Dzieci

03'12

Dzieci

03'12

temat numeru
dzieci

 

Krytyczny stan polskiego krajobrazu, przestrzeni publicznej i architektury został zdiagnozowany w dokumencie Polskiej Polityki Architektonicznej. Ale nie trzeba powoływać się na tak poważne opracowania, wystarczy rozglądnąć się wokół, by dostrzec bałagan oraz bezguście, które plenią się w atmosferze obojętności społecznej. Czy brak poczucia piękna, harmonii i estetyki to nasza immanentna cecha narodowa, czy jednak istnieje szansa wyjścia z impasu?

Jednym z koniecznych warunków podniesienia poziomu kultury przestrzeni jest edukacja architektoniczna. Nie tylko dorosłych, co oczywiście też jest ważne, lecz przede wszystkim dzieci. Zarówno ta potraktowana systemowo — powszechna, wprowadzona do programów nauczania, ale też ta polegająca na promocji pozytywnych wzorów. Architektura — szczególnie obiektów przeznaczonych dla najmłodszych członków naszego społeczeństwa, jak przedszkola, szkoły czy place zabaw — powinna świecić przykładem. Jest to tym bardziej istotne, że finansowana jest najczęściej z publicznych pieniędzy, więc wymagania co do jej jakości muszą być wysokie. Bez tego nie ruszymy z miejsca. Jak sytuacja przedstawia się obecnie, staramy się pokazać w niniejszym numerze A&B. Prezentujemy również, naszym zdaniem ciekawe, przykłady zarówno z rodzimego podwórka, jak i z zewnątrz. Mamy nadzieję, że okażą się inspirujące.


Katarzyna Barańska

 


WYDARZENIA

IMPREZY A&B

  • Oblicza komfortu
    Beata Seweryn

KONKURSY — OKIEM KRYTYKA

  • Gdynia tradycyjnie nowoczesna
    Krystyna Styrna-Bartkowicz

MIASTO

  • Niewykorzystana szansa
    Paulina Olszewska
  • Pustostany w sieci
    Agata Ruchlewicz-Dzianach

AKADEMIA A&B

  • Anti_Gravity_Park
    Bartłomiej Gowin

WYSTAWY

  • Laboratorium architektury
    Anna Popiel-Moszyńska
  • Po norwesku
    Małgorzata Tomczak

PATRONATY A&B

  • Nie tylko kredki
    Beata Seweryn

KSIĄŻKI

  • Fotografia miasta i Eugène Atget
    Wojciech Wilczyk
  • Homo creativus?
    Małgorzata Tomczak
  • Musimy się zastanowić
    Marta Karpińska
  • Pięć kilogramów architektury
    Anna Cymer

 

TEMAT NUMERU: DZIECI

PUBLICYSTYKA

  • zdziecinniała czy dla dzieci
    Anna Cymer
    polska architektura dla najmłodszych
  • edukacja
    Karina Koziej
    kto opowie dzieciom o architekturze?

PREZENTACJE

  • alegoryczna fuzja
    Marta Karpińska
    kompleks szkolny Casarès-Doisneau, proj.: Vincent Parreira Atelier Architecture
  • lawinom stop!
    Katarzyna Barańska
    rozbudowa szkoły w Bovernier, proj.: Bonnard Woeffray architectes
  • na tęczy
    oprac.: Małgorzata Tomczak
    żłobek w El Chaparral, proj.: Alejandro Muñoz Miranda
  • ikona dla przedszkolaka
    oprac.: Marta Karpińska
    przedszkole Fagerborg, proj.: Reiulf Ramstad Arkitekter
  • edukacja przez zabawę
    oprac.: Małgorzata Tomczak
    przedszkole w Ramat ha-Szaron, proj.: Lev-Gargir Architects
  • gabinet luster
    oprac.: Marta Karpińska
    pawilon Mirror House, proj.: MLRP
  • bez wykluczeń
    oprac.: Katarzyna Barańska
    Melis Stokepark, proj.: Carve
  • magnes na młodzież
    Katarzyna Barańska
    ośrodek Stowarzyszenia Siemacha, proj.: Vostok Design

ROZMOWY A&B

  • nowoczesny autysta
    Pan z Duravitu
    rozmowa z Philippe’em Starckiem

 

p o d g l ą d    n u m e r u :