Warunki sprzedaży

Poniższe warunki stanowią regulamin sklepu portalu A&B, który Klient/Użytkownik portalu A&B akceptuje w momencie składania zamówienia.
UWAGA: Dostęp do repozytorium plików i konta Użytkownika nie jest częścią umowy zakupu żadnego z produktów w sklepie portalu A&B i jest wartością dodaną.
 

DEFINICJE

 1. Sprzedający
  AiB Sp. z o.o. - wydawca miesięcznika „Architektura i Biznes”
  Adres Wydawnictwa: ul. Bohdana Zaleskiego 11/2, 31-525 Kraków

 2. Miejsce
  AiB Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej https://www.architekturaibiznes.pl

 3. Zamówienia produktów
  Poprzez stronę internetową https://www.architekturaibiznes.pl.
  Pomoc dla klientów pod numerem telefonu: 667 309 305 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00 lub wysyłając e-mail na adres: prenumerata@architekturaibiznes.com.pl

   

RODZAJE PRODUKTÓW

 1. Magazyn „Architektura & Biznes"

  • pojedyncze egzemplarze (numery nowe i archiwalne)

   • wersja papierowa

   • wersja elektroniczna

  • prenumerata (w wybranych interwałach czasowych – dwuletnia, roczna, półroczna)

   • papierowa

   • elektroniczna

   • zagraniczna

  • prenumerata studencka (w wybranych interwałach czasowych – dwuletnia, roczna, kwartalna)

   • papierowa

   • elektroniczna

   • zagraniczna

 2. Rocznik „Produkty dla Architekta" — wersja papierowa.

 3. Książki i publikacje nieperiodyczne — wersje papierowe

 4. Materiały reklamowe i gadżety firmowe.

CENY

Wszystkie ceny podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym zamówieniu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 

KOSZT PRZESYŁKI

Koszty przesyłki dla produktów materialnych są zryczałtowane, zdefiniowane dla porcji każdych kolejnych trzech [3] sztuk zamawianego towaru i doliczane/przeliczane automatycznie w momencie wyboru sposobu płatności i liczby sztuk w koszyku.
W przypadku zamówienia wyłącznie publikacji w formie elektronicznej koszt przesyłki wynosi 0 zł.

UWAGA: Ceny prenumerat zawierają już w swoich cenach koszt cyklicznej wysyłki do Klienta sklepu/Użytkownika portalu A&B.
Koszt przesyłki dla prenumeraty wynosi 0 zł.

UWAGA 2: W przypadku chęci zamówienia większej liczby sztuk egzemplarzy A&B za granicę, prosimy o kontakt w celu indywidualnego wyliczenia kosztów przesyłki dla sprecyzowanej lokalizacji.
W tym celu należy kontaktować się drogą mailową na adres: prenumerata@architekturaibiznes.com.pl


SPOSOBY PŁATNOŚCI

Klient sklepu/Użytkownik portalu A&B może wybrać jedną z dogodnych dla siebie płatności w wersji przelewu realizowanego manualnie bądź nowoczesnej, szybkiej i bezpiecznej transakcji online.

   1. płatność przelewem — [implikuje wybranie przy zamawianiu opcji „Kurier/poczta – płatność: Przelew”]
    Po złożeniu zamówienia Klient sklepu portalu A&B otrzyma drogą mailową potwierdzenie złożenia zamówienia z linkiem do strony zamówienia w swoim panelu Użytkownika, w którym znajdują się wszelkie niezbędne informacje do dokonania przelewu. W tytule przelewu dokonywanego manualnie należy podać numer zamówienia podany w podsumowaniu zamówienia widocznym w otrzymanej wiadomości e-mail i/lub swoim panelu Użytkownika w sekcji „Zamówienia”. Tytuł przelewu powinien bezwzględnie zawierać minimum tę informację („Zamówienie numer ###", gdzie w miejsce ### należy wstawić numer Państwa zamówienia) w celu weryfikacji Państwa płatności przez system bankowy i dział Kolportażu Wydawnictwa AiB. Po zaksięgowaniu Państwa wpłaty przez bank, dział Kolportażu A&B zmieni status Państwa zamówienia na „Zapłacono". Zostanie to potwierdzone dodatkową wiadomością e-mail przesłaną na Państwa skrzynkę.

