Walka o miasto. Zdrowe miasto

06'18

Seoullo 7017 Skygarden

proj.: MVRDV

Walka o miasto. Zdrowe miasto

Seoullo 7017 Skygarden
06'18

Seoullo 7017 Skygarden

proj.: MVRDV

Małgorzata TOMCZAK

Walka o miasto.
Zdrowe miasto

W obliczu postępującej urbanizacji oraz zagęszczania się miast, stajemy przed coraz większymi wyzwaniami. Najważniejsze to transport, ekologia z dużym problemem zanieczyszczenia powietrza oraz ceny mieszkań i usług. Do 2050 roku siedemdziesiąt procent całej światowej populacji ludzi będzie mieszkać w miastach, takie są prognozy. Najchętniej zamieszkujemy duże miasta najbogatszych krajów globalnej Północy. Jest to związane z postępującą rewolucją naukowo-techniczną, rozpowszechnianiem się miejskiego stylu życia, zmianą stosunków społeczno--ekonomicznych, które obserwujemy w ostatnich latach. Jednocześnie panuje też odmienny trend – część miast się wyludnia. W Polsce dane GUS pokazują, że takiego problemu nie mają co prawda Warszawa czy Kraków, ale już Łódź i Poznań tak. Spadek wskaźników demograficznych w tych miastach oraz pogłębiająca się suburbanizacja skutkują wyprowadzaniem się mieszkańców z centrów miast na obrzeża czy do satelickich miejscowości. Szukają tam czystszego powietrza, bliskości natury, niższych cen towarów i usług, tańszych mieszkań.

Potrzebujemy więc alternatyw dla tradycyjnego miejskiego organizmu. Czy będą to zeroemisyjne ekomiasta z mieszkalnymi wieżami tlenowymi zamiast betonowych bloków? Dodatkowo zwarte, tanie, z dobrą komunikacją miejską i przestrzeniami publicznymi? Tak byłoby najlepiej. Gdyby to tylko było takie proste!

Podgląd numeru

 

Guardian Sun®
Modułowe projekty świetlne od LumoLamp
Schody strychowe i modułowe, wyłazy dachowe
INSPIRACJE