Podgorica

termin składania prac

24.05.2021

Konkurs na projekt urbanistyczno-architektoniczny placu Golootockih Zrtava w Podgoricy w Czarnogórze

organizator: Miasto Podgorica

Władze Miasta Podgoricy, stolicy Czarnogóry, zapraszają do udziału w otwartym, międzynarodowym, jednoetapowym konkursie na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną placu Golootockih Zrtava. Autorzy projektu powinni zaproponować oryginalny i nowoczesny projekt renowacji placu Golootockih Zrtava, którego jednym z głównych założeń będzie stworzenie nowej przestrzeni publicznej.

cel

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu placu Golootockih Zrtava, który uwzględni założenia organizatora zawarte w regulaminie.

warunki

Autorzy projektu powinni zaproponować oryginalny i nowoczesny projekt renowacji placu Golootockih Zrtava, którego jednym z głównych założeń będzie stworzenie nowej przestrzeni publicznej. Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy i anonimowy. Szczegółowe warunki udziału w konkursie i materiały do pobrania na stronie organizatora konkursu.

kalendarium

 • Termin składania pytań: 26.04.2021 r.
 • Termin składania prac: 24.05.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników: 08.06.2021 r.

nagrody

 • I Nagroda: 20 000 €
 • II Nagroda: 10 000 €
 • III Nagroda: 5 000 €
 • Dwa wyróżnienia: 1 500 €

sąd konkursowy

 • Vladan Dokić, dziekan Wydziału Architektury Uniwersytetu w Belgradzie - przewodniczący
 • Dziekan Lah, architekt - członek
 • Mirko Žižić, architekt - członek
 • Dorđije Kalezić, architekt - członek
 • Filip Aleksić, główny architekt Miasta Podgorica - członek

regulamin

https://podgorica.me/rjesenja/22

Velux ArchiTips
FORMICA