Wizerunek miasta

10'14

Wizerunek miasta

10'14

temat numeru
wizerunek miasta

 

Często mówi się o wizerunku miast. Współzawodnictwo między miastami istnieje od wieków, jednak w dzisiejszej sieci zależności ekonomicznych i gospodarczych włodarze współczesnych ośrodków miejskich starają się opierać ich rozwój o strategie planistyczne, pozwalające na wzmocnienie ich tożsamości i wizerunku. Dzieje się to na wiele sposobów, zależnie od lokalnego potencjału, indywidualnych możliwości i aspiracji. Jest to proces silnie powiązany z pojęciem marketingu urbanistycznego, który w dzisiejszych czasach staje się coraz istotniejszym elementem miejskich strategii rozwoju.

Chociaż cechy tożsamościowe miasta pozostają niezmienne, „obraz miasta” ewoluuje. Ośrodki miejskie o głębokich korzeniach historycznych, do jakich można zaliczyć Wiedeń czy Kraków, powagę i majestat zabytkowej spuścizny mają zapisane w swoim DNA. Te dwa miasta mają wiele wspólnego, a ostatnio do listy podobieństw można dopisać także dążenie do tego, by pokazać, że nie samym dziedzictwem miasto żyje. Wiedeń od lat udowadnia, że w sposób pełen kultury można łączyć architektoniczną przeszłość ze współczesnością. Niedawno w krajobraz Wiednia wpisał się znakomicie nowoczesny kampus Uniwersytetu Ekonomii i Biznesu (Kampus WU). Tymczasem Kraków, choć nie bez kontrowersji, także wchodzi na ścieżkę współczesności, o czym świadczą realizowane obiekty, takie jak: Cricoteka, budynek Centrum Kongresowego ICE czy hala sportowo-widowiskowa Kraków Arena. Czas pokaże jak te obiekty wpiszą się w krajobraz i rytm miejskiego życia. Wiadomo jednak, że „obraz miasta” jest wielowymiarowy, a proces jego umiejętnego kształtowania jest złożony i wykracza poza fundowanie kosztownych budowli. To, w jaki sposób, na wielu płaszczyznach, rozwija się Wiedeń, świadczy o mądrości ludzi za ten proces odpowiedzialnych, a także o dużej świadomości społecznej. Jak jest z tą świadomością w Krakowie i innych miastach Polski? Do refleksji na ten temat właśnie ma skłonić październikowy numer A&B.

Dorota Wantuch-Matla
Katarzyna Barańska

 

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE