międzynarodowy

termin składania prac

30.06.2022

„Kids design competition - MultiFUNctional objects” edycja 2022

organizator: Petite Amélie

Trwa międzynarodowy konkurs na projekt minimalistycznego, wielofunkcyjnego produktu dla dzieci. Organizatorzy poszukują projektów zabawek lub mebli które odpowiedzą na jedno z zadań konkursowych: role play toy, montessori toddler room furniture.

cel

Tematem konkursu jest „Minimalistyczny, wielofunkcyjny produkt dla dzieci”. Celem jest zaprojektowanie wielofunkcyjnej zabawki/mebla i/lub zestawu zabawek/mebli dla dzieci będących odpowiedzią na jedno z dwóch zadań konkursowych — role play toy, montessori toddler room furniture.

Konkurs ma na celu wspieranie, rozwój i umożliwienie nawiązania kontaktów zawodowych utalentowanym projektantom i designerom, zwłaszcza studentom kierunków architektura, wzornictwo i innych w ramach uczelni plastycznych, a także pasjonatom wzornictwa zainteresowanym projektowaniem.

Konkurs jest organizowany przez holenderską markę Petite Amélie produkującą meble i drewniane zabawki dla dzieci. Konkurs jest szansą nie tylko do zdobycia przez uczestników atrakcyjnych nagród finansowych, ale przede wszystkim doświadczenia zawodowego i możliwości uczestniczenie w całym procesie wdrożeniowym produktu. Ponadto marka jest otwarta na podjęcie profesjonalnej współpracy nie tylko z laureatami konkursu, ale również z pozostałymi uczestnikami, których projekty szczególnie zwrócą uwagę jury.

warunki

Konkurs jest otwarty, dwuetapowy. W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Adresatami konkursu są zarówno studenci i absolwenci kierunków architektura, wzornictwo i innych w ramach uczelni plastycznych oraz pasjonaci wzornictwa w tym osoby zajmujące się zawodowo projektowaniem

Do I etapu konkursu każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę projektów będących odpowiedzią na jedno z poniższych zadań konkursowych:

 • role play toy — projekt wielofunkcyjnej zabawki/zestawu zabawek służącej naśladowaniu codziennych czynności wykonywanych przez dorosłych (np. kuchnia, sklep/market, warsztat, domek dla lalek, teatr, parking z samochodami). Zabawka powinna spełniać normy bezpieczeństwa dla dzieci w wieku powyżej 3 roku życia,
 • montessori toddler room furniture — zestaw małych wielofunkcyjnych mebli do pokoju dziecięcego zaprojektowanych w duchu założeń filozofii Marii Montessori. Meble powinny być dedykowane i spełniać normy bezpieczeństwa dla dzieci powyżej 2 roku życia.

Projekt obowiązują wymogi w zakresie ergonomii, bezpieczeństwa użytkowania i uniwersalności. Praca musi spełniać podstawowe warunki techniczne, w tym bezpieczeństwa, funkcjonalności oraz prawidłowego przejrzystego sposobu montażu, użytkowania i konserwacji.

Kolejną wytyczną jest wielofunkcyjność i „otwarta forma”. Projekt powinien uwzględniać realia i przenikające sięfunkcje przestrzeni, w których żyjemy. Przedmioty dla dzieci często funkcjonują nie tylko w pokoju dziecięcym, ale wkraczają do dziennej przestrzeni wspólnej. Ich głównym zadaniem powinno być uwalnianie wyobraźni, pobudzanie do kreatywnej zabawy, a niekoniecznie dyktowanie jej sztywnych warunków.

Materiały podstawowe: płyty meblowe laminowane/lakierowane, mdf lakierowany, drewno, sklejka.

Detale: metal, tworzywo sztuczne (drobne elementy odlewane), lc, tkanina, drewno.

Do etapu II nominowanych jest maksymalnie 25 najwyżej ocenionych prac.

nagrody

Prace będą oceniane na podstawie:

 • wielofunkcyjności,
 • „open-ended play” — zabawa bez narzuconych, zdefiniowanych wcześniej ram, ograniczeń i zasad. W takiej zabawie dzieci podążają za tym, co podpowiada im ich wyobraźnia, rozwijając przy tym swoją kreatywność.
 • estetyki — less is more
 • spełnienia europejskich norm bezpieczeństwa dotyczących zabawek i mebli dla dzieci,
 • uwzględnienie możliwości produkcyjnych.

W konkursie przewidziano następujące nagrody:

 • I Nagroda — 2 500 EUR,
 • II Nagroda — 1000 EUR,
 • III Nagroda — 500 EUR.

Jeżeli projektant/projektantka zostanie zaproszona do dalszej profesjonalnie współpracy nad wdrożeniem projektu konkursowego, poza wynagrodzeniem za pracę nad przygotowaniem projektu do wdrożenia otrzyma pierwszy egzemplarz produktu swojego projektu. Dodatkowo w każdym z showroomów Petite Amelie przy wdrożonym produkcie projektu uczestnika/uczestniczki konkursu zostanie umieszczona notka biograficzna.

kalendarium

 • termin nadsyłania zgłoszeń i prac do I etapu konkursu — 30 czerwca 2022 roku,
 • ogłoszenie nominowanych do II etapu konkursu — 14 lipca 2022 roku,
 • termin nadsyłania prac do II etapu konkursu — 31 lipca 2022 roku,
 • ogłoszenie wyników — 8 sierpnia 2022 roku.

jury

W skład komisji konkursowej, która będzie oceniać prace konkursowe i wyłoni laureatów wchodzi zespół kreatywny firmy Petite Amélie. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do nie podawania uzasadnienia swych werdyktów. Obrady komisji są niejawne.

więcej informacji

Regulamin i szczegółowe wytyczne dotyczące składania prac i poszczególnych etapów dostępne są na stronie konkursu.

warunki

https://www.petiteamelie.nl/designlab-pl

regulamin

https://www.petiteamelie.nl/media/downloadable/TERMS_AND_CONDITIONS_PL.pdf

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE