Gdańsk

termin składania prac

31.07.2023

Konkurs na kuratora/kuratorkę 15. edycji festiwalu NARRACJE w Gdańsku

organizator: Instytut Kultury Miejskiej, Gdańska Galeria Miejska

Instytut Kultury Miejskiej razem z Gdańską Galerią Miejską ogłosiły konkurs na kuratora/kuratorkę lub zespół kuratorski, który zaproponuje koncepcję 15. edycji festiwalu NARRACJE, która odbędzie się w 2024 roku na Niedźwiedniku – otoczonym lasami osiedlu będącym częścią gdańskiej dzielnicy Brętowo.

NARRACJE to festiwal sztuki współczesnej prezentowanej w przestrzeni publicznej Gdańska. Prace artystyczne stają się nawigatorem miejskiej przygody: posługując się różnymi narzędziami, pozostają w bliskiej relacji z przestrzenią. Prowokują, interweniują i zrywają warstwy codzienności, by ujawnić ukryte znaczenia.

NARRACJE każdego roku odbywają się jesienią, zawsze w innej dzielnicy, która staje się punktem odniesienia dla kuratorów i kuratorek oraz inspiracją dla artystów i artystek. Z każdym rokiem NARRACJE wchodzą coraz głębiej w miasto – opuściły centrum, by z rosnącą odwagą zapuszczać się w kolejne dzielnice, które stają się współorganizatorami i współkuratorami. Miasto użycza NARRACJOM swych opowieści, sugeruje wątki, prowokuje rozwiązania, opierając się pewnym realizacjom i sprzyjając innym.
Siła festiwalu polega na szacunku, z jakim jego twórcy podchodzą do żywego organizmu miasta i wyczuciu w sposobie pracy z przestrzenią i jej prawomocnymi rezydentami – mieszkańcami. Świadomi pokus i niebezpieczeństw kuratorzy i artyści dbają, by prace powstające z myślą o konkretnych lokalizacjach nie stygmatyzowały odwiedzanych dzielnic i nie uprzedmiotowiały ich mieszkańców — czytamy w komunikacie prasowym organizatorów: Instytutu Kultury MiejskiejGdańskiej Galerii Miejskiej.

cel

Celem konkursu jest wybór kuratorki/kuratora 15. edycji Festiwalu „NARRACJE. Instalacje i interwencje w przestrzeni publicznej”, który zostanie przeprowadzony w Gdańsku w dniach 15-16 listopada 2024 roku.

Głównym założeniem Festiwalu NARRACJE jest stworzenie programu artystycznego (około 14 prac = półtoragodzinny spacer) w wybranej części miasta, w ramach którego widzowie mają okazję zapoznać się z pracami zaproszonych artystów/artystek — projektami głównie wizualnymi, świetlnymi, interaktywnymi, performatywnymi, filmowymi, a także i przede wszystkim z pracami o charakterze sitespecific, powstałymi dla konkretnych lokalizacji w Gdańsku, które przyglądają się zastanej sytuacji geopolitycznej, topografii i atmosferze dzielnicy, i zachęcają do twórczej dyskusji o uniwersalnych, jak i specyficznie lokalnych problemach danego miejsca i danej społeczności.

historia Niedźwiednika

Festiwal w ramach jego 15. edycji zajmie się eksploracją Niedźwiednika — otoczonym lasami osiedlu będącym częścią gdańskiej dzielnicy Brętowo.

Niedźwiednik położony jest w północnej części Brętowa, w odległości około 3 km na od centrum Wrzeszcza. Jest to część dzielnicy, w której dominuje zabudowa mieszkaniowa, zarówno wielorodzinna, jak i jednorodzinna. Swoje siedziby mają tu Rada Dzielnicy Brętowo i filia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Na osiedlu znajduje się kilka ciekawie położonych i dobrze wyposażonych placów zabaw. Historia Niedźwiednika sięga już XIII wieku, a jako gęsto zabudowane osiedle, tak dobrze znane mieszkańcom i mieszkankom Gdańska, obszar ten funkcjonuje od końca lat 70. XX wieku.

Do okresu tuż po II wojnie światowej Brętowo było przede wszystkim terenem o charakterze przemysłowym. Rys dzielnicy zmienił się, gdy rozwinęło się tu budownictwo jednorodzinne, a następnie wielorodzinne wraz z powstaniem osiedla Niedźwiednik, które wzniesiono w latach 1978-1983. Na tle innych wielkich osiedli Gdańska, takich jak Przymorze, Zaspa, Żabianka czy Morena, Niedźwiednik znacząco się odróżnia. Przede wszystkim dzięki swoim walorom architektonicznym, czyli usytuowaniu na wzgórzach morenowych w otoczeniu zieleni Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Mieszkania, jakie tu projektowano, znajdowały się w tzw. górnym normatywie mieszkaniowym, co oznaczało, że były większe od innych lokali mieszkaniowych gdańskich osiedli tego okresu o ok. 10 metrów kwadratowych. Do dzisiaj osiedle cieszy się dobrą opinią wśród mieszkańców Gdańska i jest uważane za dobre miejsce do życia, chociaż występuje tam, jak i w całym Brętowie, spadek zaludnienia.