    Po tej operacji wszelkie zakupione publikacje A&B w wersji elektronicznej zostaną natychmiast powiązane z Państwa kontem i są widoczne w zakładce „Magazyny” konta Użytkownika w portalu A&B w formie kolorowej okładki. Magazyny można pobierać na swoje urządzenia magazynujące lub przeglądać online z tej sekcji panelu Użytkownika, bądź na stronie produktu w sklepie portalu A&B [patrz sekcja „Wersje cyfrowe — zabezpieczenia i obostrzenia”]. Wersje drukowane oraz inne produkty materialne zostaną nadane przez dział Spedycji w najbliższym możliwym terminie, w najszybszy sposób i bezpieczną paczką pod wskazany przez Użytkownika w zamówieniu adres.
     

   2. płatności online — [implikuje wybranie przy zamawianiu opcji „Kurier/poczta – płatność: Online”]
    Portal został zintegrowany z usługą płatności online dokonywanych za pomocą First Data Polcard. Użytkownik po wyborze tego sposobu płatności ma możliwość opłacenia w wygodny i bezpieczny sposób swojego zamówienia składanego w portalu A&B za pomocą jednego z kilkudziesięciu banków, płatności typu Blik lub karty kredytowej. Kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę" w sekcji trzeciej koszyka portalu A&B pt. „Składanie zamówienia", powoduje zarejestrowanie zamówienia w systemie portalu A&B, przesłanie odpowiedniej wiadomości do użytkownika. Następnie następuje przekierowanie kolejnego kroku „Płatności” na stronę obsługiwaną przez firmę First Data Polcard. Wszelkie operacje wykonywane są za pomocą bezpiecznego, szyfrowanego połączenia ze stroną https://vpos.polcard.com.pl. Wiarygodność strony potwierdzona jest ważnym certyfikatem i graficznie - zieloną kłódką np. przy adresie URL w pasku adresu przeglądarki (w zależności od przeglądarki). Po poprawnym zweryfikowaniu Państwa uprawnień do wykonania płatności zostaniecie Państwo przekierowani z powrotem na stronę portalu A&B z informacją „Płatność przebiegła pomyślnie. W przeciągu kilku minut zmiany będą widoczne na Twoim koncie". Po zaksięgowaniu Państwa wpłaty przez bank (co zajmuje od kilku sekund do kilkunastu minut), system portalu A&B automatycznie potwierdzi status Państwa zamówienia jako „Zapłacono". Zostanie to także potwierdzone dodatkową wiadomością e-mail przesłaną na Państwa skrzynkę z systemu płatności First Data Polcard. W wiadomości tej można sprawdzić poprawność operacji oraz jej status.

    Po tej operacji wszelkie zakupione publikacje A&B w wersji elektronicznej zostają natychmiast powiązane z Państwa kontem i są widoczne w zakładce „Magazyny” konta Użytkownika w portalu A&B w formie kolorowej okładki. Magazyny można pobierać na swoje urządzenia magazynujące lub przeglądać online z tej sekcji panelu Użytkownika, bądź na stronie produktu w sklepie portalu A&B [patrz sekcja „Wersje cyfrowe — zabezpieczenia i obostrzenia”]. Wersje drukowane oraz inne produkty materialne zostaną nadane przez dział Spedycji w najbliższym możliwym terminie, w najszybszy sposób i bezpieczną paczką pod wskazany przez Użytkownika w zamówieniu adres.

