Warszawa

składanie wniosków

19.03.2021

Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w rejonie ul. Chmielnej w ramach programu Nowe Centrum Warszawy

organizator: Miasto Stołeczne Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa ogłosiło konkurs na na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w rejonie ul. Chmielnej w ramach programu Nowe Centrum Warszawy. Obszar opracowania konkursowego znajduje się w strefie śródmieścia funkcjonalnego, w ścisłym centrum Warszawy. W konkursie mogą brać udział uczestnicy z Polski i zagranicy.

Miasto Stołeczne Warszawa ogłosiło konkurs na na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w rejonie ul. Chmielnej w ramach programu Nowe Centrum Warszawy. Obszar opracowania konkursowego znajduje się w strefie śródmieścia funkcjonalnego, w ścisłym centrum Warszawy.

Zamawiającym w konkursie jest Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu którego postępowanie prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego.

cel

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w rejonie ulicy Chmielnej w Warszawie.


Zakres realizacyjny projektu:

• ul. Chmielna – na odcinku od ul. Nowy Świat do pasażu Stanisława Wiecheckiego „Wiecha” z wyłączeniem tzw. placu Pięciu Rogów
• ul. Bracka – na odcinku od Alej Jerozolimskich do tzw. placu Pięciu Rogów – wraz z poszerzeniem ulicy przylegającym do tego placu.

Obszar studialny:
• ul. Widok – na całym odcinku

warunki udziału

W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy krajowi i zagraniczni. Uczestnik musi posiadać wykształcenie odpowiednie dla wykonywania zawodu architekta lub podmioty posługujące się osobami fizycznymi o takim wykształceniu na etapie przygotowywania pracy konkursowej (sporządzeniu koncepcji architektonicznej). Ponadto, powinni wykazać, że posiadają uprawnienia budowalne do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub będą posługiwać się osobami fizycznymi posiadającymi ww. uprawnienia na etapie wykonywania usługi na podstawie pracy konkursowej.

Uczestnik musi wykazać, że na etapie wykonywania usługi na podstawie pracy konkursowej będzie posiadał lub będzie posługiwał się osobami fizycznymi posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej, specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych oraz elektrycznych i elektroenergetycznych. Oceny spełnienia warunków dokona organizator konkursu w oparciu o wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz podmiotowe środki dowodowe wraz z nimi złożone.

kalendarium

 • Termin składania wniosków o udział w konkursie: do 19.03.2021 r. do godz. 16.00.

Po rozstrzygnięciu wniosków uczestnicy otrzymają zaproszenie do składania pracy konkursowej. Termin ten nie będzie krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wysłania zaproszenia do złożenia pracy przez platformę komunikacyjną.

Szczegółowe informacje dot. kolejnych etapów konkursu będą systematycznie publikowane na stronie organizatora.

nagrody

 • I nagroda: 40 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki
 • II nagroda: 20 000 zł
 • III nagroda: 10.000 zł
 • Wyróżnienia: pula finansowa w wysokości 10 000 zł

sąd konkursowy

 • Wojciech Wagner Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego - Przewodniczący
 • Jolanta Zdziech-Naperty Urząd Dzielnicy Śródmieście - Sędzia
 • Anna Paź Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego - Sędzia
 • Stanisław Groszkowski Zarząd Terenów Publicznych - Sędzia
 • Michał Krasucki Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków – Sędzia
 • Michał Tatjewski Stowarzyszenie Architektów Polskich OW – Sędzia referent
 • Marcin Goncikowski Stowarzyszenie Architektów Polskich OW – Sędzia
 • Monika Wróbel Architekt – Sędzia
 • Marcin Świetlik Towarzystwo Urbanistów Polskich – Sędzia
 • Stanisław Kosewski Rada Osiedla Centrum - Sędzia

kontakt z organizatorem

Wszelkie pytania na temat konkursu należy kierować do Sekretarza Sądu Konkursowego Tomasza Pniewskiego oraz Zastępcy Sekretarza Marii Zielińskiej na adres e-mail: konkursChmielna@um.warszawa.pl.

więcej informacji

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz aktualności dostępne są na stronie organizatora.

warunki

http://architektura.um.warszawa.pl/sites/default/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Z2.0%20-%20Wytyczne%20projektowe.pdf

regulamin

http://architektura.um.warszawa.pl/sites/default/files/files/Regulamin%20Konkursu%20-%20Chmielna%2001032021_0.pdf

Obiekt roku 2022 w systemach ALUPROF
Płyty elewacyjne [pictura] z włóknocementu - EQUITONE
Strefa Architekta Roben
TRENDY [2022] - Podłogi, posadzki, wycieraczki systemowe, tarasy – trendy 2022