Tychy

termin składania prac

21.06.2021

Konkurs na projekt graficzny muralu na ścianie Szkoły Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach

organizator: Miejskie Centrum Kultury w Tychach

Andrzej Dziuba, Prezydent Miasta Tychy oraz Miejskie Centrum Kultury w Tychach zapraszają do udziału w otwartym konkursie na wykonanie projektu graficznego muralu na ścianie Szkoły Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Harcerskiej 25 w Tychach im. Rafała Pomorskiego. Autor najlepszego projektu zostanie wyróżniony nagrodą w wysokości 5 000 złotych.

cel

Celem konkursu jest promowanie aspektów muralu jako ekspresyjnej formy przekazu artystycznego, rewitalizacja walorów estetycznych miasta oraz integracja społeczności lokalnej.

warunki

Przedmiotem konkursu jest wykonanie dzieła w postaci opracowania projektu graficznego muralu na ścianie budynku SP nr 22 im. R. Pomorskiego z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Harcerskiej 25 w Tychach. Organizator nie określa zakresu tematycznego muralu, pozostawiając swobodę doboru tematyki artyście. Mile widziane jest, aby w projekcie znalazło się odniesienie do patrona szkoły - Rafała Pomorskiego i jego twórczości artystycznej lub historii Miasta, a przede wszystkim, aby tematyka była spójna z otoczeniem w jakim powstanie dzieło. Ponadto, tematyka muralu i przedstawione na nim treści powinny być odpowiednie dla osób niepełnoletnich. Technika wykonania muralu jest dowolna. Konkurs ma charakter otwarty i ogólnopolski. Mogą wziąć w nim udział wyłącznie osoby pełnoletnie. Szczegółowe warunki uczestnictwa i wytyczne dot. prac konkursowych w załączonym regulaminie.

kalendarium

  • Termin składania prac: 21.06.2021 r.
  • Ogłoszenie wyników: do 09.07.2021 r.

nagrody

Nagroda główna: 5 000 zł

jury

Anna Syska – historyczka i popularyzatorka architektury, Miejski Konserwator Zabytków w Tychach, przewodnicząca jury
Michał Kubieniec – kulturoznawca, kurator Street Art Festiwal w Katowicach w latach 2011-2016
dr Patryk Oczko – historyk sztuki, kustosz dyplomowany, kierownik Działu Urbanistyki, Architektury i Sztuk Wizualnych Muzeum Miejskiego w Tychach
Magdalena Łuka – magister sztuki, naczelnik Wydziału Promocji iKomunikacji Społecznej
Aldona Iwaniuk – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Rafała Pomorskiego

regulamin

file:///C:/Users/User/Downloads/REGULAMIN%20KONKURSU%20.pdf

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE