Częstochowa

termin składania prac

25.05.2021

Konkurs na koncepcję architektoniczną budynku Centrum Dydaktycznego Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

organizator: SARP Oddział Częstochowa | inwestor: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Częstochowa ogłaszają otwarty, jednoetapowy, realizacyjny konkurs na koncepcję architektoniczną budynku Centrum Dydaktycznego Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczna budynku Centrum Dydaktycznego Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie oraz zagospodarowanie działki, na której budynek jest położony, jako obszaru opracowania, związanego bezpośrednio z projektowanym obiektem.

cel

Celem konkursu jest uzyskanie optymalnego rozwiązania projektowego – koncepcji architektonicznej wspomnianych budynku oraz działki.

warunki udziału

Pracę konkursową może złożyć tylko uczestnik konkursu dopuszczony do udziału w konkursie i zaproszony do złożenia pracy. Każdy Uczestnik konkursu może złożyć tylko jednąpracę konkursową. Szczegółowe wymagania zostały zawarte w załączonym poniżej regulaminie konkursu.

kalendarium

 • Termin ogłoszenia: 30.12.2021 r.
 • Termin składania prac: 25.05.2021 r. do godz. 15:00
 • Termin ogłoszenia wyników: 22.06.2021 r.

  nagrody

  • I Nagroda – 30 000 zł brutto
  • II Nagroda – 20 000 zł brutto
  • III Nagroda – 10 000 zł brutto

  sąd konkursowy

  Przewodniczący Sądu Konkursowego: dr inż. arch. prof. WST Andrzej Grzybowski – sędzia konkursowy, SARP Oddział Katowice

  Sędzia referent: mgr inż. arch. Mariusz Błażewicz – sędzia konkursowy, SARP Oddział Częstochowa

  Sędziowie:

  dr hab. inż. Zygmunt Bąk – prorektor UJD
  mgr inż. arch. Maciej Piwowarczyk – sędzia konkursowy, SARP Oddział Częstochowa
  mgr inż. Maria Róg – kanclerz UJD
  dr hab. Katarzyna Winczek – dziekan Wydziału Sztuki UJD

  Zastępcy sędziów:

  dr hab. Janusz Kapuśniak – prorektor UJD
  mgr inż. arch. Jarosław Kołodziejczyk – sędzia konkursowy, SARP Oddział Częstochowa
  mgr inż. arch. Adam Pytel – sędzia konkursowy, SARP Oddział Częstochowa
  dr hab. Joanna Warońska – prorektor UJD
  Sekretarz organizacyjny: mgr inż. arch. Joanna Chrapońska – SARP Oddział Częstochowa
  Zastępca sekretarza organizacyjnego: mgr inż. arch. Hubert Wąsek – SARP Oddział Częstochowa

  więcej informacji

  Szczegółowe informacje i materiały do pobrania dostępne na stronie organizatora konkursu.

  regulamin

  http://czestochowa.sarp.org.pl/files/file/SARP/Konkursy/UJD/Regulamin%20konkursu+za%C5%82%C4%85czniki%201-4.pdf

  Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
  Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
  Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
  CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
  INSPIRACJE