Kraków

termin składania prac

17.11.2021

Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji przebudowy Placu Juliusza Kossaka z elementami studialnymi przebudowy terenów wokół Dworku Kossakówka oraz Plant przy ul. Retoryka

organizator: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, SARP Oddział Kraków | inwestor: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Kraków ogłosił ograniczony, jednoetapowy, realizacyjny konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji przebudowy Placu Juliusza Kossaka z elementami studialnymi przebudowy terenów wokół Dworku Kossakówka oraz Plant przy ul. Retoryka.

cel

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania architektoniczno-urbanistycznego dla koncepcji przebudowy Placu Juliusza Kossaka w Krakowie, a w zakresie studialnym również przebudowy terenów wokół Dworku Kossakówka oraz plant przy ul. Retoryka.

warunki

Konkurs ma charakter jednoetapowy, ograniczony i realizacyjny. Plac Kossaka ma stanowić reprezentacyjną przestrzeń publiczną jako wnętrze
urbanistyczne posiadające wgląd w najbardziej reprezentatywne osie i panoramy widokowe Krakowa w tym na Wawel, Bulwary Wiślane i ul. Retoryka, zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie Dworku Kossakówka – czyli domu rodzinnego rodziny Kossaków.

Plac Kossaka ma pełnić funkcję terenu zieleni stanowiącego atrakcyjną przestrzeń publiczną, zieloną enklawę na trasie wzmożonego ruchu pieszych i rowerzystów, ograniczającą efekt „miejskiej wyspy ciepła”, a jednocześnie powinien stanowić zaproszenie do skorzystania z oferty kulturalnej przyszłego muzeum w Dworku Kossakówka oraz docenienia walorów ulicy Retoryka z towarzyszącymi jej zabytkowymi kamienicami.

W projekcie należy uchwycić genius loci przestrzeni objętych konkursem, zalecane jest nawiązanie do ich historii, w tym do faktu, że 100 lat temu w miejscu ul. Retoryka płynęła rzeka Rudawa. Istotne jest przestrzenne i funkcjonalne powiązanie wszystkich trzech miejsc objętych konkursem tj. Placu Juliusza Kossaka, terenu wokół Dworku Kossakówka oraz plant przy ul. Retoryka oraz podkreślenie relacji pomiędzy ww. przestrzeniami a Bulwarami Wiślanymi i Starym Miastem.

Szczegółowe informacje na temat warunków udziału w konkursie i wytyczne dot. prac konkursowych znajdują się w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin składania pytań dot. regulaminu: 03.09.2021 r.
 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 15.09.2021 r. do godz. 14:00
 • Termin składania prac konkursowych: 17.11.2021 r. do godz. 14:00
 • Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników: 26.11.2021 r.

nagrody

 • I nagroda: 40 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji projektowej
 • II nagroda: 25 000 zł
 • III nagroda: 15 000 zł

sąd konkursowy

 • arch. Marcin Brataniec, SARP Oddział Kraków – przewodniczący
 • arch. Katarzyna Kozień-Kornecka, SARP Oddział Kraków – sędzia referent
  pozostali sędziowie:
 • arch. Dorota Rudawa, SARP Oddział Warszawa
 • arch. Witold Zieliński, Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
 • Łukasz Pawlik, Zastępca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
 • Tomasz Daros, Przewodniczący Rady Dzielnicy I Stare Miasto
 • Maria Anna Potocka, Dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie
 • arch. Mikołaj Kornecki, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
 • arch. Barbara Kaźmirowicz, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
  zastępcy sędziów:
 • arch. Paweł Wieczorek, SARP Oddział Kraków
 • Katarzyna Rajss-Kałużna, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
 • arch. Marek Bystroń, SARP Oddział Kraków – asystent sędziego referenta
  Sekretariat konkursu:
 • arch. Benita Strzałka, SARP Oddział Kraków – sekretarz organizacyjny
 • arch. Maria Gratkowska, SARP Oddział Kraków – sekretarz pomocniczy

więcej informacji

Więcej szczegółów i materiały do pobrania na stronie konkursu.

regulamin

http://www.sarp.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/08/PJK_Regulamin_Konkursu.pdf

Tydzień z Archicad 25 w Multibim
Biblioteka BIM Wiśniowski - bramy, okna, drzwi, ogrodzenia
Konkurs City & Rest - Wspólna Przestrzeń Miasta