Reklama w A&B

 

FORMA DOSTARCZANIA MATERIAŁÓW

Cloud

Wszelkie materiały przeznaczone do publikacji należy przesyłać za pomocą ogólnie dostępnych środków elektronicznej wymiany informacji. Dopuszczalne jest umieszczanie przygotowanych do pobrania archiwów .zip (lub w innej popularnej technologi kompresji) na dowolnych dyskach z dostępem do Internetu, w tzw. Chmurze i przesłanie linku do pobrania.

Preferowanym przez nas medium jest przesył plików za pomocą usługi Wetransfer.

E-mail

Niewielkie pliki lub pakiety danych można dosyłac na adresy e-mail studia graficznego, działu Promocji podane w zakładce Kontakt, lub na adres e-mail opiekuna działu sprzedaży.

 

WYMAGANIA TECHNICZNE REKLAM I MATERIAŁÓW PRASOWYCH

Prezentacja w formie artykułu

Reklamy całostronicowe

Wymagania techniczne: Format: 240 × 310 mm + 3 mm na obcięcie (spad). W związku z technologią przygotowania płyt do druku offsetowego CTP (Computer-To-Plate) przyjmujemy reklamy gotowe do druku jedynie w postaci cyfrowej:

W przypadku produkcji reklamy przez Architekturę & Biznes wymagane są:

Projekt reklamy jest przedstawiany Zamawiającemu do akceptacji.

 

Logo A&B do pobrania

W przypadku przygotowywania reklamy, w której konieczne jest wykorzystanie logotypu miesięcznika „Architektura & Biznes”, np. w sytuacji gdy A&B pełni rolę patrona medialnego, należy skorzystać z jednego logotypów zamieszczonych w poniższym archiwum .ZIP. Specyfikacja i opis zawarte w dokumencie.

Archiwum .zip z wariantami logotypów magazynu A&B

Archiwum .zip z wariantami logotypów magazynu A&B

 

Velux ArchiTips
FORMICA