Gdańsk

01'15

Gdańsk

01'15

temat numeru
Gdańsk

 

Nowy rok rozpoczynamy numerem o Gdańsku. A w nim, oprócz nowo otwartych budynków Teatru Szekspirowskiego i Europejskiego Centrum Solidarności, dyskusja o kierunku rozwoju miasta. Gdańsk, jak wiele polskich miast, w ostatnim czasie przeszedł szereg przeobrażeń przestrzennych i architektonicznych. Niektóre wydają się słuszne, inne już jakby mniej. Z pewnością ciekawe architektonicznie budynki wzbogacają miasto i podnoszą jego atrakcyjność. Ale dobre miasto to „po pierwsze życie, potem przestrzeń, a na końcu budynki” — co wielokrotnie cytowany przez samorządowców i planistów Jan Gehl powtarza z uporem. Czy Młode Miasto powstające na terenie postoczniowym, przecięte wielopasmową drogą Nową Wałową ma szansę stać się dobrą przestrzenią? Dlaczego w centrach polskich miast wciąż najważniejsze wydają się być drogi, samochody i infrastruktura dla nich projektowana? Te pytania wciąż dręczą wszystkich zajmujących się zrównoważonym rozwojem miast. Gdańsk nie jest tu wyjątkiem. I niewiele zmienią piękne budynki powstające raz na jakiś czas.


Małgorzata Tomczak

 

p o d g l ą d    n u m e r u :

 

okno zamknie się za 5

Velux ArchiTips
FAKRO Innoview