Hrubieszów

termin składania prac

12.06.2023

Hrubieszowski dom i ogród z klimatem

organizator: Katedra Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

Katedra Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej ogłosiła konkurs „Hrubieszowski dom i ogród z klimatem” organizowany w ramach projektu „Rozwój lokalny Hrubieszowa — od partycypacji do realizacji”. Konkurs skierowany jest do studentów, dyplomantów i absolwentów kierunków architektura, architektura krajobrazu i kierunków pokrewnych.
Katedra Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej ogłosiła konkurs „Hrubieszowski dom i ogród z klimatem” organizowany w ramach projektu „Rozwój lokalny Hrubieszowa — od partycypacji do realizacji”. Konkurs skierowany jest do studentów, dyplomantów i absolwentów kierunków architektura, architektura krajobrazu i kierunków pokrewnych.

cel

Celem konkursu jest stworzenie dla władz samorządowych i mieszkańców bazy dobrych praktyk dotyczących tego, jak budować domy i urządzać przydomowe ogrody w zgodzie z klimatem i dla klimatu. Ważnymi aspektami jest także edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju i klimatu oraz przekonywanie społeczności, że kultywowanie dawnych tradycji architektonicznych i ogrodowych to nie przeżytek, a krok ku lepszej przyszłości.

warunki

Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy i ogólnopolski.
 
Udział w nim mogą wziąć — indywidualnie lub zespołowo — studenci i absolwenci architektury, architektury krajobrazu oraz kierunków pokrewnych, którzy skończyli studia nie wcześniej niż w roku akademickim 2020/2021.
 
Przedmiotem konkursu jest stworzenie koncepcyjnego projektu kompleksowego zagospodarowania działki siedliskowej z ogrodem i domem jednorodzinnym dla jednej z trzech wybranych lokalizacji: dom miejski, dom podmiejski lub dom nad rzeką.
 
Projekt konkursowy, jak piszą organizatorzy, powinien podkreślać związki między domem, ogrodem, człowiekiem i krajobrazem, uwzględniać mitygację i adaptację do zmian klimatu, być przyjazny dla środowiska, a jednocześnie wpisywać się w tożsamość kulturową, krajobraz i lokalny „klimat” małego miasta, wykorzystując przy tym zarówno tradycyjne, jak i współczesne technologie ekologiczne.
 
Więcej informacji w regulaminie konkursu.

nagrody

 • I Nagroda — 6 000 zł i zaproszenie do składu zespołu projektowego opracowującego jedną z modelowych koncepcji domów i ogrodów
 • II Nagroda — 4 000 zł
 • III Nagroda — 2 000 zł
 • Trzy wyróżnienia — 1 000 zł każde

kalendarium

 • Możliwość zadawania pytań do konkursu: do 7.04.2023
 • Termin składania dokumentów zgłoszeniowych i prac konkursowych: do 12.06.2023, do godziny 16:00
 • Ogłoszenie wyników konkursu: do 26.06.2023, do godziny 16:00

sąd konkursowy

 • dr Izabela Sykta — Katedra Architektury Krajobrazu, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska, koordynarorka projektu „Rozwój lokalny Hrubieszowa — od partycypacji do realizacji”
 • dr hab. Anna Staniewska — Katedra Architektury Krajobrazu, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska, współkoordynarorka projektu „Rozwój lokalny Hrubieszowa — od partycypacji do realizacji”
 • dr Marcin Gierbienis — Katedra Projektowania Architektonicznego, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska
 • Katarzyna Fabijanowska — Katedra Architektury Krajobrazu, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska
 • Agnieszka Greniuk — Katedra Architektury Krajobrazu, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska
 • Anna Wójcik-Dąbrowska — Biuro Projektu Rozwój Lokalny, Urząd Miasta Hrubieszów
 • Szymon Urbańczyk — LandsArt Biuro Architektoniczno-Krajobrazowe
 • dr Justyna Tarajko-Kowalska — Katedra Planowania Przestrzennego Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska; sędzia zastępczyni
 • dr Karolina Porada — Katedra Architektury Krajobrazu, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska
 • dr hab. Jadwiga Środulska-Wielgus prof. PK — Katedra Architektury Krajobrazu, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska
 • dr Jan Łaś — Katedra Planowania Przestrzennego Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

http://rozwojlokalny-hrubieszow.pk.edu.pl/konkurs/

regulamin

http://rozwojlokalny-hrubieszow.pk.edu.pl/wp-content/uploads/2023/03/0-KONKURS_HDOK_REGULAMIN-KONKURSU.pdf

Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Dachówki ceramiczne Röben – zawsze na czasie
AQUA – Stelaże podtynkowe i przyciski spłukujące
INSPIRACJE