Reklama w A&B

 

FORMA DOSTARCZANIA MATERIAŁÓW

Cloud

Wszelkie materiały przeznaczone do publikacji należy przesyłać za pomocą ogólnie dostępnych środków elektronicznej wymiany informacji. Dopuszczalne jest umieszczanie przygotowanych do pobrania archiwów .zip (lub w innej popularnej technologi kompresji) na dowolnych dyskach z dostępem do Internetu, w tzw. Chmurze i przesłanie linku do pobrania.

Preferowanym przez nas medium jest przesył plików za pomocą usługi Wetransfer.

E-mail

Niewielkie pliki lub pakiety danych można dosyłac na adresy e-mail studia graficznego, działu Promocji podane w zakładce Kontakt, lub na adres e-mail opiekuna działu sprzedaży.

 

WYMAGANIA TECHNICZNE REKLAM I MATERIAŁÓW PRASOWYCH

Prezentacja w formie artykułu

 • Format: 1 lub 2 strony w layoucie miesięcznika A&B – 240×310 mm, marginesy stron merytorycznych.
 • Wymagania techniczne: Prezentacja wykonywana jest przez studio graficzne Architektury & Biznes. Zamawiający dostarcza: zdjęcia, rysunki (6–8 sztuk o podstawie minimum 15 cm; w przypadku wersji cyfrowej wymagana min. rozdzielczość 300 dpi; pliki EPS, JPG, TIF); tekst: 5500–6000 znaków ze spacjami w programie Word logo i dane teleadresowe. Projekt prezentacji jest przedstawiany Zamawiającemu do akceptacji.
 • Cena: od 4 000 zł

Reklamy całostronicowe

 • IV okładka: 14 000 zł
 • II okładka ze skrzydełkiem: 12 000 zł
 • III okładka: 9 500 zł
 • Strona nr 3 (pierwsza prawa strona publikacji): 9 000 zł
 • Strona nr 6 (strona lewa obok wstępu): 7 500 zł
 • Reklama na sztywnej wklejce zapowiadającej dany dział tematyczny: 8 000 zł
 • Reklama na początku publikacji (przed częścią główną zawierającą prezentacje firm): 4 000 zł
 • Reklama po części głównej zawierającej prezentacje firm: 3 000 zł

Wymagania techniczne: Format: 240 × 310 mm + 3 mm na obcięcie (spad). W związku z technologią przygotowania płyt do druku offsetowego CTP (Computer-To-Plate) przyjmujemy reklamy gotowe do druku jedynie w postaci cyfrowej:

 • pliki EPS z tekstami zamienionymi na krzywe
 • pliki PDF z tekstami zamienionymi na krzywe, zawierane bitmapy CMYK o rozdzielczości 300 dpi kompresowane bez straty jakości
 • pliki CDR z tekstami zamienionymi na krzywe
 • pliki bitmapowe TIF, EPS — CMYK o rozdzielczości 300 dpi, dopuszczalnie kompresowane bez straty jakości

W przypadku produkcji reklamy przez Architekturę & Biznes wymagane są:

 • zdjęcia w postaci cyfrowej z prawami Zamawiajacego do publikacji
 • logo firmy (optymalnie w formacie wektorowym - .EPS, .CDR, .AI, .SVG)
 • tekst

Projekt reklamy jest przedstawiany Zamawiającemu do akceptacji.

 

Logo A&B do pobrania

W przypadku przygotowywania reklamy, w której konieczne jest wykorzystanie logotypu miesięcznika „Architektura & Biznes”, np. w sytuacji gdy A&B pełni rolę patrona medialnego, należy skorzystać z jednego logotypów zamieszczonych w poniższym archiwum .ZIP. Specyfikacja i opis zawarte w dokumencie.

Archiwum .zip z wariantami logotypów magazynu A&B

Archiwum .zip z wariantami logotypów magazynu A&B

 

Guardian Sun®
Modułowe projekty świetlne od LumoLamp
Schody strychowe i modułowe, wyłazy dachowe
INSPIRACJE