Leca® KERAMZYT – lekkie kruszywo ceramiczne jako wszechstronny materiał izolacyjny

Leca® KERAMZYT – ideał wśród materiałów izolacyjnych


Keramzyt to wypalana glina
. Surowcem do produkcji keramzytu jest specjalna wysokoilasta glina o zdolnościach pęczniejących, wypalana w temperaturze 1150°C. W ten sposób otrzymujemy lekkie kruszywo ceramiczne w postaci kulek o twardej spieczonej powierzchni zewnętrznej i porowatej strukturze wewnętrznej zbudowanej z wielu przestrzeni zamkniętych wypełnionych powietrzem.
To właśnie budowa pojedynczych ziaren keramzytu i surowiec, z którego powstaje, decydują o jego właściwościach i cechach fizycznych, a co za tym idzie o jego walorach użytkowych.

Podstawowe właściwości Leca® KERAMZYT

 • Lekki i jednocześnie wytrzymały
 • Dobrze izoluje termicznie i akustycznie
 • Ognioodporny
 • Mrozoodporny
 • Obojętny chemicznie
 • Odporny chemicznie i biologicznie
 • Trudno nasiąkliwy
 • Wodoprzepuszczalny

Wszechstronność zastosowań keramzytu

Leca® KERAMZYT dzięki połączeniu wymienionych cech w jednym materiale pozwala na dużą swobodę w projektowaniu skutecznych i długowiecznych izolacji. Keramzyt może być stosowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Również w warunkach występowania agresywnego środowiska, wysokich temperatur, wody i mrozu. Praktycznie nie ma ograniczeń w stosowaniu keramzytu w połączeniu z innymi materiałami. Nie ma obawy, że zniszczą go gryzonie, pokryją grzyby lub pleśnie.

Izolacja termiczna i drenażIzolacja termiczna i drenaż

© LECA POLSKA

Połączenie funkcji

W wielu rozwiązaniach zastosowanie Leca® KERAMZYTu daje więcej niż jedną korzyść, dlatego uznajemy go nie tylko z wszechstronny ale również unikalny materiał izolacyjny.

Leca® KERAMZYT — przykłady zastosowań

 • Izolacja termiczna podłogi na gruncie — warstwa keramzytu oprócz swej podstawowej funkcji izolacyjnej jest jednocześnie wytrzymałą podbudową pod posadzkę, która w razie potrzeby może być również elementem drenażu.
 • Izolacja termiczna ścian fundamentowych — dodatkową korzyścią jest funkcja drenażowa.
 • Izolacja termiczna stropodachu — keramzyt posłuży również do ukształtowania spadku.
 • Izolacja akustyczna stropów — równocześnie można wypoziomować ugięty lub nierówny strop.
 • Izolacja termiczna gruntów wysadzinowych połączona z drenażem.
 • Izolacja termiczna rurociągów w gruncie, w strefie przemarzania.
 • Zielone dachy — wiodącą funkcją keramzytu jest tutaj retencja i drenaż oraz dodatek do substratu ogrodniczego, tym razem wartością dodaną wynikającą z zastosowania lekkiego kruszywa jest zwiększenie izolacyjności termicznej.
 • Odciążenie lub wypełnienie konstrukcji — w zależności od rodzaju i przeznaczenia elementu może to być również dodatkowo izolacja termiczna i akustyczna.

Izolacja akustyczna stropu

Izolacja akustyczna stropu

© LECA POLSKA

Łatwa praca z Leca® KERAMZYT gwarancją szybszych realizacji

Leca® KERAMZYT to materiał lekki i sypki dlatego jego aplikacja nie stanowi problemu. Nie ma potrzeby jego docinania czy dopasowywania, sam dostosuje się do kształtu przestrzeni lub powierzchni. Jedyne co należy z nim zrobić to starannie go zagęścić. W razie potrzeby do podawania keramzytu można wykorzystać pneumatyczną pompę, która może go „przedmuchać” na odległość kilkudziesięciu metrów.

Ochrona rurociągu przed przemarzaniem

Ochrona rurociągu przed przemarzaniem

© LECA POLSKA

Dobór kruszywa

Leca® KERAMZYT dostępny jest w wielu frakcjach w zakresie od 0 do 20 mm, zarówno w postaci okrągłej jak i z dodatkiem kruszywa łamanego. Poszczególne frakcje mają zróżnicowane parametry fizyczne i przeznaczenie. W zależności od jego planowanego zastosowania a tym samym jego wiodącej funkcji możemy wybrać jedną z frakcji, której parametry będą optymalnie dostosowane do potrzeb.

 

Więcej informacji na stronie firmy LECA POLSKA Sp. z o.o. w portalu PdD.
Parametry techniczne i szczegóły rozwiązań na stronie Leca® KERAMZYT.

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
Bestsellery