Kraków

termin składania prac

05.04.2023

Rusza konkurs architektoniczno-rzeźbiarski na formę przestrzenną upamiętniającą Orlęta Lwowskie

organizator: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie i Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa | inwestor: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie i Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa

Rusza konkurs architektoniczno—rzeźbiarski organizowany przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie we współpracy z Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa. Tematem konkursu jest forma przestrzenna upamiętniająca Orlęta Lwowskie w parku przy ulicy Karmelickiej w Krakowie.

Rusza konkurs architektoniczno—rzeźbiarski organizowany przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie we współpracy z Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa. Tematem konkursu jest forma przestrzenna upamiętniająca Orlęta Lwowskie w parku przy ulicy Karmelickiej w Krakowie.

Cel

Przedmiotem konkursu jest autorska koncepcja formy przestrzennej upamiętniającej Orlęta Lwowskie w realizowanym parku przy ul. Karmelickiej w Krakowie. Celem konkursu jest przeprowadzenie szerokiej konfrontacji twórczych pomysłów dotyczących merytorycznych założeń konkursu i wyłonienie wybitnego pod względem artystycznym i ideowym rozwiązania, które upamiętni młodych obrońców polskiego Lwowa z lat 1918–1920 i we wskazanej lokalizacji stanie się dziełem o trwałych wartościach kulturowych i społecznych, oraz będzie odgrywało ważną rolę w narodowej edukacji historycznej.

Warunki

Konkurs jest nieograniczony, dwuetapowy i realizacyjny.

Forma przestrzenna ma upamiętniać symbol niezłomnej walki o wolność i niepodległość Polski, czyli Orlęta Lwowskie — młodzież i dzieci spontanicznie i ofiarnie broniące miasto Lwów w latach 1918—1919. W warstwie dosłownej adresatami tej formy przestrzennej powinni pozostać mali ciałem, ale wielcy duchem i odwagą młodzi bohaterowie wojenni.

Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz tylko jedno opracowanie studialne i tylko jedną pracę konkursową. Zgłoszona praca nie może być pracą, która wcześniej była w jakikolwiek sposób prezentowana publicznie.

Opracowania studialne oceniane będą według następujących kryteriów równorzędnych:

 • Wartość estetyczna;
 • Oryginalność i trafność koncepcji;
 • Racjonalność przyjętych rozwiązań pod kątem kosztów realizacji.

Nagrody

 • I miejsce — 25 000 złotych brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.
 • II miejsce — 10 000 złotych brutto
 • III miejsce — 7 000 złotych brutto
 • Nagroda dla uczestników drugiego etapu — 4 000 złotych brutto

Kalendarium

 • Termin składania pytań o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu24 marca 2023;
 • Termin publikacji wyjaśnień29 marca 2023;
 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie — 5 kwietnia 2023 do godz. 13:00;
 • Wysłanie zawiadomień do uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszeń do złożenia opracowań studialnych w etapie 1 konkursu — 14 kwietnia 2023;
 • Termin składania pytań o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu — 21 kwietnia 2023;
 • Termin publikacji odpowiedzi na pytania — 28 kwietnia 2023;
 • Termin złożenia opracowań studialnych w etapie 1 konkursu — 26 maja 2023 do godz. 13:00;
 • Rozstrzygnięcie etapu 1 konkursu 12 czerwca 2023;
 • Termin składania zapytań o wyjaśnienie zapisów regulaminu konkursu —23 czerwca 2023;
 • Udzielenie odpowiedzi na pytania — 7 lipca 2023;
 • Termin złożenia prac konkursowych w etapie 2 konkursu — 25 sierpnia 2023 do godz. 13:00;
 • Rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej — 12 września 2023.

Sąd Konkursowy

 • dr hab. Andrzej Bednarczyk — Sędzia Przewodniczący;
 • dr hab. Maciej Aleksandrowicz prof. ASP — Dyrektor Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku,  sędzia referent;
 • Hedva Ser — artystka UNESCO na rzecz Pokoju;
 • Sławomir Ratajski —Dziekan Wydziału Sztuki Mediów ASP w Warszawie;
 • dr hab. Jan Tutaj — Dziekan Wydziału Rzeźby ASP w Krakowie;
 • dr hab. Rafał Rychter, prof. ASP — Dziekan Wydziału Rzeźby ASP w Warszawie;
 • dr Agnieszka Łakoma — Plastyczka Miasta;
 • Tomasz Bobrowski — Główny Architekt Miasta;
 • Adam Macedoński — Komitet Budowy Pomnika „Orląt – Obrońców Lwowa”;
 • Mariusz Graniczka — Komitet Budowy Pomnika „Orląt – Obrońców Lwowa”;
 • Konrad Firlej — Komitet Budowy Pomnika „Orląt – Obrońców Lwowa”;
 • Marcin Gajda — Gajda Architektura Krajobrazu, projektant parku przy ul. Karmelickiej.

Zastępcami Sędziego Konkursowego są:

 • Katarzyna Olesiak — Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa
  Narodowego UMK;
 • Piotr Kempf — Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Sekretarzami konkursu są:

 • Katarzyna Rajss—Kałużna — Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie Sekretarz organizacyjny Konkursu;
 • Agnieszka Królik — Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie Sekretarz pomocniczy oraz zastępca Sekretarza organizacyjnego.

warunki

https://zzm.krakow.pl/aktualnosci/1317-konkurs-architektoniczno-rzezbiarski-na-upamietnienie-orlat-lwowskich.html?utm_source=pocket_saves

regulamin

https://zzm.krakow.pl/images/pliki/przetargi/2023_13/Regulamin%20Konkursu.pdf?1679387314

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE