Kraków

termin składania prac

27.03.2024

Konkurs dla profesjonalistów „Common Space – Realizacje” organizowany w ramach 8. Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz

organizator: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - Wydział Architektury Wnętrz

Celem konkursu „Common Space – Realizacje” jest wyłonienie najlepszych pod względem wizualnym, funkcjonalnym, technologicznym i merytorycznym projektów wnętrz w dwóch kategoriach: wnętrze mieszkalne i wnętrze użyteczności publicznej, których realizacja nastąpiła w latach 2021–2024.

cel

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych pod względem wizualnym, funkcjonalnym, technologicznym i merytorycznym projektów wnętrz w dwóch kategoriach: wnętrze mieszkalne i wnętrze użyteczności publicznej, których realizacja nastąpiła w latach 2021–2024, do dnia zgłoszenia projektu, z wyłączeniem projektów zgłaszanych do poprzedniej edycji konkursu.

Ważnym aspektem konkursu jest podkreślenie roli architekta wnętrz w kształtowaniu środowiska życia zarówno w obszarze prywatnym, jak i publicznym, zwrócenie uwagi na wpływ projektowanych wnętrz na dobrostan ich mieszkańców, spójną ideę i oryginalne rozwiązania projektowe biorące pod uwagę kontekst miejsca i użytkownika, w oparciu o zrównoważone projektowanie i rozwiązania funkcjonalne, technologiczne i materiałowe zgodne ze współczesną wiedzą, nauką i technologią.

warunki

Udział w konkursie polega na przesłaniu projektów realizacyjnych z dziedziny architektury wnętrz. Uczestnikami konkursu mogą być osoby z tytułem architekta wnętrz, posiadające kierunkowe wykształcenie wyższe.

W konkursie mogą brać udział uczestnicy indywidualni oraz zespoły projektowe. Warunkiem udziału zespołu jest obecność profesjonalnego architekta wnętrz w jego składzie.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie na adres pro-iidb@asp.krakow.pl skanu podpisanego wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie do 19 marca 2024 roku. Wypełniony i wysłany na w/w adres wniosek upoważnia do zgłoszenia w konkursie jednego projektu.

W każdej kategorii: wnętrze prywatne i wnętrze publiczne można zgłosić nie więcej niż trzy prace. Wybrane przez jury prace zostaną zaprezentowane na wystawie.

Uczestnicy konkursu mogą przedstawić wyłącznie swoje prace, do których przysługują im pełne prawa autorskie. W wypadku, gdy autorów jest kilku, wszyscy autorzy muszą być wymienieni w zgłoszeniu.

kalendarium

 • przesłanie wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 19 marca 2024 roku,
 • termin przesłania prac w formie cyfrowej: do 27 marca 2024 roku,
 • wyłonienie laureatów: do 6 kwietnia 2024 roku,
 • ogłoszenie wyników i wernisaż: 12 kwietnia 2024 roku.

nagrody

Łączna pula nagród w konkursie wynosi 30 tys. zł brutto. W każdej z kategorii (wnętrza prywatne, wnętrza publiczne) przyznane zostaną następujące nagrody:

 • Grand Prix 8. Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz,
 • I Wyróżnienie honorowe,
 • II Wyróżnienie honorowe.

Wystawa prac konkursowych zostanie zorganizowana w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie w ramach 8 Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz i otwarta w dniu ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród.

Prace będą oceniane pod względem:

 • spójności idei i oryginalnych rozwiązań projektowych,
 • rozwiązań funkcjonalnych, technologicznych i materiałowych zgodnych ze współczesną wiedzą, nauką i technologią,
 • poprawności organizacji stref wnętrza,
 • twórczego wkładu w aranżowanie przestrzeni relacji społecznych / międzyludzkich oraz relacji człowieka z naturą,
 • kontekstu miejsca i użytkownika,
 • estetyki zastosowanych rozwiązań,
 • doboru wyposażenia oraz oryginalności i funkcjonalności indywidualnie zaprojektowanych elementów wyposażenia wnętrza,
 • artystycznego i indywidualnego poziomu prezentacji projektowej,
 • zrównoważonego projektowania.

jury

W skład jury konkursu wejdą cieszące się autorytetem osobowości ze środowisk akademickich i projektowych, a także związanych z działalnością popularyzatorską w zakresie sztuki, architektury wnętrz i szeroko pojętego designu. Pełną listę członków jury organizatorzy ogłoszą do 30 stycznia 2024 roku.

więcej informacji

Regulamin ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi prac konkursowych oraz zasadami składania zgłoszeń jest dostępny na stronie konkursu.

warunki

https://iidb.pl/konkurs-dla-profesjonalistow-2024

regulamin

https://bip.asp.krakow.pl/images/decyzja-nr-1_zal_-1-regulamin-konkursu-common-space---realizacje1.pdf

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE