Kraków

termin składania prac

11.10.2022

Ogólnopolski Akademicki Konkurs na najlepszą pracę dyplomową roku ARCHITEKTURA BETONOWA 2022

organizator: Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, Stowarzyszenie Producentów Cementu

Uwaga absolwentki i absolwenci wyższych uczelni architektonicznych w Polsce! Jeszcze do 11 października macie czas na zgłoszenia pracy dyplomowej magisterskiej do konkursu Architektura Betonowa 2022!

Zainicjowany w 2000 roku konkurs jest organizowany przez Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu. Jak czytamy na stronie konkursu — doroczny, ogólnopolski konkurs zyskał akceptację środowisk akademickich: potwierdzają to licznie nadsyłane prace dyplomowe. Prestiż konkursu budują członkowie jury — autorytety świata nauki i architektury i studenci — dyplomanci prezentujący talent i wiarę w funkcję betonu — niezwykłego materiału współczesnej architektury.

cel

Nagroda — ARCHITEKTURA BETONOWA jest przyznawana dorocznie za najlepszą pracę dyplomową, której autorka/autor w danym roku uzyskała/uzyskał stopień magistra w danym roku akademickim na wyższej uczelni architektonicznej w Polsce.

Nagroda jest wyłaniana drogą konkursu.

Kryteria oceny dotyczą wartości architektonicznych projektu, opartych na walorach estetycznych i konstrukcyjnych betonu. Sposób prezentacji koncepcji architektury winien być stosowny do idei architektonicznej projektu.

warunki

Konkurs jest konkursem jednoetapowym.

Do konkursu przyjmowane są prace wraz z kartą uczestnictwa potwierdzoną przez promotora pracy dyplomowej i dziekana Wydziału Architektury. (Karta uczestnictwa zostanie przekazana przez Biuro Konkursu do Dziekanatów Wydziałów Architektury i jest dostępna na stronie internetowej konkursu).

Praca powinna zawierać:

 • kartę uczestnictwa potwierdzoną przez promotora pracy dyplomowej dziekana Wydziału Architektury, plansze (bez antyram) jednoznacznie prezentujące koncepcję, w tym szczegół przekroju przez ścianę zewnętrzną (w skali 1:20 lub 1:10), opis projektu dyplomowego.
 • plansze powinny zawierać informacje: nazwa uczelni, temat projektu dyplomowego, imię i nazwisko autora, imię i nazwisko promotora z podaniem jego tytułu lub stopnia naukowego.
 • uczestnicy zobowiązani są do przekazania organizatorowi konkursu pracy konkursowej w postaci zapisu elektronicznego (na płycie CD pliki w formacie: tiff, dwg, jpg, psd) dołączonego do części opisowej projektu,
 • organizatorzy nie przyjmują modeli architektonicznych,
 • organizatorzy nie zwracają nadesłanych materiałów cyfrowych,
 • organizatorzy przyjmują prace konkursowe tylko w opakowaniach zwrotnych (tekturowe pudło, plastikowa teczka itp.).

nagrody

Przewidywane są trzy równorzędne nagrody — dla autorki/autora (4 000 zł) i promotorki/promotora (1 000 zł). Ponadto autorzy prac nagrodzonych otrzymują statuetkę Architektura Betonowa autorstwa Dariusza Kozłowskiego

Z nadesłanych projektów jury wyróżnia dowolną ilość prac Nominacją do Nagrody. Nominację stanowi: dyplom konkursu ARCHITEKTURA BETONOWA 2022 dla autorki/autora i promotorki/promotora pracy.

kalendarium

 • składanie/ nadsyłanie prac: do 11 października 2022 roku (wtorek). Przyjmowanie prac konkursowych wraz z kartami zgłoszeniowymi odbywa się między 10.00 a 14.00 w KPA WA PK, pokój 103, ul. Warszawska 24 w Krakowie,
 • obrady jury: 18 października 2022 roku,
 • ogłoszenie wyników i wernisaż: 24 października 2022 roku (poniedziałek) o godz. 12.00 w Galerii GIL na PK, ul. Warszawska 24 w Krakowie,
 • zwrot prac: 15 listopada 2022 r (wtorek) w godz. 9.00-12.00, p.103 KPA PK ul. Warszawska 24 w Krakowie.

jury

 • dr hab. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK – przewodnicząca jury, dziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej,
 • prof. Barbara Gronostajska – dziekana Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej,
 • dr hab. Klaudiusz Fross, prof. PŚ – dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej,
 • dr hab. Krzysztof Koszewski – dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej,
 • prof. Tomasz Kozłowski – komisarz konkursu,
 • Zbigniew Pilch – szef marketingu Stowarzyszenia Producentów Cementu,
 • dr Przemysław Bigaj – sekretarz,
 • dr Marek Początko – sekretarz.

więcej informacji

Więcej szczegółów oraz materiały do pobrania znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

http://www.beton.arch.pk.edu.pl/index1.htm

regulamin

http://www.beton.arch.pk.edu.pl/regulamin.htm

Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Dachówki ceramiczne Röben – zawsze na czasie
AQUA – Stelaże podtynkowe i przyciski spłukujące
INSPIRACJE