Pełne studium historyczno-przestrzenne na temat Niedźwiednika dostępne jest na stronie festiwalu NARRACJE.

warunki

Konkurs ma charakter otwarty — przyjmowane są zgłoszenia zarówno od kandydatów indywidualnych, jednostek organizacyjnych, osób prawnych, jak i kolektywów kuratorskich. Przewidywany wyjściowy budżet 15. edycji Festiwalu wynosi około 270 000 zł brutto.

Podstawowe wymagania wobec kandydata/ kandydatki na kuratorkę/kuratora Festiwalu stawiane przez organizatorów obejmują:

 • dobrą znajomość zagadnień sztuki współczesnej, doświadczenie kuratorskie w organizowaniu wystaw i/lub wydarzeń w przestrzeni publicznej,
 • gotowość i możliwość przyjazdów do Gdańska na etapie przygotowania Festiwalu w okresie od stycznia 2024 roku do listopada 2024 roku oraz stała obecność w Gdańsku w czasie trwania Festiwalu,
 • gotowość i możliwość przyjazdu do Gdańska na 14. edycję Festiwalu (17-18 listopada 2023 r.), w celu poznania specyfiki wydarzenia,
 • biegła znajomość języka angielskiego.

Podstawowe zadania i obowiązki kuratora / kuratorki Festiwalu będą obejmować:

 • realizację obowiązków kuratorki/kuratora Festiwalu związanych z przygotowaniem i realizacją Festiwalu w bliskiej współpracy z producentem, zespołem produkcyjnym, organizatorami oraz współorganizatorami Festiwalu,
 • gotowość podejmowania działań mających na celu pozyskanie funduszy na rzecz Festiwalu, wskazywanie potencjalnych sponsorów lub podmiotów zainteresowanych wspieraniem poszczególnych projektów/działań/ artystów uczestniczących w Festiwalu.

Zgłoszenia powinny zawierać:

 • list intencyjny przedstawiający motywy udziału w konkursie,
 • zarys koncepcji festiwalu odnoszącej się do specyfiki terenu, na którym odbędą się NARRACJE,
 • listę artystów przewidzianych do zaproszenia do udziału w festiwalu wraz z krótkimi opisami zrealizowanych lub planowanych przez nich projektów lub działań w przestrzeni publicznej, które stałyby się częścią programu 15. edycji NARRACJI oraz zdjęciami lub wizualizacjami (dotyczy istniejących prac),
 • wstępny przewidywany budżet festiwalu,
 • wypełnione oświadczenie o udzieleniu licencji oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO) (do pobrania na stronie festiwalu w zakładce „konkurs”),
 • aktualne CV zawierające informacje o doświadczeniu zawodowym, zrealizowanych dotychczas festiwalach, innych projektach artystycznych oraz wykształceniu kierunkowym.

kalendarium

 • termin nadsyłania zgłoszeń — do 31 lipca 2023 roku do godziny 24.00,
 • rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników — do 31 sierpnia 2023 roku.

nagrody

Przewidywane wynagrodzenie dla kuratorki/kuratora 15. edycji Festiwalu to 12 000 zł brutto w przypadku indywidualnego zgłoszenia lub 15 000 zł brutto do podziału w przypadku zgłoszenia kolektywu.

Organizatorzy dokonają oceny zgłoszeń konkursowych na podstawie następujących kryteriów:

 • zastosowanie się do wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu lub niniejszym regulaminie,
 • wartość merytoryczna zgłoszenia konkursowego, w szczególności uwzględnienie przewidywanej lokalizacji 15. edycji Festiwalu,
 • kreatywność i oryginalność koncepcji Festiwalu, listy i opisu dokonań artystów przewidzianych do zaproszenia do udziału w Festiwalu oraz zrealizowanych przez nich projektów i działań w przestrzeni publicznej,
 • jasność i zrozumiałość oraz czytelność zgłoszenia konkursowego.

komisja konkursowa

Kuratora/kuratorkę 15. edycji NARRACJI wyłoni pięcioosobowa komisja konkursowa, w skład której wejdą:

 • Aleksandra Szymańska — dyrektorka Instytutu Kultury Miejskiej,
 • Piotr Stasiowski — Dyrektor Gdańskiej Galerii Miejskiej,
 • oraz troje przedstawicieli środowisk twórczych.

więcej informacji

Więcej informacji i regulamin na stronie festiwalu.

Relację z 13. edycji Festiwalu możecie przeczytać w artykule Jak przerobić Przeróbkę? 13. edycja gdańskiego festiwalu Narracje już za nami.

warunki

https://narracje.eu/konkurs-n15/

regulamin

https://narracje.eu/narracje2022/wp-content/uploads/2023/05/N15_Regulamin-konkursu_PL.pdf

Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Dachówki ceramiczne Röben – zawsze na czasie
AQUA – Stelaże podtynkowe i przyciski spłukujące
INSPIRACJE