    UWAGA 1
    : Otrzymanie wiadomości e-mail informującej, że „Zamówienie numer ### zostało zarejestrowane w systemie" nie jest jednoznaczne z pozytywnym zakończeniem transakcji a ma jedynie cel informacyjny i rezerwacji dla Państwa wymaganej liczby magazynów. W przypadku niepowodzenia operacji płatności online lub rezygnacji z zamówienia na tym etapie płatności, strona First Data Polcard przekieruje Państwa z powrotem na stronę portalu A&B, który wygeneruje komunikat „Błąd płatności. Spróbuj ponownie później”. Ze względu na szyfrowany sposób przesyłania danych na etapie płatności online oraz zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem do Państwa danych, nie jest możliwe dokończenie takiej transakcji w sposób automatyczny w innym terminie. Należy dokonać nowego zamówienia, które otrzyma nowy numer transakcji.

    UWAGA 2: Zamówienie produktów w sklepie portalu A&B, których okres rozliczeniowy przekracza cykl jednego roku (np. prenumerata dwuletnia w dowolnym z podwariantów) możliwe jest wyłącznie za pomocą płatności przelewem (przelew manualny). Płatności online realizowane przez firmę First Data Polcard obejmują wszystkie produkty, które można zaksięgować w odniesieniu do konkretnego roku kalendarzowego. Obostrzenie to wynika z regulacji wewnętrznych i regulaminu firmy First Data Polcard i jest niezależne od modelu wdrożenia funkcjonalności przez administratora portalu A&B.

 

DANE ZAMAWIANIA I REALIZACJA

 1. Adres dostawy:
  W zamówieniu złożonym lub wypełnionym w języku polskim należy podać adres płatnika. Adres odbiorcy należy również wypełnić jeśli prenumerata ma być prezentem dla innej osoby lub gdy adres dostawy jest inny niż adres płatnika.

 2. Realizacja zamówienia:
  Klient otrzyma zmówienie maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W szczególnych przypadkach: strajki, kataklizmy, działania sił wyższych lub innych przyczyn, nieleżących po stronie Wydawnictwa, wysyłka zostanie zrealizowana w jak najszybszym możliwym terminie.

 3. Potwierdzenie zamówienia:
  Fakt złożenia przez Klienta zamówienia zostanie automatycznie potwierdzony przez system drogą elektroniczną.
   

REKLAMACJE I INFORMACJE

 1. Reklamacje:

  1. Prenumerata
   Reklamacje dotyczące braku zamówionej prenumeraty należy zgłaszać nie wcześniej niż 7 dni po ukazaniu się danego numeru na rynku.

  2. Pozostałe towary
   Reklamacje dotyczące braku zamówionych pozostałych towarów należy zgłaszać po upływie 10 dni od daty złożenia zamówienia.
   Wszelkie problemy związane z zamówieniem należy zgłaszać pod numerem telefonu: (012) 397-49-28 lub wysyłając e-maila na adres: prenumerata@architekturaibiznes.com.pl

 2. Zmiany
  Wszelkie zmiany związane z zamówieniem prosimy zgłaszać pod numerem telefonu: (012) 397-49-28 lub wysyłając e-maila na adres: prenumerata@architekturaibiznes.com.pl
  Zamówienie może zostać anulowane na prośbę Klienta, jeżeli przed jego realizacją Wydawca otrzyma stosowne oświadczenie.

 3. Zamówienia studenckie
  Zamówienia studenckie realizujemy po poprawnej weryfikacji konta studenckiego w systemie portalu A&B. W przypadku problemów z przekazaniem do wglądu skanu lub zdjęcia legitymacji studenckiej lub jej zdezaktualizowania dział Kolportażu A&B może odmówić realizacji zamówienia w obniżonej kwocie do momentu dostarczenia ww. dokumentu. W przypadku niejasności należy kontaktować się drogą mailową na adres: prenumerata@architekturaibiznes.com.pl

  Osoby uprawnione do zniżki w prenumeracie studenckiej to studenci/studentki wydziałów architektury, architektury krajobrazu, inżynierii lądowej, akademii sztuk pięknych i innych związanych z budownictwem.
   

