shopping-cart 0,00 zł

swobodnie na temat

Architektura i Biznes - 12/2015

12'15

Architektura i Biznes - 12/2015

12'15

temat numeru
przestrzenie publiczne

 

Pod koniec roku postanowiliśmy przyjrzeć się ciekawym, najnowszym przestrzeniom publicznym. Wartości, które one generują, wpływają na jakość życia mieszkańców miast. Nowo projektowane przestrzenie, oparte o współczesne kryteria projektowe czy przyjazne i wynikające z kontekstu materiały oraz elementy, coraz częściej wyzwalają zadowolenie użytkowników i przyczyniają się do wzmocnienia tożsamości miejsca. Z kolei historyczne części miast wzbogacane są o nowe treści, programy oraz funkcje. W obliczu kryzysu ekologicznego, który ma miejsce w ostatnich dziesięcioleciach, przestrzenie publiczne z zaprojektowanymi terenami zielonymi zyskują dodatkową wartość. Stają się miejscem spotkań i realizacji wielu potrzeb — nie tylko społecznych czy miastotwórczych, ale też zapewniają jakże istotną potrzebę kontaktu z naturą. Inkluzywne przestrzenie publiczne to wreszcie ważny krok w kreowaniu rozwoju miasta. Przykłady, które starannie wybraliśmy do prezentacji w niniejszym numerze, stanowią ciekawą ilustrację powyższych kryteriów.


Małgorzata Tomczak 

p o d g l ą d    n u m e r u :