Starogard Gdański

termin składania prac

28.02.2022

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej siedziby Centrum Sportowo-Edukacyjnego im. Kazimierza Deyny w Starogardzie Gdańskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu

organizator: Gmina Miejska Starogard Gdański

Od 2012 roku w Starogardzie funkcjonuje upamiętniający Kazimierza Deynę szlak edukacyjno-historyczny „Legenda Deyny”, który biegnie obok rodzinnego domu piłkarza, szkoły, w której się uczył i boiska drużyny ZKS Włókniarz, na którym trenował. Zwieńczeniem trasy jest Stadion Miejski, obok którego powstać ma Centrum Sportowo-Edukacyjne.

cel

Celem Konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno‑użytkowym koncepcji architektoniczno‑budowlanej siedziby Centrum Sportowo-Edukacyjnego im. Kazimierza Deyny w Starogardzie Gdańskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu. Obiekt powstać ma w obrębie kompleksu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Olimpijczyków 1.
 
Obiekt ten pełnić ma funkcję uzupełniającą dla istniejącego Stadionu Miejskiego, który również nosi imię urodzonego w Starogardzie Gdańskim piłkarza. Od 2012 roku w Starogardzie funkcjonuje upamiętniający sportowca szlak edukacyjno-historyczny „Legenda Deyny”, który biegnie obok rodzinnego domu piłkarza, szkoły, w której się uczył i boiska drużyny ZKS Włókniarz, na którym trenował. Zwieńczeniem trasy jest wspomniany stadion, gdzie na jednej z trybun fani mogą odnaleźć postać Deyny.

warunki

Jest to konkurs studialny, prowadzony w procedurze konkursu nieograniczonego i jednoetapowego. Projektowany obiekt pełnić będzie funkcje ekspozycyjną (prezentującą postać Kazimierza Deyny na tle piłkarskim i społecznym, upowszechniającą wiedzę zarówno o samym piłkarzu, jak i dyscyplinie sportowej, którą uprawiał) i szkoleniowosportową (skupioną na prowadzeniu warsztatów tematycznych i szkoleń). Jak czytamy w regulaminie, w architekturze budynku mile będą widziane elementy nawiązujące do piłki nożnej budujące rozpoznawalność obiektu i jego unikatowy charakter.
 
Szczegółowy opis konkursu zawarty jest w regulaminie.

kalendarium

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu: 21.01.2022 r.
Termin składania prac konkursowych: 28.02.2022 r., do godziny 15.30
Ogłoszenie wyników konkursu: 18.03.2022 r.

nagrody

I Nagroda – 25 000 zł brutto
Dwa wyróżnienia – 2 500 zł brutto dla każdej wyróżnionej pracy konkursowej

sąd konkursowy

  • Marzena Klein – Dyrektorka Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gd., Przewodnicząca Sądu Konkursowego,
  • mgr inż. arch. Maria Landowska – Sędzia referent,
  • dr inż. arch. Barbara Jaszczuk-Skolimowska – Sędzia Konkursowy,
  • Iwona Trocha – Zastępczyni Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gd., Sędzia Konkursowy,
  • Janusz Karczyński – naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, Urząd Miasta Starogard Gd., Sędzia Konkursowy,
  • Małgorzata Kwiatkowska – zastępczyni naczelnika Wydziału Planowania i Urbanistyki, Urząd Miasta Starogard Gd., Sędzia Konkursowy,
  • Renata Połomska – naczelnik Wydziału Informacji Społecznej, Urząd Miasta Starogard Gd., Sędzia Konkursowy,
  • Olgierd Lichy – pracownik Wydziału Organizacyjnego, Urząd Miasta Starogard Gd., Sędzia Konkursowy.

więcej informacji

Więcej szczegółów i materiały do pobrania na stronie konkursu.

warunki

https://bip.starogard.pl/a,23712,konkurs-na-opracowanie-koncepcji-architektoniczno-budowlanej-budowy-siedziby-centrum-sportowo-edukac.html

regulamin

https://bip.starogard.pl/a,23712,konkurs-na-opracowanie-koncepcji-architektoniczno-budowlanej-budowy-siedziby-centrum-sportowo-edukac.html

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE