna część proponowanych zmian (obecnie są na etapie opiniowania) miałyby wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku.

 
opracował Jakub Głaz

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE