PDA 2024 – materiały i technologie dla Architekta. Zamów wersję drukowaną

Akustyka w szpitalu – konfigurator akustyczny pomocny w doborze wymaganego rozwiązania

04 marca '24

Z cyklu „Sufity, okładziny sufitowe – trendy 2024”

Jednym z obszarów wymagań jakie stawia obowiązująca od 1. stycznia 2018 roku norma PN-B 02151-4, zatytułowana „Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań”, są pomieszczenia znajdujące się w szpitalach.

W tym artykule zajmiemy się dwoma przykładami: pokojami chorych na oddziałach intensywnej terapii oraz poczekalniami i punktami przyjęć. Skorzystamy w tym celu z informacji zawartych w poradniku akustycznym firmy OWA, a dokładnie w jego wersji internetowej, dostępnej tutaj.

Poczekalnie i punkty przyjęć w szpitalach

Wybierając najpierw rodzaj budynku (szpitale), następnie konkretny rodzaj pomieszczenia (poczekalnie…) uzyskamy informację o wymaganiach normy.

© OWA

Jedną z najistotniejszych informacji jakie znajdziemy w tym miejscu to opis charakterystyki pomieszczenia, mówiący o tym co ważne z punktu widzenia akustyki dla tego akurat typu pomieszczeń. Zawarte tu informacje mogą posłużyć jako podstawa w opisie projektowym.

© OWA

Uzyskamy również infomację o założeniach obliczeniowych. To ważny element, gdyż pomieszczenie, dla którego szukamy informacji, musi się „zmieścić” w tych założeniach. Inaczej trzeba będzie dokonać indywidualnych obliczeń.

© OWA

Jeżeli projektowane pomieszczenie objęte jest naszymi założeniami to po dokonaniu prostego wyboru parametrów (lewa strona) uzyskujemy minimum dwie propozycje płyt akustycznych sufitu podwieszanego, które spełnią wymagania normy. W większości przypadków dostępne będą kolejne propozycje.

© OWA

Konfigurator umożliwia zapamiętanie wyboru oraz uzyskanie kart produktów do wykorzystania w dokumentacji projektowej.

Sale chorych – oddziały intensywnej terapii

Norma akustyczna PN-B 02151-4 określa wymagania dla wielu pomieszczeń, jednakże nie dla wszystkich. W przypadku sal chorych wymagania zostały ustanowione dla OIOM-ów, co wynika ze szczególnych, wysokich wymagań w zakresie komfortu pacjenta.

© OWA

Charakterystyka określa ważne cechy w takim typie pomieszczeń.

© OWA

Założenia projektowe wymagają wybory przybliżonej wielkości pokoju – wskazanie ilości osób.

© OWA

W efekcie uzyskujemy propozycję sufitowego rozwiązania akustycznego.

© OWA

W przypadku sal chorych na OIOM-ie nie mamy wielkiego wyboru. Wymagania w zakresie chłonności są wysokie, przy jednoczesnej konieczności stosowania materiałów spełniających wymagania w zakresie higienicznym. Generalnie, odporność na dezynfekcję, bakteriostatyczność, wymagane przez przepisy higieniczne, preferują materiały o zwartej, zamkniętej powierzchni. Z kolei chłonność akustyczna to domena materiałów porowatych. Oba wymagania są przeciwstawne i nieliczne materiały są w stanie je spełnić. Zaproponowana w powyższym rozwiązaniu SINFONIA Humancare jest tego przykładem.

OIOM

OIOM

© OWA

Opisane w artykule przykłady miały za zadanie pokazać w jaki sposób, korzystając ze strony konfiguratora możemy znaleźć właściwe rozwiązania w zakresie spełnienia wymagań normy PN-B 02151-4:6-2015, dotyczących akustyki pomieszczeń. Na stronie znajdują się rozwiązania dla wszystkich, objętych przepisami, rodzajów pomieszczeń.

Więcej informacji na stronie firmy OWA Polska Sp. z o.o. w portalu PdA.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE