Konkurs na najlepszy dyplom „Akademia A&B”

Akademia A&B

 

Od początku 2012 roku A&B rozpoczęło na swoich łamach cykl prezentacji najciekawszych prac dyplomowych nadsyłanych przez naszych Czytelników. Z powodu Państwa bardzo dużego zainteresowania możliwością publikacji swojej pracy w naszym miesięczniku postanowiliśmy kontynuować cykl konkursu na najlepszy dyplom „Akademia A&B” w edycji 2020 i kolejnych latach.

Wyniki każdej edycji Akademii A&B prezentujące najciekawsze prace zostaną opublikowane w naszym miesięczniku na początku kolejnego roku kalendarzowego. Zapraszamy absolwentów Wydziałów Architektury do udziału i nadsyłania swoich prac autorskich.

Do konkursu można nadsyłać prace z lat 2018-2020.

Najlepsze spośród nadesłanych prac zostaną opublikowane na łamach naszego pisma wraz z oryginalnym opisem autorskim a laureat edycji otrzyma roczną prenumeratę naszego miesięcznika.

warunki techniczne

Aby publikacja Państwa pracy była możliwa przesłane materiały powinny zawierać:

Prace niespełniające powyższych wymagań technicznych (niekompletne), nie będą podlegały dalszej ocenie merytorycznej.

 

Prace należy przesyłać za pomocą systemu transferu plików Wetransfer na adres olakloc@archibi.pl.