WERSJE CYFROWE — ZABEZPIECZENIA I OBOSTRZENIA

Zakup wersji cyfrowych w portalu A&B przypisuje te pozycje do konta Klienta sklepu/Użytkownika portalu A&B. Z tego powodu wymagana jest rejestracja w momencie składania zamówienia. Przypisane w ten sposób wersje cyfrowe magazynów trafiają do osobistego repozytorium publikacji A&B dostępnego w sekcji „Magazyny" konta Użytkownika. Zakupione pozycje są wyróżnione graficznie kolorem. Wersje monochromatyczne to publikacje, do których Użytkownik nie nabył jeszcze praw dostępu.

UWAGA 1: Dostęp do repozytorium plików i konta Użytkownika nie jest częścią umowy zakupu żadnego z produktów w sklepie portalu A&B i jest wartością dodaną.

Posiadane magazyny w wersji cyfrowej są w trakcie ich pobierania znakowane automatycznie za pomocą nieinwazyjnego znaku wodnego z imieniem i nazwiskiem oraz adresem e-mail właściciela, stanowiącym dowód prawny do niewyłącznej, jednostkowej licencji na użytkowanie danego magazynu A&B w wersji elektronicznej. Pliki zabezpieczane są osobistym hasłem Użytkownika znanym tylko jemu i podawanym na etapie pobierania i kodowania publikacji.

UWAGA 2: Wydawnictwo nie przechowuje bezpośrednio haseł Użytkowników do numerów cyfrowych, na które udzielana jest licencja w sposób umożliwiający ich odczytanie. W przypadku utraty lub zapomnienia hasła, należy pobrać plik publikacji ponownie, definiując nowe hasło i potwierdzając je w oknie pobierania pliku. Nowe hasło będzie zaszyfrowane i przypisane do konta Użytkownika, będąc domyślnym przy kolejnych pobraniach publikacji cyfrowych.

Użytkownik ma prawo pobrać bądź przeglądnąć on-line publikację cyfrową z serwerów A&B do pięciu [5] razy w miesiącu. Pula odnawiana jest cyklicznie co miesiąc.

UWAGA 3: W przypadkach losowych bądź awarii sprzętu i/lub oprogramowania Użytkownika możliwe jest jednorazowe zwiększenie limitu pobierania danego numeru.
W tym celu należy kontaktować się drogą mailową na adres: prenumerata@architekturaibiznes.com.pl

Użytkownik ma prawo zapisać dany egzemplarz publikacji cyfrowej na swoich nośnikach pamięci lub urządzeniach końcowych i rozporządzać nim w świetle obowiązującego prawa autorskiego.

Zabrania się udostępniania publikacji elektronicznych osobom trzecim pod rygorem odpowiedzialności cywilnej.

W przypadku udowodnienia celowego udostępniania publikacji cyfrowej i jej rozpowszechniania (na podstawie znaku wodnego Użytkownika), mogą zostać podjęte kroki prawne w celu ochrony praw autorskich Wydawnictwa oraz osób trzecich, w tym autorów: tekstów, zdjęć, wypowiedzi czy wizerunków.

Złamanie powyższych zapisów regulaminu może skutkować czasowym zawieszeniem dostępu do konta, na którym Użytkownikowi udostępniane jest repozytorium plików lub jego całkowite usunięcie.
 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Składając zamówienie Klient sklepu/Użytkownik portalu A&B wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez AiB sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kieleckiej 2/55A, 31-526 Kraków zgodnie z Polityką prywatności portalu A&B. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby AiB sp. z o.o. w celu realizacji zamówienia.

Guardian Sun®
Modułowe projekty świetlne od LumoLamp
Schody strychowe i modułowe, wyłazy dachowe
INSPIRACJE