Budynki publiczne

10'15

Budynki publiczne

10'15

Małgorzata TOMCZAK

budynki publiczne

Architektura budynków publicznych to reprezentacja wartości wyznawanych przez zamawiającego, projektanta i wykonawcę. Kryje się pod nią potrzeba jakości, która buduje wizerunek danego społeczeństwa. I chyba ostatnio nie jest z tą jakością najgorzej, skoro polski budynek — Filharmonia w Szczecinie — otrzymał w tym roku prestiżową Nagrodę im. Miesa van der Rohe. To wielki sukces, ale też wielkie zobowiązanie na przyszłość. To też dowód na to, że nawet przy tak sformułowanej Ustawie o zamówieniach publicznych, gdzie na jakość wykonania budynku wciąż wpływ ma kryterium najniższej ceny, można zbudować obiekt o wysokiej wartości architektonicznej i przestrzennej.

W niniejszym wydaniu koncentrujemy się właśnie na budynkach użyteczności publicznej. I widać w nich przeskok jakościowy w stosunku do lat poprzednich. Coraz więcej w nich nowoczesnych rozwiązań technologicznych, racjonalnego wykorzystania energii, coraz większa jest w nich dbałość o detal czy użyte materiały. To powoduje, że coraz częściej architektura publiczna to po prostu dobra architektura.

Materiał w architekturze — trendy 2024
LS Dark — żaluzje zaciemniające

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE