reARCHIwizacja

09'17

reARCHIwizacja

09'17

temat numeru
reARCHIwizacja

 

Kształtowanie przestrzeni miejskiej poprzez rewitalizację i przywrócenie pełnego wykorzystania istniejącej zabudowy (ożywienie lokali użytkowych, wprowadzenie nowych mieszkańców i użytkowników), zapewniając jej jednocześnie utrzymanie w dobrym stanie technicznym i estetycznym, to jedno z głównych zadań samorządów terytorialnych ostatnich lat. Ale rewitalizacja to nie tylko sektor publiczny. Świadomy inwestor działający na rynku nieruchomości poprzez dogęszczanie zabudowy w centrach miast, organizowanie atrakcyjnych przestrzeni publicznych i miejsc spotkań czy ciągów komunikacyjnych jest w stanie przyczynić się do podniesienia jakości przestrzeni miejskiej. Wybraliśmy do tego numeru przykłady, które poprzez działania miastotwórcze kreują ciekawe miejsca w centrach miast oraz reARCHIwizują ich przestrzenie.


Małgorzata Tomczak

 

 

Pełna deska tarasowa perfekcyjnie imitująca drewno
Laminaty architektoniczne EASYDECOR – połączenie atrakcyjności z użytecznością
Schody strychowe i modułowe, wyłazy dachowe
INSPIRACJE