Gazony MOONFLOR

04 czerwca '19

MOONFLOR to elementy małej architektury.

Gazony wykorzystywane są w ogrodach, parkach, przestrzeniach publicznych. Można za ich pomocą wzmacniać skarpy i nasypy, budować mury ogrodzeniowe, bądź stosować klasycznie — jako betonowe donice do sadzenia roślin.

Dostępne w kilku kolorach.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE